Otwieranie istniejącego szablonu formularza

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Procedura otwierania istniejącego szablonu formularza zależy od tego, czy szablon formularza znajduje się na tym komputerze czy na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie szablonu formularza przechowywanego na tym komputerze

Otwieranie szablonu formularza z serwera

Otwieranie szablonu formularza przechowywanego na tym komputerze

  1. W menu Plik kliknij polecenie Projektuj szablon formularza.

  2. W obszarze Otwórz szablon formularza kliknij opcję Na moim komputerze.

  3. W oknie dialogowym Otwieranie w trybie projektowania kliknij szablon formularza, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Porada: Jeśli użytkownik wie, gdzie jest zapisany szablon formularza na komputerze, może go szybko otworzyć za pomocą Eksploratora Windows. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik w Eksploratorze Windows, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Projektuj.

Początek strony

Otwieranie szablonu formularza z serwera

Przy otwieraniu szablonu formularza z serwera z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0 lub Office SharePoint Server 2007 program Microsoft Office InfoPath otwiera wersję tylko do odczytu szablonu formularza, aby uniemożliwić zastąpienie opublikowanego szablonu formularza. Aby można było opublikować szablon formularza z powrotem na serwerze, należy zapisać kopię szablonu formularza w lokalizacji innej niż lokalizacja publikowania. Po zakończeniu modyfikowania szablonu formularza można opublikować zmodyfikowany szablon formularza z powrotem na serwerze.

  1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz z witryny programu SharePoint.

  2. W polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub witryny usług formularzy programu InfoPath wpisz adres URL witryny programu Windows SharePoint Services 3.0 lub Office SharePoint Server 2007, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Z listy Wybierz bibliotekę dokumentów, którą chcesz otworzyć wybierz bibliotekę dokumentów zawierającą szablon formularza, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  4. Po otrzymaniu komunikatu dotyczącego aktualizowania szablonu formularza kliknij przycisk Tak.

  5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

  6. Jeśli otrzymasz komunikat dotyczący publikowania szablonu formularza, kliknij przycisk OK.

  7. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać kopię szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Po wprowadzeniu niezbędnych zmian do szablonu formularza można opublikować ponownie zmodyfikowany szablon formularza w bibliotece dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących publikowania zmodyfikowanego szablonu formularza, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×