Otwieranie pliku

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie pakietu Microsoft Office dostępnych jest kilka sposobów otwarcia pliku. Można otworzyć plik do edycji, otworzyć kopię pliku lub otworzyć plik w trybie tylko do odczytu, co zabezpieczy plik przed zapisaniem pod tą samą nazwą.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie pliku

Otwieranie pliku jako kopii

Otwieranie pliku tylko do odczytu

Otwieranie pliku

 1. Kliknij Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Ważne   Jeśli Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office nie jest widoczny, kliknij polecenie Otwórz w menu plik.

  Skrót klawiaturowy, aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie, naciśnij klawisze CTRL + O.

 2. Szukaj w liście lub w okienku nawigacji kliknij folder, dysk, nośnik wymienny (na przykład dysku flash, dysku CD lub DVD) lub Internet lokalizację zawierającą plik, który chcesz otworzyć.

  Uwaga   Domyślnie w oknie dialogowym Otwieranie wyświetlane są tylko pliki utworzone przez używany program. Jeśli na przykład używany jest program Microsoft Office Excel, pliki utworzone przy użyciu programu Microsoft Office Word nie są wyświetlane, o ile nie zostanie kliknięta pozycja Wszystkie pliki w polu Pliki typu.

 3. Kliknij plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Początek strony

Otwieranie pliku jako kopii

Gdy plik jest otwierany jako kopia, program tworzy duplikat pliku i wyświetlany jest ten duplikat. Wszystkie wprowadzone zmiany są zapisywane w kopii. Program nadaje kopii nową nazwę. Domyślnie na początku nazwy pliku dodawany jest tekst Kopia (1) elementu.

 1. Kliknij Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Ważne   Jeśli Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office nie jest widoczny, kliknij polecenie Otwórz w menu plik.

  Skrót klawiaturowy, aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie, naciśnij klawisze CTRL + O.

 2. Szukaj w liście lub w okienku nawigacji kliknij folder, dysk, nośnik wymienny (na przykład dysku flash, dysku CD lub DVD) lub Internet lokalizację zawierającą plik, który chcesz otworzyć.

 3. Kliknij plik, który chcesz otworzyć kopię.

 4. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz jako kopię.

  Uwaga   Podczas otwierania pliku jako kopii w folderze, w którym znajduje się oryginał, zostanie utworzona nowa kopia danego pliku.

Początek strony

Otwieranie pliku tylko do odczytu

Gdy plik jest otwierany w trybie tylko do odczytu, wyświetlany jest oryginalny plik, ale nie można zapisywać w nim zmian.

 1. Kliknij Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Skrót klawiaturowy, aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie, naciśnij klawisze CTRL + O.

 2. Szukaj w liście lub w okienku nawigacji kliknij folder, dysk, nośnik wymienny (na przykład dysku flash, dysku CD lub DVD) lub Internet lokalizację zawierającą plik, który chcesz otworzyć.

 3. Kliknij plik, który ma zostać otwarty w trybie tylko do odczytu.

 4. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz tylko do odczytu.

Uwaga   

 • Za pomocą systemu Microsoft Windows XP, aby utworzyć skrót do folderu na sieciowym serwerze plików, serwer sieci Web lub nośników wymiennych (np. dysk flash, dysku CD lub DVD), użyj Folderu Moje miejsca sieciowe na pasku Moje miejsca w oknie dialogowym Otwórz.

 • Aby utworzyć skrót do folderu na sieciowym serwerze plików przy użyciu systemu Windows Vista, serwer sieci Web lub nośników wymiennych nośników wymiennych (np. dysk flash, dysku CD lub DVD), użyć okienka nawigacji w oknie dialogowym Otwieranie.

 • Na liście Ostatnio używane pliki w menu Plik lub na liście Niedawno używane dokumenty dostępnej po kliknięciu przycisku pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office zostanie wyświetlona lista kilku plików, które były ostatnio otwarte. Aby otworzyć plik, należy kliknąć jego nazwę.

 • Folder Moje bieżące dokumenty w oknie dialogowym Otwórz zawiera listę poprzednio otwartych plików i folderów.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Access 2007, Excel 2007, Project Standard 2007, OneNote 2007, Project 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Visio Standard 2007, Visio 2007, Publisher 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język