Otwieranie prezentacji lub skojarzonego pliku przesłanego pocztą e-mail

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Co chcesz zrobić?

Otwieranie prezentacji z rozszerzeniem nazwy pliku ppz

Otwieranie prezentacji z rozszerzeniem nazwy pliku pps

Otwieranie prezentacji programu PowerPoint 2007 we wcześniejszej wersji tego programu

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

Odtwarzanie pliku filmowego

Ważne : W poniższych przypadkach nie będzie można otworzyć załączników pps bezpośrednio w aplikacji pocztowej:

 • Korzystasz z programu Outlook Express w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack (SP) 2.

 • Korzystasz z programu Poczta systemu Windows w systemie Microsoft Windows Vista.

Zobacz obejść ograniczenie programu PowerPoint Viewer w programie Poczta systemu Windows i programu Outlook Express metodą w celu obejścia tego problemu z blokowaniem.

Otwieranie prezentacji z rozszerzeniem nazwy pliku ppz

Za pośrednictwem poczty e-mail odebrano plik z rozszerzeniem ppz, którego nie można otworzyć przy użyciu programu Microsoft Office PowerPoint 2007.

Plik ppz może być plikiem animacji programu PowerPoint (format strumieniowy przeznaczony do użycia w sieci Web, a nie do wymiany prezentacji z innymi użytkownikami), ale najprawdopodobniej jest to spakowany plik programu PowerPoint utworzony za pomocą Kreatora materiałów przenośnych. Ten kreator nie jest dostępny ani obsługiwany w programie Office PowerPoint 2007.

W programie PowerPoint 2002 i w jego wcześniejszych wersjach Kreator materiałów przenośnych umożliwiał spakowanie jednej lub większej liczby prezentacji (w tym połączonych plików i osadzonych czcionek) do pojedynczego pliku ppz. Dodatkowo ten kreator tworzył plik o nazwie pngsetup.exe, który pozwalał odbiorcy na rozpakowanie pliku ppz. Bez tego pliku do otwarcia pliku ppz może być wymagane narzędzie do kompresji plików systemu Windows, na przykład WinZip.

Aby skopiować prezentację programu Office PowerPoint 2007 na dysk CD, do sieci lub na dysk lokalny na komputerze, zobacz Kopiowanie prezentacji na dysk CD, do sieci lub na dysk lokalny.

Aby dowiedzieć się pracować z plikami utworzonymi przy użyciu Kreatora materiałów przenośnych, zobacz artykuł z bazy wiedzy jak za pomocą funkcji materiałów przenośnych w programie PowerPoint 2000 lub PowerPoint 2002.

Początek strony

Otwieranie prezentacji z rozszerzeniem nazwy pliku pps

Za pośrednictwem poczty e-mail odebrano plik pokazu programu PowerPoint (pps), którego nie można otworzyć. Ponieważ program PowerPoint 2007 obsługuje format plików pps, należy zainstalować program PowerPoint 2007 lub bezpłatny program Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007, który umożliwia wyświetlanie w pełni funkcjonalnych prezentacji na komputerze.

Aby uzyskać informacje o tym, jak zainstalować program Office PowerPoint Viewer 2007, zobacz Instalowanie i uruchamianie programu PowerPoint Viewer lub przejdź bezpośrednio do Centrum pobierania Microsoft, aby go pobrać.

Początek strony

Otwieranie prezentacji programu PowerPoint 2007 we wcześniejszej wersji tego programu

Za pośrednictwem poczty e-mail odebrano prezentację programu Office PowerPoint 2007, której nie można otworzyć. Jeśli na komputerze nie zainstalowano programu Office PowerPoint 2007, ale zainstalowano wcześniejszą wersję programu PowerPoint, można wykonać jedną z dwóch czynności:

Tymczasowym rozwiązaniem może być pobranie programu Office PowerPoint Viewer 2007 umożliwiającego wyświetlenie pliku programu PowerPoint 2007. Aby uzyskać informacje o tym, jak zainstalować program Office PowerPoint Viewer 2007, zobacz Instalowanie i uruchamianie programu PowerPoint Viewer lub przejdź bezpośrednio do Centrum pobierania Microsoft, aby go pobrać.

Początek strony

Zapisywanie prezentacji programu Office PowerPoint 2007 w formacie programu PowerPoint 97–2003 i jej ponowne wysyłanie

Jeśli prosisz osobę, która wysłała prezentację, o zapisanie pliku w formacie programu PowerPoint 97–2003, skorzystaj z poniższej tabeli. Są w niej zawarte różne formaty plików programu PowerPoint 2007 oraz odpowiadające im formaty plików programu PowerPoint 97–2003:

Jeśli nie możesz otworzyć tego typu pliku programu PowerPoint 2007

Poproś nadawcę o zapisanie pliku jako

Prezentacja programu PowerPoint (pptx)

Prezentacja programu PowerPoint 97-2003 (ppt)

Format dokumentu XPS (xps)

Prezentacja programu PowerPoint 97-2003 (ppt)

Szablon programu PowerPoint (potx)

Szablon programu PowerPoint 97-2003 (pot)

Motyw pakietu Office (thmx)

Szablon programu PowerPoint 97-2003 (pot)

Pokaz programu PowerPoint (ppsx)

Pokaz programu PowerPoint 97-2003 (pps)

Jeśli autor wiadomości nie wie, jak zapisać te formaty plików w programie Office PowerPoint 2007, można go odesłać do artykułu Otwieranie prezentacji programu PowerPoint 2007 we wcześniejszej wersji tego programu.

Początek strony

Pobieranie i instalowanie aktualizacji oraz konwerterów dla starszych wersji programu PowerPoint

Najpierw pobierz Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007.

Ważne : Pakiet Microsoft Office 2007 obsługuje konwertery dla programów pakietów Office 2000, Office XP i Office 2003, a konwertery obsługują system Microsoft Windows 2000 lub nowszy.

 • Na komputerze z zainstalowanym programem PowerPoint w wersji wcześniejszej niż Office PowerPoint 2007 wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Pobierz i zainstaluj Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007.

   Po zainstalowaniu aktualizacji i konwerterów wszystkie otwierane prezentacje programu Office PowerPoint 2007 będą automatycznie konwertowane, dzięki czemu będzie można je edytować i zapisywać. Funkcje i formatowanie specyficzne dla programu Office PowerPoint 2007 mogą nie być edytowalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i formatowania, których niemożna edytować, zobacz Funkcje, które się zmieniają lub są tracone podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint 2007 we wcześniejszej wersji tego programu.

  • Otwórz prezentację programu Office PowerPoint 2007. Jeśli Pakiet zgodności nie został jeszcze pobrany i zainstalowany, zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące wykonania tych czynności.

   Ważne : Program PowerPoint 97–2003 nie rozpoznaje nowej grafiki SmartArt ani obiektów wizualnych dostępnych w programie Office PowerPoint 2007 i konwertuje je na obrazy w celu zachowania ich wyglądu. Nie można edytować ani zmieniać niektórych cech tych obrazów, takich jak szerokość linii, kolor wypełnienia i inne właściwości specyficzne dla programu Office PowerPoint 2007. Jednak po ponownym otwarciu prezentacji w programie PowerPoint 2007 można edytować grafiki SmartArt oraz inne obiekty wizualne.

Początek strony

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

Za pośrednictwem poczty e-mail odebrano prezentację programu PowerPoint 2007 zawierającą plik dźwiękowy. Tę prezentację można uruchomić, ale nie można odtworzyć pliku dźwiękowego wyświetlanego na slajdzie, ponieważ ten plik jest połączony z prezentacją (nie jest w niej osadzony).

Poproś osobę, która wysłała prezentację, o wykonanie poniższych czynności:

 1. Skopiuj plik dźwiękowy do tego samego folderu, który zawiera prezentację.

 2. Użyj funkcji Spakuj na dysk CD w celu zaktualizowania linków i połączenia skojarzonych plików.

 3. Ponownie wyślij prezentację pocztą e-mail.

W celu ustalenia, czy obiekt dźwiękowy jest osadzony, czy połączony, oraz w celu określenia lokalizacji połączonego pliku dźwiękowego wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij obiekt dźwiękowy, a następnie w obszarze Narzędzia dźwięków na karcie Opcje w grupie Opcje dźwięku kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

 2. W obszarze Informacje za etykietą Plik zostanie wyświetlona informacja Zawarty w prezentacji (co oznacza, że dźwięk jest osadzony) lub ścieżka do pliku (co oznacza, że dźwięk jest połączony).

Początek strony

Odtwarzanie pliku filmowego

Za pośrednictwem poczty e-mail odebrano prezentację programu PowerPoint 2007 zawierającą plik filmowy. Tę prezentację można uruchomić, ale nie można odtworzyć pliku filmowego wyświetlanego na slajdzie, ponieważ ten plik jest połączony z prezentacją (nie jest w niej osadzony). Jest to zamierzone — pliki filmowe są zawsze połączone z prezentacją i nigdy nie są jej częścią.

Poproś osobę, która wysłała prezentację, o wykonanie poniższych czynności:

 1. Skopiuj plik filmowy do tego samego folderu, który zawiera prezentację.

 2. Użyj funkcji Spakuj na dysk CD w celu zaktualizowania linków i połączenia skojarzonych plików.

  Porada :  Aby ręcznie zaktualizować linki, skopiuj plik filmowy do folderu zawierającego prezentację, a następnie usuń film i dodaj go ponownie.

 3. Ponownie wyślij prezentację pocztą e-mail.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×