Otwieranie plików z menu Plik

Karta Otwórz w menu Plik zawiera listę ostatnio otwieranych plików oraz linki do typowych lokalizacji przechowywania plików.

Miejsce otwierania w programie Word 2013

Kliknij dwukrotnie pozycję Komputer, aby przejść do plików lokalnych, również tych przechowywanych na wymiennych nośnikach flash. Możesz też wybrać jedną z lokalizacji, które są dostępne z Twojego konta, zalogować się (w razie potrzeby), a następnie otworzyć wybrany plik. Aby dodać nową lokalizację, kliknij pozycję Dodaj miejsce.

Lista Ostatnie zawiera pliki, które zostały ostatnio otwarte z dowolnego z Twoich urządzeń. Jeśli lista będzie zbyt długa, możesz usunąć z niej pliki. Wystarczy kliknąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń z listy. Możesz też wprowadzać inne zmiany na liście Ostatnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie listy ostatnio używanych plików. Jeśli nie korzystasz z listy ostatnio używanych plików i wolisz przejść bezpośrednio do przeglądania folderów, możesz otworzyć okno dialogowe Otwieranie od razu, naciskając klawisze Ctrl+F12.

Porada: Jeśli chcesz pominąć pozycje Plik > Otwórz i zawsze używać okna dialogowego Otwieranie, wykonaj następujące czynności: wybierz pozycję Plik > Opcje > Zapisywanie i zaznacz pole wyboru Nie pokazuj widoku Backstage podczas otwierania lub zapisywania plików. Następnie zamknij wszelkie otwarte aplikacje pakietu Office i otwórz je ponownie.

Aby uzyskiwać dostęp do plików z grup usługi Office 365 lub bibliotek dokumentów usługi SharePoint Online, kliknij link Witryny — Twoja firma. Zostanie wyświetlona lista często używanych grup i witryn do wyboru. Wybierz odpowiednią i przejdź do pliku, który chcesz otworzyć.

Wyszukiwanie pliku

Jeśli masz dokument na komputerze, ale nie pamiętasz, w którym folderze został zapisany, możesz go znaleźć, o ile pamiętasz chociaż część nazwy dokumentu lub fragment tekstu w jego treści. Kliknij przycisk Przeglądaj w dolnej części listy lokalizacji po lewej stronie. Po wyświetleniu okna dialogowego Otwieranie wpisz tekst, który chcesz wyszukać, w polu Wyszukiwanie w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista pasujących dokumentów do wyboru.

Odzyskiwanie niezapisanych dokumentów

Jeśli przydarzyła Ci się sytuacja taka jak przypadkowe zamknięcie pliku bez zapisywania lub awaria zasilania podczas pracy, może być dostępny również przycisk Odzyskaj niezapisane dokumenty. Może się zdarzyć, że lokalizacja Autoodzyskiwania ustawiona w menu Plik > Opcje > Zapisywanie nie jest zgodna ze ścieżką, do której prowadzi ten przycisk. W takim przypadku wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do pozycji Plik > Opcje > Zapisywanie > Lokalizacja pliku Autoodzyskiwania i skopiuj ścieżkę do folderu, w którym funkcja Autoodzyskiwanie przechowuje niezapisane pliki.

  2. Kliknij pozycję Plik > Otwórz > Odzyskaj niezapisane dokumenty.

  3. W oknie dialogowym Otwieranie usuń wyświetlaną ścieżkę i wklej tę skopiowaną w kroku 1. Następnie kliknij strzałkę Przejdź.

  4. Otwórz folder, w którym znajduje się odpowiedni plik.

  5. Otwórz plik. Plik będzie miał nazwę z dopiskiem „Niezapisany” oraz rozszerzenie asd.

  6. Zapisz odzyskany plik pod nową nazwą. Jeśli nie chcesz pozostawić dwóch kopii pliku, możesz zastąpić oryginalny plik.

Porada: Aby zapobiec wystąpieniu takiej niezgodności w przyszłości, zmień wpis w obszarze Plik > Opcje > Zapisywanie > Lokalizacja pliku Autoodzyskiwania na ścieżkę folderu „UnsavedFiles”, z którym jest skojarzony przycisk Odzyskaj niezapisane dokumenty (na przykład: C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles).

Zobacz też

Poznaj miejsce zapisywania plików
Zapewnianie ochrony plików w razie awarii
Odzyskiwanie plików pakietu Office

Masz pytania lub komentarze dotyczące pakietu Microsoft Office, których nie omówiliśmy?

Zobacz Jak przesłać opinię na temat pakietu Microsoft Office?

Chętnie Cię wysłuchamy!

Ten artykuł został sprawdzony przez Bena 25 sierpnia 2017 r. dzięki Waszym opiniom. Jeśli okazał się przydatny lub — szczególnie — jeśli okazał się nieprzydatny, kliknij poniższe kontrolki, aby przesłać konstruktywną opinię i poinformować nas, jak możemy jeszcze go ulepszyć.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×