Otwieranie lub edytowanie pliku w bibliotece

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Metoda wybrana w celu otwarcia lub edytowania pliku w biblioteka jest zależna od tego, w jaki sposób użytkownik chce użyć pliku.

Po kliknięciu pliku z niektórych programów zgodnych z programem Windows SharePoint Services 3.0, takich jak Microsoft Office Word 2007, jest dostępna opcja wyświetlenia kopii pliku tylko do odczytu lub otwarcia pliku do edycji. Ta opcja pomaga otworzyć plik zgodnie z zamiarami.

Uwaga: Większość popularnych typów plików, takich jak dokumenty i arkusze kalkulacyjne, można wyświetlać lub edytować z biblioteki w programie Windows SharePoint Services 3.0. Jeśli system nie rozpoznaje typu pliku — na przykład dlatego, że z tym typem pliku nie jest skojarzony żaden program w systemie — można pobrać ten plik lub zapisać go lokalnie. Później można go otworzyć w programie rozpoznającym taki typ pliku.

Co chcesz zrobić?

Otwórz kopię pliku tylko do odczytu

Wyewidencjonowywanie pliku

Edytowanie pliku

Pracuj w trybie offline z plikiem z biblioteki dokumentów

Otwieranie kopii pliku tylko do odczytu

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

 2. Kliknij nazwę pliku, który chcesz otworzyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli otwierasz plik, który został utworzony w programie zgodnym z programem Windows SharePoint Services 3.0, takim jak Office Word 2007, może zostać wyświetlone okno dialogowe z monitem o wybranie sposobu otwarcia pliku. Jeśli zostanie wyświetlone to okno dialogowe, wybierz opcję otwarcia pliku jako pliku tylko do odczytu.

  • W innych programach, takich jak wcześniejsza wersja programu lub program niezgodny z programem Windows SharePoint Services 3.0, kliknięcie pliku spowoduje automatyczne otwarcie go jako pliku tylko do odczytu.

   Jeśli zamierzasz edytować plik, nie otwieraj go, klikając go; Zamiast tego wskaż nazwę pliku, aby wyświetlić strzałkę w dół. Kliknij strzałkę w dół, a następnie w wyświetlonym menu kliknij polecenie Edytuj w aplikacji.

  • W bibliotece obrazów po kliknięciu pliku zostaną wyświetlone właściwości obrazu. W sekcji Podgląd można wyświetlić podgląd obrazu. Można również kliknąć podgląd obrazu lub jego nazwę, aby w oknie przeglądarki wyświetlić jego kopię tylko do odczytu.

Uwaga: Jeśli w trakcie wyświetlania pliku tylko do odczytu zostaną wprowadzone zmiany, które mają zostać zachowane, może nie być możliwe bezpośrednie zapisanie pliku w bibliotece i zachowanie nazwy pliku. Jednak można zachować pracę, zmieniając nazwę pliku i zapisując go w bibliotece dokumentów lub zapisując plik na dysku twardym i przekazując go później. W przypadku późniejszego przekazywania pliku można przekazać go jako wersję istniejącego pliku, jeśli wersje są śledzone, przez co nowa wersja stanie się elementem historii wersji pliku.

Porada: Niektóre programy zgodne z programem Windows SharePoint Services 3.0 zawierają opcję edytowania plików tylko do odczytu. W pewnych przypadkach ta opcja jest dostępna na pasku narzędzi u góry pliku. Użycie jej może być przydatne w sytuacji, gdy plik został pierwotnie otwarty w celu odczytu, a następnie okazało się, że należy go edytować.

Początek strony

Wyewidencjonowywanie pliku

wyewidencjonowywanie pliku gwarantuje, że nikt nie będzie mógł wprowadzać zmian w pliku edytowanym przez użytkownika. Inni użytkownicy nie będą widzieli wprowadzanych przez niego zmian do czasu zaewidencjonowanie pliku.

Organizacja może wymagać wyewidencjonowywania pliku w celu edytowania. Uniemożliwia to jednoczesne wprowadzanie zmian przez kilka osób, co mogłoby powodować konflikty w trakcie edycji i prowadzić do nieporozumień. W bibliotekach wymagających wyewidencjonowania, jeśli użytkownik nie wyewidencjonuje pliku, zostanie on wyewidencjonowany automatycznie podczas edytowania.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

 2. Wskaż nazwę pliku, aby wyświetlić strzałkę w dół.

  W bibliotece obrazów kliknij plik, a następnie w wyświetlonych właściwościach kliknij polecenie Wyewidencjonuj.

 3. Kliknij strzałkę w dół, a następnie w wyświetlonym menu kliknij polecenie Wyewidencjonuj.

  Wszystkie pliki z wyjątkiem obrazu jest wyewidencjonowany, ikonę pliku w bibliotece zmienia się wskazują, że plik został wyewidencjonowany przez icon image . Obraz jest wyewidencjonowany, przycisk na stronie właściwości zmienia się Zaewidencjonuj.

 4. Jeśli program, którego chcesz użyć w celu edytowania pliku, jest zgodny z programem Windows SharePoint Services 3.0, może zostać wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz pracować z lokalną wersją roboczą pliku. Jeśli chcesz pracować na kopii pliku znajdującej się na dysku twardym, zostaw zaznaczone pole wyboru Użyj lokalnego folderu wersji roboczych. Jeśli chcesz, aby wyewidencjonowana kopia robocza była przechowywana na serwerze, wyczyść to pole wyboru.

  Uwagi: 

  • Aby później zaewidencjonować plik bez zapisywania zmian, można je odrzucić. Spowoduje to utracenie wszystkich zmian wprowadzonych w wyewidencjonowanym pliku. Plik zostanie przywrócony do ostatniej zaewidencjonowanej wersji, a niezapisane zmiany nie będą przechowywane w historii wersji.

  • Można zaewidencjonować plik, dzięki czemu inne osoby będą mogły zobaczyć wprowadzone zmiany, i zachować wyewidencjonowany plik w trakcie dalszej pracy na nim. W tym celu podczas ponownego ewidencjonowania pliku można zaznaczyć pole wyboru Zachowaj wyewidencjonowanie dokumentu po zaewidencjonowaniu tej wersji.

Początek strony

Edytowanie pliku

W zależności od konfiguracji biblioteki może być wymagane wyewidencjonowanie pliku przed edytowaniem go, co uniemożliwi innym osobom wprowadzanie zmian w tym samym czasie. Jeśli ktoś inny wyewidencjonował plik, nie można go edytować.

Jeśli plik nie zostanie wyewidencjonowany przed rozpoczęciem edytowania, inna osoba może edytować plik w tym samym czasie co użytkownik. Gdy jednocześnie nad plikiem będzie pracować wiele osób, istnieje możliwość przypadkowego zastąpienia zmian wprowadzanych przez jedną osobę zmianami innej osoby.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli otwierasz plik, który został utworzony w programie zgodnym z programem Windows SharePoint Services 3.0, takim jak Office Word 2007, kliknij plik. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o wybranie sposobu otwarcia pliku, wybierz opcję edytowania go.

  • Jeśli edytujesz plik we wcześniejszej wersji programu lub w programie, który nie jest zgodny z Windows SharePoint Services 3.0, wskaż nazwę pliku, aby wyświetlić strzałkę w dół. Kliknij strzałkę w dół, a następnie w wyświetlonym menu kliknij polecenie Edytuj w programie.

  • W bibliotece obrazów zaznacz pola wyboru dotyczące obraz lub obrazy, które chcesz edytować. W menu Akcje Obraz menu kliknij przycisk Edytuj.

 3. W zależności od ustawień biblioteki oraz programu używanego do edytowania pliku podczas otwierania pliku może zostać wyświetlony komunikat. Może on na przykład zawierać monit o potwierdzenie, że otwarcie tego pliku jest bezpieczne, lub powiadomienie, że plik jest wyewidencjonowany, jeśli biblioteka wymaga wyewidencjonowywania plików. Jeśli chcesz kontynuować, zareaguj na komunikat, klikając przycisk OK lub jego odpowiednik.

 4. Edytuj plik, zapisz go, a następnie zamknij program.

 5. Jeśli plik jest wyewidencjonowany i używany program jest zgodny z programem Windows SharePoint Services 3.0, przy zamykaniu pliku zostanie wyświetlony monit o zaewidencjonowanie go. Jeśli nie będziesz chcieć zaewidencjonować pliku w tej chwili, będziesz mieć możliwość wykonania tej czynności później za pomocą menu rozwijanego pliku w bibliotece.

  Uwagi: 

  • Jeśli edytowany plik nie będzie wyewidencjonowany, wprowadzone zmiany staną się widoczne po zapisaniu pliku z powrotem w bibliotece. Jeśli plik jest wyewidencjonowany, zmiany staną się widoczne po zaewidencjonowaniu pliku.

  • W zależności od konfiguracji biblioteki podczas zapisywania pliku mogą być wyświetlane monity o podanie dodatkowych informacji na jego temat. Na przykład może być konieczne wybranie typu zawartości pliku lub wprowadzenie większej ilości szczegółowych informacji na jego temat.

Początek strony

Praca w trybie offline z plikiem z biblioteki dokumentów

Jeśli plik z biblioteki dokumentów jest edytowany za pomocą programu zgodnego z programem Windows SharePoint Services 3.0, takiego jak Office Word 2007, można go wyewidencjonować i pracować nad plikiem znajdującym się na dysku twardym. W zależności od serwera praca z plikami na dysku twardym może być szybsza niż praca z plikami na serwerze.

Aby wyewidencjonować plik, trzeba mieć połączenie z serwerem, ale można pracować nad plikiem w folderze serwerowych kopii roboczych, który znajduje się na komputerze, niezależnie od tego, czy komputer ma połączenie z serwerem. Na przykład można wyewidencjonować plik z witryny programu Windows SharePoint Services, a następnie pracować nad nim na komputerze przenośnym. Niezależnie od miejsca pracy nad plikiem kopia na serwerze zostanie zaktualizowana po ponownym zaewidencjonowaniu pliku.

Ta opcja jest dostępna tylko w bibliotekach dokumentów.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

 2. Wskaż nazwę pliku w bibliotece, aby wyświetlić strzałkę w dół.

 3. Kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij polecenie Wyewidencjonuj.

 4. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Użyj lokalnego folderu wersji roboczych.

  Uwaga: Jeśli wyewidencjonowywany plik został utworzony za pomocą programu, który jest niezgodny z programem Windows SharePoint Services 3.0, pole wyboru Użyj lokalnego folderu wersji roboczych nie będzie wyświetlane i nie będzie można pracować z plikiem w trybie offline.

 5. Edytuj plik, a po zakończeniu zaewidencjonuj go ponownie.

Uwaga: W niektórych programach zgodnych w programem Windows SharePoint Services 3.0 można zmienić lokalizację lokalnego folderu wersji roboczych, w którym są umieszczane pliki wyewidencjonowane dla użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc w używanym programie.

Porada: Bibliotekę można również połączyć z niektórymi programami poczty e-mail zgodnymi z programem Windows SharePoint Services 3.0, takimi jak Microsoft Office Outlook 2007, dzięki czemu można czytać, edytować i wyszukiwać pliki w trybie offline. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu poczty e-mail.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×