Otwieranie notesu w witrynie programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Najprostszym sposobem na otwieranie notesów programu OneNote przechowywanego w programie SharePoint na telefonie iPhone lub iPad jest używanie bezpłatnej aplikacji OneDrive.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowana, Pobierz aplikację OneDrivew sklepie z aplikacjami.

  2. Zaloguj się do aplikacji OneDrive z tego samego konta, zawierający Notes, który chcesz otworzyć.

  3. W aplikacji OneDrive przejdź do notesu, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij nazwę notesu.

    Uwaga : Twoja organizacja może wymagać skonfigurować połączenie VPN na telefonie iPhone lub iPad, aby uzyskać dostęp do notesów w programie SharePoint nie bezpośrednio łączysz się z siecią. Jeśli występują problemy z dostępem do witryny programu SharePoint lub jeśli nie masz pewności, czy należy używać połączenie VPN, skontaktuj się z administratorem.

Zaloguj się do witryny programu SharePoint w usłudze Office 365 z programu OneNote

Aby otworzyć notes programu OneNote w witrynie Office 365 SharePoint, wykonaj następujące czynności:

  1. W programie OneNote przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz nazwę swojego konta.

  2. Naciśnij przycisk + Dodaj usługę, a następnie naciśnij przycisk programu SharePoint.

  3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×