Otwieranie prezentacji programu PowerPoint 2010 w programie PowerPoint w wersji 2003 lub wcześniejszej

Program Microsoft PowerPoint 2010 umożliwia zapisywanie prezentacji w starszym formacie pliku (ppt), aby można było je wyświetlać w programie PowerPoint 2003 lub starszym. Jeśli jednak prezentacja programu PowerPoint 2010 zostanie zapisana jako plik programu PowerPoint 97–2003, może dojść do utraty niektórych funkcji i efektów dostępnych w nowszych wersjach programu PowerPoint (2007 i 2010).

Ponadto można zainstalować aktualizacje i konwertery, dzięki którym będzie możliwe wyświetlanie plików w formacie programu PowerPoint w wersji 2007 i 2010 (pptx) w programie PowerPoint 2003 lub starszym.

Uwaga   Użycie konwertera może nadal wiązać się z utratą niektórych funkcji i efektów programu PowerPoint 2010.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, które zmieniają się po otwarciu prezentacji programu PowerPoint 2010 we wcześniejszej wersji tego programu, zobacz Funkcje, które zmieniają się podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint 2010 w programie PowerPoint 2003 lub w wersji wcześniejszej.

Uwagi   

Co chcesz zrobić?

Zapisywanie prezentacji programu PowerPoint 2010 w formacie programu PowerPoint 97–2003

Pobieranie i instalowanie aktualizacji oraz konwerterów do programu PowerPoint w wersji 2003 lub wcześniejszej

Zapisywanie prezentacji programu PowerPoint 2010 w formacie programu PowerPoint 97–2003

Ważne   Program PowerPoint 97–2003 nie rozpoznaje grafiki SmartArt ani nowszych obiektów wizualnych dostępnych w programie PowerPoint 2010 i konwertuje je na mapy bitowe w celu zachowania ich wyglądu. Nie można zmieniać niektórych cech map bitowych, takich jak szerokość linii, kolor wypełnienia i inne właściwości dostępne w programie PowerPoint 2010.

 1. W programie PowerPoint 2010 otwórz prezentację, którą chcesz zapisać jako plik programu PowerPoint 97–2003.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij przycisk Zapisz jako.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

  W oknie dialogowym Zapisywanie jako w menu Zapisz jako typ wybierz odpowiedni typ pliku.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę prezentacji lub po prostu zaakceptuj sugerowaną nazwę pliku.

 5. Na pasku nawigacyjnym wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać prezentację, lub po prostu zaakceptuj sugerowaną lokalizację.

 6. Z prawej strony menu Zapisz jako typ kliknij opcję Prezentacja programu PowerPoint i wybierz opcję Prezentacja programu PowerPoint 97–2003.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

  Plik zostanie zapisany w formacie pliku prezentacji programu PowerPoint 97–2003 (ppt), co oznacza, że będzie można go otworzyć w programie PowerPoint w wersjach od 97 do 2003.

Początek strony

Pobieranie i instalowanie aktualizacji oraz konwerterów do programu PowerPoint w wersji 2003 lub wcześniejszej

Pakiet Microsoft Office 2010 obsługuje konwertery przeznaczone dla programów pakietów Office 2000, Office XP i Office 2003, a konwertery obsługują system Microsoft Windows 2000. Aby mieć możliwość otwierania, edytowania i zapisywania prezentacji programu PowerPoint 2010 w programie PowerPoint 2003 lub jego wcześniejszej wersji bez uprzedniego zapisywania jej w innym formacie pliku, można pobrać Pakiet zgodności firmy Microsoft dla programów Word, Excel i PowerPoint.

Na komputerze z zainstalowanym programem PowerPoint w wersji wcześniejszej niż 2007 wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny sieci Web składników do pobrania i aktualizacji pakietu Microsoft Office.

 2. Pobierz Pakiet zgodności firmy Microsoft dla programów Word, Excel i PowerPoint.

  Po zainstalowaniu aktualizacji i konwerterów wszystkie otwierane prezentacje programu PowerPoint 2010 będą automatycznie konwertowane, tak aby było możliwe ich edytowanie i zapisywanie.

Można też po prostu otworzyć prezentację programu PowerPoint 2010. Jeśli Pakiet zgodności nie został jeszcze pobrany i zainstalowany, zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące wykonania tych czynności.

Ważne   Program PowerPoint 97–2003 nie rozpoznaje grafiki SmartArt ani nowych obiekt wizualnych dostępnych w programie PowerPoint 2010 i konwertuje je na mapa bitowa w celu zachowania ich wyglądu. Nie można zmieniać niektórych cech map bitowych, takich jak szerokość linii, kolor wypełnienia i inne właściwości dostępne w programie PowerPoint 2010.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach i formatowaniu, które mogą nie być wyświetlane, zobacz Funkcje, które zmieniają się podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint 2010 w programie PowerPoint 2003 lub w wersji wcześniejszej.

Początek strony

Dotyczy: PowerPoint 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język