Otwieranie pliku

W programie pakietu Microsoft Office dostępnych jest kilka sposobów otwarcia pliku. Można otworzyć plik do edycji, otworzyć kopię pliku lub otworzyć plik w trybie tylko do odczytu, co zabezpieczy plik przed zapisaniem pod tą samą nazwą.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie pliku

Otwieranie pliku jako kopii

Otwieranie pliku w trybie tylko do odczytu

Otwieranie pliku

 1. W następujących programach pakietu Microsoft Office 2007 należy wykonać poniższe czynności:

  Program Word, Excel, PowerPoint lub Access

  • Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   Skrót klawiaturowy  Aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie, naciśnij klawisze CTRL+O.

   Programy InfoPath, OneNote, Project, Publisher lub Visio

  • W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

   Skrót klawiaturowy  Aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie, naciśnij klawisze CTRL+O.

 2. Na liście Szukaj w kliknij folder, dysk lub lokalizację internetową zawierającą plik, który chcesz otworzyć.

 3. Na liście folderów odszukaj i otwórz folder, który zawiera plik.

  Uwaga   Domyślnie w oknie dialogowym Otwieranie wyświetlane są tylko pliki utworzone przez używany program. Jeśli na przykład używany jest program Microsoft Office Excel, pliki utworzone przy użyciu programu Microsoft Office Word nie są wyświetlane, o ile nie zostanie kliknięta pozycja Wszystkie pliki w polu Pliki typu.

 4. Kliknij plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Początek strony

Otwieranie pliku jako kopii

Gdy plik jest otwierany jako kopia, program tworzy duplikat pliku i wyświetlany jest ten duplikat. Wszystkie wprowadzone zmiany są zapisywane w kopii. Program nadaje kopii nową nazwę. Domyślnie na początku nazwy pliku dodawany jest tekst Kopia (1) elementu.

 1. W następujących programach pakietu Microsoft Office 2007 należy wykonać poniższe czynności:

  Program Word, Excel, PowerPoint lub Access

  • Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   Skrót klawiaturowy  Aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie, naciśnij klawisze CTRL+O.

   Programy InfoPath, OneNote, Project, Publisher lub Visio

  • W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

   Skrót klawiaturowy  Aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie, naciśnij klawisze CTRL+O.

 2. Na liście Szukaj w kliknij folder, dysk lub lokalizację internetową zawierającą plik, który chcesz otworzyć.

 3. Na liście folderów odszukaj i otwórz folder, który zawiera plik.

 4. Zaznacz plik, którego kopię chcesz otworzyć, klikając strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie klikając polecenie Otwórz jako kopię.

Uwaga   Podczas otwierania pliku jako kopii w folderze, w którym znajduje się oryginał, zostanie utworzona nowa kopia danego pliku.

Początek strony

Otwieranie pliku w trybie tylko do odczytu

Gdy plik jest otwierany w trybie tylko do odczytu, wyświetlany jest oryginalny plik, ale nie można zapisywać w nim zmian.

 1. W następujących programach pakietu Microsoft Office 2007 należy wykonać poniższe czynności:

  Program Word, Excel, PowerPoint lub Access

  • Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   Skrót klawiaturowy  Aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie, naciśnij klawisze CTRL+O.

   Programy InfoPath, OneNote, Project, Publisher lub Visio

  • W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

   Skrót klawiaturowy  Aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie, naciśnij klawisze CTRL+O.

 2. Na liście Szukaj w kliknij folder, dysk lub lokalizację internetową zawierającą plik, który chcesz otworzyć.

 3. Na liście folderów odszukaj i otwórz folder, który zawiera plik.

 4. Zaznacz plik, który chcesz otworzyć w trybie tylko do odczytu, klikając strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie klikając polecenie Otwórz tylko do odczytu.

Uwaga   

 • Aby utworzyć skrót do folderu na sieciowym serwerze plików lub serwerze sieci Web, należy użyć ikony Moje miejsca sieciowe na pasku Moje miejsca w oknie dialogowym Otwieranie.

 • Na liście Ostatnio używane pliki w menu Plik lub na liście Niedawno używane dokumenty dostępnej po kliknięciu przycisku pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office zostanie wyświetlona lista kilku plików, które były ostatnio otwarte. Aby otworzyć plik, należy kliknąć jego nazwę.

 • Folder Moje bieżące dokumenty w oknie dialogowym Otwieranie zawiera listę poprzednio otwartych plików i folderów.

Początek strony

Dotyczy: Access 2007, Excel 2007, Project Standard 2007, OneNote 2007, Project 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Visio Standard 2007, Visio 2007, Publisher 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język