Otwieranie pliku projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Otwieranie projektu z komputera przebiega w zasadzie tak samo jak w przypadku otwierania pliku w dowolnym innym programie pakietu Office:

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 2. Kliknij pozycję Komputer, a następnie po prawej stronie wybierz ostatnio używany folder lub kliknij pozycję Przeglądaj.

 3. Kliknij żądany projekt, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

Otwieranie projektu z innego źródła lub z aplikacji Project Web App przebiega nieco inaczej — zobacz opis poniżej.

W dalszej części tego artykułu

Otwieranie różnych typów projektów

Otwieranie projektu z aplikacji Project Web App

Otwieranie różnych typów projektów

W oknie dialogowym Otwieranie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby otworzyć projekt w trybie tylko do odczytu lub jako kopię, kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Obraz strzałki obok przycisku Otwórz.

 • Aby otworzyć projekt w bazie danych programu Project, kliknij pozycję Bazy danych programu Project na liście po prawej stronie pola Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 • Aby otworzyć projekt utworzony w innym programie, kliknij odpowiedni format pliku na liście po prawej stronie pola Nazwa pliku, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę pliku na liście folderów.

Początek strony

Otwieranie projektu z aplikacji Project Web App

W programie Project Professional można otworzyć projekt z aplikacji Project Web App.

 1. Zaloguj się do aplikacji Project Web App.

 2. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 3. W obszarze Project Web App kliknij konto, z którego korzystasz, a następnie kliknij pozycję Przeglądaj.

Przycisk Przeglądaj umożliwiający otwarcie pliku aplikacji Project Web App

 1. W oknie dialogowym Otwieranie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć projekt z lokalnej pamięci podręcznej, kliknij dwukrotnie nazwę projektu.

  • Aby otworzyć projekt z serwera, kliknij dwukrotnie pozycję Pokaż listę wszystkich projektów, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę projektu.

 2. Aby otworzyć projekt w trybie tylko do odczytu (jeśli na przykład jest on już wyewidencjonowany), wybierz opcję Tylko do odczytu w sekcji Tryb.

 3. Aby otworzyć kopię opublikowanej wersji projektu, wybierz pozycję Opublikowany w sekcji Magazyn.

Okno dialogowe Otwieranie zawierające pliki aplikacji Project Web App

Otwarcie projektu z aplikacji Project Web App powoduje jego wyewidencjonowanie w celu uniemożliwienia innym osobom wprowadzania zmian w trakcie pracy nad projektem.

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, może to oznaczać, że pamięć podręczna jest prawie zapełniona. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wyczyścić pamięć podręczną lub zwiększyć limit jej rozmiaru.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×