Otwieranie kalendarza programu Exchange innej osoby

Otwieranie kalendarza programu Exchange innej osoby

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli inny użytkownik Outlook Microsoft udzieli uprawnień do własnego kalendarza, można otworzyć go w Outlook. Jeśli nie masz uprawnień, wysłania wiadomości e-mail żądania uprawnień do innej osoby.

 1. W obszarze Kalendarz kliknij kartę Narzędzia główne.

 2. W grupie Zarządzanie kalendarzami kliknij pozycję Otwórz kalendarz, a następnie kliknij pozycję Otwórz kalendarz udostępniony.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę lub kliknij przycisk Nazwa, aby wybrać nazwę z książki adresowej.

  Kalendarz udostępniony zostanie wyświetlony obok kalendarza wyświetlanego w widoku.

  Po pierwszym uzyskaniu dostępu do kalendarza udostępnionego jest on dodawany do okienko folderów. Aby wyświetlić ten kalendarz udostępniony następnym razem, wystarczy kliknąć go w widoku okienko folderów.

  Jeśli osoba, której kalendarz użytkownik chce otworzyć, nie przyznała mu uprawnień do jego przeglądania, w programie Outlook pojawi się monit o wysłanie prośby o uzyskanie odpowiednich uprawnień. Po kliknięciu przycisku Tak zostanie automatycznie otwarta wiadomość e-mail z prośbą o udostępnienie. W wiadomości znajduje się zaadresowana do danej osoby prośba o udostępnienie jej kalendarza. Jest też dostępna opcja udostępnienia tej osobie domyślnego kalendarza użytkownika.

Porada: Użytkownik może szybko zaplanować spotkanie z osobami, których kalendarze może wyświetlać. Należy zaznaczyć wiele kalendarzy, a następnie kliknąć kartę Narzędzia główne. W grupie Nowy należy kliknąć pozycję Nowe spotkanie, a następnie pozycję Nowe spotkanie ze wszystkimi.

Uwagi: 

 • Nawet jeśli inna osoba utworzyła dodatkowy kalendarz, użytkownik może otwierać jedynie jej kalendarz domyślny.

 • Aby usunąć kalendarz z listy Inne kalendarze, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Usuń kalendarz.

 • Właściciel elementów kalendarza kontroluje, kto może wyświetlać i zmieniać elementy.

 • Kalendarze udostępnione obejmujące wiele lokalizacji usługi Office 365 są przeznaczone tylko do odczytu, dlatego kliknięcie opcji Nowe spotkanie ze wszystkimi nie spowoduje wykrycia i dodania właścicieli tych kalendarzy udostępnionych. Zamiast tego należy dodać ich ręcznie do zaproszenia.

Zobacz też

Udostępnianie kalendarza programu Outlook innym osobom

Otwieranie kontaktów innej osoby w programie Exchange

 1. W kalendarzu, na karcie Narzędzia główne w grupie Zarządzanie kalendarzami kliknij pozycję Otwórz kalendarz, a następnie kliknij pozycję Otwórz kalendarz udostępniony.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę lub kliknij przycisk Nazwa, aby wybrać nazwę z książki adresowej.

  Kalendarz udostępniony zostanie wyświetlony obok kalendarza wyświetlanego w widoku.

  Po raz pierwszy uzyskujesz dostęp do kalendarza udostępnionego, kalendarz zostaną dodane do okienko nawigacji. Następnym razem, który chcesz wyświetlić kalendarz udostępniony, możesz go kliknąć okienko nawigacji.

  Jeśli przez inną osobę, której kalendarza, który chcesz otworzyć nie udzielił Ci uprawnienia do wyświetlania, program Outlook wyświetli monit o uzyskania zgody na osoby. Kliknięcie przycisku Tak spowoduje udostępniania wiadomości e-mail z wezwaniem zostanie otwarty automatycznie. Komunikat żądania osobę do współużytkowania jej kalendarz i udostępnia opcję, aby udostępnić swój kalendarz domyślny z niego.

Porada: Szybko mogą planować spotkania z osobami, których kalendarze można wyświetlać. Zaznacz wiele kalendarzy. Na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij pozycję Nowe spotkanie, a następnie kliknij pozycję Nowe spotkanie ze wszystkimi.

Uwagi: 

 • Nawet jeśli inna osoba utworzyła dodatkowy kalendarz, użytkownik może otwierać jedynie jej kalendarz domyślny.

 • Aby usunąć kalendarz z listy Inne kalendarze, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Usuń kalendarz.

 • Właściciel elementów kalendarza kontroluje, kto może wyświetlać i zmieniać elementy.

Zobacz też

Udostępnianie kalendarza programu Outlook innym osobom

 1. W kalendarzu kliknij pozycję Otwórz kalendarz udostępniony.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę lub kliknij przycisk Nazwa, aby wybrać nazwę z książki adresowej.

  Okno dialogowe Otwieranie udostępnionego kalendarza

 3. Kliknij przycisk OK.

  Kalendarz udostępniony zostanie wyświetlony obok kalendarza wyświetlanego w widoku.

  Po raz pierwszy uzyskujesz dostęp do kalendarza udostępnionego, kalendarz zostaną dodane do okienko nawigacji. Następnym razem, aby wyświetlić kalendarz udostępniony, możesz go kliknąć okienko nawigacji.

  Jeśli przez inną osobę, której kalendarza, który chcesz otworzyć nie udzielił Ci uprawnienia do wyświetlania, program Outlook wyświetli monit o poprosić osobę, uprawnienia, które są potrzebne. Kliknięcie przycisku Tak spowoduje udostępniania wiadomości e-mail z wezwaniem zostanie otwarty automatycznie. Komunikat żądania osobę do współużytkowania jej kalendarz i udostępnia opcję, aby udostępnić swój kalendarz domyślny z niego.

  Prośba o udostępnienie kalendarza

Porada: Szybko mogą planować spotkania z osobami, których kalendarze można wyświetlać. W menu Akcje wskaż polecenie Nowe wezwanie na spotkanie z, a następnie kliknij Wszystkie lub nazwy, które mają z listy.

Uwagi: 

 • Możesz otworzyć tylko kalendarz domyślny. Nawet jeśli dana osoba utworzyła dodatkowy kalendarz, możesz otworzyć tylko kalendarz domyślny.

 • Aby usunąć kalendarz z listy Inne kalendarze, kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, a następnie kliknij polecenie Usuń z inne kalendarze.

 • Właściciel elementów kalendarza kontroluje, kto może wyświetlać i zmieniać elementy.

 • Możesz wyświetlić maksymalnie 30 kalendarzy w trybie obok siebie w widoku kalendarza. Jednak niestandardowe ustawienia widoku kalendarza mogą być niewidoczne poprawnie użycie tego trybu. Aby upewnić się, że są wyświetlane niestandardowe ustawienia widoku, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny kalendarz na liście kalendarzy udostępnionych, a następnie w menu skrótów kliknij przycisk Otwórz. Kalendarz zostanie otwarty, a inne otwarte kalendarze zostanie zamknięty. Ustawienia widoku wybranego kalendarza będą obowiązywać dla bieżącego kalendarza i dodatkowych kalendarzy, które następnie wyświetlania w trybie obok siebie.

Zobacz też

Udostępnianie kalendarza programu Outlook innym osobom

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×