Zaloguj się

Otwieranie prezentacji programu PowerPoint 2010 w programie PowerPoint w wersji 2003 lub wcześniejszej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W Microsoft PowerPoint 2010 można zapisać prezentację w starszym formacie pliku (ppt), aby wyświetlić go w programie PowerPoint 2003 lub wcześniejszym. Jeśli plik zostanie zapisany prezentacji PowerPoint 2010 jako PowerPoint 97 – 2003, można jednak utracić niektóre funkcje i efekty dostępne w nowszych wersjach (PowerPoint 2007 i 2010).

Ponadto można zainstalować aktualizacje i konwertery, dzięki którym będzie możliwe wyświetlanie plików w formacie programu PowerPoint w wersji 2007 i 2010 (pptx) w programie PowerPoint 2003 lub starszym.

Uwaga : Możesz nadal utracić niektóre funkcje PowerPoint 2010 i efekty przy użyciu konwertera.

Aby uzyskać więcej informacji, na jakie funkcje zmiana po otwarciu prezentacji PowerPoint 2010 we wcześniejszej wersji programu PowerPoint zobacz Funkcje które zmienić podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint 2010, PowerPoint 2003 lub wcześniejszej.

Uwagi : 

Zapisywanie prezentacji programu PowerPoint 2010 w formacie programu PowerPoint 97–2003

Ważne : Prezentacja programu PowerPoint 97-2003 nie rozpoznaje grafiki SmartArt i nowszych obiektów ekranowych, które są dostępne w PowerPoint 2010 i spowoduje ich konwersję na bitmapy, aby zachować ich wygląd. Nie można zmienić niektórych aspektów map bitowych, takie jak szerokość linii, kolor wypełnienia i inne szczególne właściwości PowerPoint 2010.

 1. W PowerPoint 2010 Otwórz prezentację, którą chcesz zapisać jako plik programu PowerPoint 97-2003.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij pozycję Zapisz jako.

  W oknie dialogowym Zapisywanie jako w menu Zapisz jako typ wybierz odpowiedni typ pliku.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę prezentacji lub po prostu zaakceptuj sugerowaną nazwę pliku.

 5. Na pasku nawigacyjnym wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać prezentację, lub po prostu zaakceptuj sugerowaną lokalizację.

 6. Z prawej strony menu Zapisz jako typ kliknij opcję Prezentacja programu PowerPoint i wybierz opcję Prezentacja programu PowerPoint 97–2003.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

  Plik zostanie zapisany w formacie pliku prezentacji programu PowerPoint 97–2003 (ppt), co oznacza, że będzie można go otworzyć w programie PowerPoint w wersjach od 97 do 2003.

Początek strony

Pobieranie i instalowanie aktualizacji oraz konwerterów do programu PowerPoint w wersji 2003 lub wcześniejszej

Microsoft Office 2010 obsługuje konwertery dla pakietu Office 2000, Office XP i programy pakietu Office 2003, a te konwertery obsługują system Microsoft Windows 2000. Aby otworzyć, edytować i zapisać prezentację PowerPoint 2010 w programie PowerPoint 2003 lub starszej bez konieczności uprzedniego zapisania go w innym formacie pliku, możesz pobrać pakiet zgodności Microsoft dla programu Word, Excel i PowerPoint.

Na komputerze z zainstalowanym programem PowerPoint w wersji wcześniejszej niż 2007 wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny sieci Web do pobrania pakietu Office .

 2. Pobierz Pakiet zgodności firmy Microsoft dla programów Word, Excel i PowerPoint.

  Po zainstalowaniu aktualizacji i konwerterów, wszystkie otwierane prezentacje PowerPoint 2010 są automatycznie konwertowane tak, że można edytować i zapisać je.

Można też po prostu otworzyć prezentacji PowerPoint 2010. Jeśli jeszcze nie zostały pobrane i zainstalowane pakiet zgodności, zobaczysz wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu wykonania tego zadania.

Ważne : Prezentacja programu PowerPoint 97-2003 nie rozpoznaje grafiki SmartArt i nowych obiektów ekranowych, które są dostępne w PowerPoint 2010 i spowoduje ich konwersję na bitmapy, aby zachować ich wygląd. Nie można zmienić niektórych aspektów map bitowych, takie jak szerokość linii, kolor wypełnienia i inne szczególne właściwości PowerPoint 2010.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach i formatowaniu, które mogą nie być wyświetlane, zobacz Funkcje, które zmieniają się podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint 2010 w programie PowerPoint 2003 lub w wersji wcześniejszej.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!