Otwieranie i zapisywanie dokumentu w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) za pomocą programu Word

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można otwierać i zapisywać pliki w formacie plik tekstowy OpenDocument (ODT) używany w niektórych aplikacjach tekstów.

Otwieranie pliku w formacie Plik tekstowy OpenDocument w programie Word

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Otwórz.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj

 4. Aby wyświetlić tylko pliki zapisane w formacie OpenDocument, kliknij listę typów plików, obok pola Nazwa pliku, a następnie kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 5. Kliknij plik, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada : Aby otworzyć odpowiedni plik, można też kliknąć go dwukrotnie.

Uwaga : Formatowanie pliku typu Plik tekstowy OpenDocument otwartego w programie Word może różnić się od formatowania wyświetlanego w aplikacji, w której utworzono plik. Wynika to z różnic między aplikacjami korzystającymi z formatu OpenDocument.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu programu Word w formacie Plik tekstowy OpenDocument

Ważne : Aby zachować wersję pliku w formacie programu Word, należy najpierw zapisać go jako dokument programu Word (np. w formacie docx), a następnie zapisać go w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt).

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 5. Nadaj plikowi nazwę, a następnie zapisz go.

Początek strony

Więcej informacji o formacie OpenDocument

Otwieranie lub zapisywanie dokumentów w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) może powodować utratę części formatowania. Wynika to z tego, że aplikacje korzystające z dokumentów w formacie OpenDocument oraz program Word obsługują różne funkcje i opcje, na przykład formatowanie. Aby uzyskać więcej informacji o różnicach między formatem Plik tekstowy OpenDocument a formatem programu Word, zobacz Różnice między formatem Plik tekstowy OpenDocument (odt) a formatem programu Word (docx).

Porady

 • Przed wysłaniem pliku do innej osoby warto go zamknąć i otworzyć ponownie, aby sprawdzić, jak wygląda w formacie OpenDocument (odt).

 • Biorąc udział w tworzeniu dokumentu, który jest otwierany w programie Word i innych edytorach tekstu, takich jak program Google Docs lub OpenOffice.org Writer, warto traktować pisanie (treść) i formatowanie (wygląd) jako osobne zadania. Najlepiej opracować możliwie najwięcej tekstu bez stosowania formatowania i zapisać formatowanie na samym końcu. Dzięki temu można skupić się na pisaniu, minimalizując ryzyko utraty formatowania podczas przełączania między formatem OpenDocument a formatem programu Word.

Początek strony

Otwieranie pliku w formacie Plik tekstowy OpenDocument w programie Word

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij wybraną lokalizację pliku. na przykład kliknij pozycję komputer.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj

 4. Aby wyświetlić tylko pliki zapisane w formacie OpenDocument, kliknij listę typów plików, obok pola Nazwa pliku, a następnie kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 5. Kliknij plik, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada : Aby otworzyć odpowiedni plik, można też kliknąć go dwukrotnie.

Uwaga : Formatowanie pliku typu Plik tekstowy OpenDocument otwartego w programie Word może różnić się od formatowania wyświetlanego w aplikacji, w której utworzono plik. Wynika to z różnic między aplikacjami korzystającymi z formatu OpenDocument.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu programu Word w formacie Plik tekstowy OpenDocument

Ważne : Aby zachować wersję pliku w formacie programu Word, należy najpierw zapisać go jako dokument programu Word (np. w formacie docx), a następnie zapisać go w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt).

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 5. Nadaj plikowi nazwę, a następnie zapisz go.

Początek strony

Więcej informacji o formacie OpenDocument

Otwieranie lub zapisywanie dokumentów w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) może powodować utratę części formatowania. Wynika to z tego, że aplikacje korzystające z dokumentów w formacie OpenDocument oraz program Word obsługują różne funkcje i opcje, na przykład formatowanie. Aby uzyskać więcej informacji o różnicach między formatem Plik tekstowy OpenDocument a formatem programu Word, zobacz Różnice między formatem Plik tekstowy OpenDocument (odt) a formatem programu Word (docx).

Porady

 • Przed wysłaniem pliku do innej osoby warto go zamknąć i otworzyć ponownie, aby sprawdzić, jak wygląda w formacie OpenDocument (odt).

 • Biorąc udział w tworzeniu dokumentu, który jest otwierany w programie Word i innych edytorach tekstu, takich jak program Google Docs lub OpenOffice.org Writer, warto traktować pisanie (treść) i formatowanie (wygląd) jako osobne zadania. Najlepiej opracować możliwie najwięcej tekstu bez stosowania formatowania i zapisać formatowanie na samym końcu. Dzięki temu można skupić się na pisaniu, minimalizując ryzyko utraty formatowania podczas przełączania między formatem OpenDocument a formatem programu Word.

Początek strony

Otwieranie pliku w formacie Plik tekstowy OpenDocument w programie Word

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Otwórz.

 3. Aby wyświetlić tylko pliki zapisane w formacie OpenDocument, na liście plik typu kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 4. Kliknij plik, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada : Aby otworzyć odpowiedni plik, można też kliknąć go dwukrotnie.

Uwaga : Formatowanie pliku typu Plik tekstowy OpenDocument otwartego w programie Word może różnić się od formatowania wyświetlanego w aplikacji, w której utworzono plik. Wynika to z różnic między aplikacjami korzystającymi z formatu OpenDocument.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu programu Word w formacie Plik tekstowy OpenDocument

Ważne : Aby zachować wersję pliku w formacie programu Word, należy najpierw zapisać go jako dokument programu Word (np. w formacie docx), a następnie zapisać go w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt).

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 4. Nadaj plikowi nazwę i zapisz go.

Początek strony

Więcej informacji o formacie OpenDocument

Otwieranie lub zapisywanie dokumentów w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) może powodować utratę części formatowania. Wynika to z tego, że aplikacje korzystające z dokumentów w formacie OpenDocument oraz program Word obsługują różne funkcje i opcje, na przykład formatowanie. Aby uzyskać więcej informacji o różnicach między formatem Plik tekstowy OpenDocument a formatem programu Word, zobacz Różnice między formatem Plik tekstowy OpenDocument (odt) a formatem programu Word (docx).

Porady

 • Przed wysłaniem pliku do innej osoby warto go zamknąć i otworzyć ponownie, aby sprawdzić, jak wygląda w formacie OpenDocument (odt).

 • Biorąc udział w tworzeniu dokumentu, który jest otwierany w programie Word i innych edytorach tekstu, takich jak program Google Docs lub OpenOffice.org Writer, warto traktować pisanie (treść) i formatowanie (wygląd) jako osobne zadania. Najlepiej opracować możliwie najwięcej tekstu bez stosowania formatowania i zapisać formatowanie na samym końcu. Dzięki temu można skupić się na pisaniu, minimalizując ryzyko utraty formatowania podczas przełączania między formatem OpenDocument a formatem programu Word.

Początek strony

Należy zainstalować Microsoft Office 2007 dodatek Service Pack 2 (SP2), zanim będzie można używać poniższych procedur.

Otwieranie pliku w formacie Plik tekstowy OpenDocument w programie Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. Na liście Pliki typu kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

 3. Kliknij plik, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Uwaga : Formatowanie pliku OpenDocument otwartego w programie Word 2007 może różnić się od formatowania wyświetlanego w aplikacji, w której utworzono plik. Wynika to z różnic między aplikacjami korzystającymi z formatu OpenDocument.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu programu Word w formacie Plik tekstowy OpenDocument

Ważne : Aby zachować wersję pliku w formacie programu Word, należy najpierw zapisać go jako dokument programu Word (np. w formacie docx), a następnie zapisać go w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt).

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

Początek strony

Więcej informacji o formacie OpenDocument

Otwieranie lub zapisywanie dokumentów w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) może powodować utratę części formatowania. Wynika to z tego, że aplikacje korzystające z dokumentów w formacie OpenDocument oraz program Word 2007 obsługują różne funkcje i opcje, na przykład formatowanie. Aby uzyskać więcej informacji o różnicach między formatem Plik tekstowy OpenDocument a formatem programu Word 2007, zobacz Różnice między formatem Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ods) a formatem programu Excel (xlsx).

Porady

 • Przed wysłaniem pliku do innej osoby warto go zamknąć i otworzyć ponownie, aby sprawdzić, jak wygląda w formacie OpenDocument (odt).

 • Biorąc udział w tworzeniu dokumentu, który jest otwierany w programie Word i innych edytorach tekstu, takich jak program Google Docs lub OpenOffice.org Writer, warto traktować pisanie (treść) i formatowanie (wygląd) jako osobne zadania. Najlepiej opracować możliwie najwięcej tekstu bez stosowania formatowania i zapisać formatowanie na samym końcu. Dzięki temu można skupić się na pisaniu, minimalizując ryzyko utraty formatowania podczas przełączania między formatem OpenDocument a formatem programu Word.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×