Otwieranie, edytowanie i aktualizowanie plików z witryny programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można połączyć w bibliotece w witrynie programu SharePoint przy użyciu programu Outlook 2007 lub Outlook 2010 i przeglądanie, edytowanie i nawet wyszukiwać pliki. Po nawiązaniu połączenia z biblioteki programu SharePoint do programu Outlook możesz pracować z plikami na dysku twardym, nawet wtedy, gdy jesteś poza biurem.

Uwaga : Praca z funkcji opisanych w tym artykule z witryny programu SharePoint, które są uruchomione Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007. Jeśli nie wiadomo, które wersje programu Microsoft SharePoint Products i technologie są uruchomione na serwerze, poproś administratora serwera.

 1. W przeglądarce sieci web Otwórz tę bibliotekę w witrynie programu SharePoint.

  Jeśli nie możesz znaleźć biblioteki, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Na karcie Biblioteka w grupie Łączenie i eksportowanie kliknij pozycję Połącz z programem Outlook.

Polecenie Połącz z programem Outlook

 1. Gdy pojawi się monit o otwarcie programu na komputerze, kliknij przycisk Zezwalaj.

  W programie Outlook bibliotece jest dodawany do okienka nawigacji w nowym folderze o nazwie Listy programu SharePoint.

  Pliki w bibliotece funkcjonują podobnie do wiadomości e-mail. Kliknij, aby wyświetlić podgląd pliku w okienku odczytu lub kliknij dwukrotnie plik, aby go otworzyć. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, aby uzyskać więcej opcji.

  Uwagi : 

  • Jeśli biblioteka zawiera podfoldery i chcesz mieć dostęp do wszystkich plików w programie Outlook, wyświetlanie biblioteki jego najwyższego poziomu, a następnie podłącz je do programu Outlook. Domyślnie jeśli pracujesz w podfolderze biblioteki, a następnie połącz biblioteki do programu Outlook, tylko zawartość tego folderu są połączone.

  • Aby uzyskać dostęp tylko zawartość pojedynczego folderu w programie Outlook, dostępne są dwie opcje. Jeśli folder zawierający pliki, które chcesz uzyskać dostęp w programie Outlook nie jest otwarta, wskaż folder, kliknij wyświetloną strzałkę Otwórz Menu, a następnie kliknij Połącz z programem Outlook. Jeśli folder, w którym chcesz nawiązać połączenie, jest już otwarty, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć biblioteki. W menu Akcje kliknij polecenie Połącz z programem Outlook.

  • Po połączeniu biblioteki z programem Outlook można zaprosić innych członków zespołu, aby połączyli się z biblioteką. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę biblioteki w programie Outlook, a następnie kliknąć polecenie Udostępnij ten folder.

Jeśli nowe pliki są dostępne w bibliotece programu SharePoint, tych plików są wyświetlane w grupie dostępne do pobrania na liście wiadomości. Możesz oznaczyć plików do pobrania podczas następnego polecenia Wyślij/Odbierz, lub od razu pobrać pliki, jeśli jest dostępne połączenie z witryną programu SharePoint.

 1. Na liście wiadomości w grupie Dostępne do pobrania kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz pobrać.

  Porada : Aby zaznaczyć wiele plików, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania każdego nagłówka pliku.

 2. Kliknij pozycję Oznacz dokumenty do pobrania.

Uwaga : Jeśli podgląd będzie wyświetlany pliku, która nie została jeszcze pobrana, kliknij przycisk Pobierz ten dokument.

Po pobraniu plików do programu Outlook można otworzyć plików w dowolnym momencie, na przykład podczas pracy w trybie offline. Aby określić, czy pliki są dostępne u góry listy wiadomości, kliknij polecenie Rozmieść według, a następnie kliknij dostępności. Wszystkie pliki, które nie są pobierane są wyświetlane w grupie dostępne do pobrania.

 1. W polu MaillubLista folderów w okienku nawigacji rozwiń folder Listy programu SharePoint, a następnie wybierz nazwę biblioteki programu SharePoint.

 2. Aby otworzyć plik, kliknij dwukrotnie nazwę pliku. Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby zweryfikować źródło pliku, kliknij przycisk Otwórz Jeśli wiadomo, że są bezpieczne.

 3. Jeśli plik został zaktualizowany na serwerze programu SharePoint po został pobrany w programie Outlook, może zostać wyświetlony monit Otwórz najnowszej wersji pliku. Kliknij pozycję Tak lub nie, w zależności od tego, czy chcesz otworzyć kopię na Twoim komputerze lub zaktualizowanej kopii z serwera programu SharePoint.

  Plik zostanie otwarty w programie, w którym został utworzony, jeśli ten program jest zainstalowany na komputerze.

Po pobraniu plików do programu Outlook można otworzyć plików w dowolnym momencie, na przykład podczas pracy w trybie offline. Aby określić, czy pliki są dostępne u góry listy wiadomości, kliknij polecenie Rozmieść według, a następnie kliknij dostępności. Wszystkie pliki, które nie są pobierane są wyświetlane w grupie dostępne do pobrania.

Porada : Aby zapobiec ktoś wprowadzania zmian w pliku na serwerze programu SharePoint podczas pracy nad nim, zapoznaj się z pliku. Gdy plik jest otwarty, że został wyewidencjonowany, zostanie otwarty w trybie edycji. Możesz rozpocząć od razu wprowadź zmiany.

 1. W Mail lubLista folderów w okienku nawigacji rozwiń folder Listy programu SharePoint, a następnie wybierz nazwę biblioteki programu SharePoint.

 2. Aby otworzyć plik, kliknij dwukrotnie nazwę pliku. Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby zweryfikować źródło pliku, kliknij przycisk Otwórz Jeśli wiadomo, że są bezpieczne.

 3. Jeśli plik został zaktualizowany na serwerze programu SharePoint po został pobrany w programie Outlook, może zostać wyświetlony monit Otwórz najnowszej wersji pliku. Kliknij pozycję Tak lub nie, w zależności od tego, czy chcesz otworzyć kopię na Twoim komputerze lub zaktualizowanej kopii z serwera programu SharePoint.

  Plik zostanie otwarty w programie, w którym został utworzony, jeśli masz zainstalowany na Twoim komputerze. Jeśli plik został utworzony w programie zgodnego z programem SharePoint, takich jak program Microsoft Office, pasek narzędzi może być wyświetlany w górnej części dokumentu.

 4. Na pasku komunikatów kliknij pozycję Edytuj w trybie Offline.

  Może zostać wyświetlony komunikat zawiera informacje dotyczące pracy w trybie offline, takich jak łącza w folderze Wersje robocze programu SharePoint na komputerze oraz Opcje edycji w trybie Offline w programie.

 5. Po zakończeniu edycji pliku, Zapisz plik w zwykły sposób.

 6. Zamknij plik.

  Jeśli połączenie z serwerem jest dostępna, gdy Zamknij plik, można zaktualizować zmiany na serwerze może zostać wyświetlone okno dialogowe Edytuj w trybie Offline. Jeśli nie jest dostępne połączenie z serwerem, okno dialogowe nie jest wyświetlana po zamknięciu pliku, jednak może być wyświetlany, gdy ponownie nawiązać połączenie, a następnie ponownie otwórz plik.

 7. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby zaktualizować plik na serwerze.

 8. Jeśli plik został wyewidencjonowany, inne osoby zmiany nie są widoczne po zaewidencjonowaniu pliku. Jeśli plik został wyewidencjonowany, może zostać wyświetlony monit zaewidencjonować plik. Aby zaewidencjonować plik, kliknij przycisk Tak.

  Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie dodatkowych informacji, na przykład komentarzy dotyczących wprowadzonych zmian i inne szczegóły dotyczące pliku.

 9. Jeśli pracujesz nad plikiem podczas pracy bez połączenia z serwerem, nie jest wyświetlany monit o zaktualizowanie pliku po zamknięciu go. Aby zaktualizować plik na serwerze, otwórz go ponownie, wprowadź ewentualne dodatkowe zmiany, które mają, a następnie zamknij plik. Gdy pojawi się okno dialogowe Edytuj w trybie Offline, kliknij przycisk Aktualizuj.

  Uwaga : Jeśli nie zaznaczono plik najpierw, a ktoś zaktualizuje plik na serwerze programu SharePoint, jest wyświetlany komunikat z informacją o konflikcie zmiany. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uzgodnić zmiany.

Jeśli swojej witryny programu SharePoint i bibliotek są skonfigurowane do odbierania wiadomości e-mail, możesz dodać pliku do biblioteki, wysyłając go jako załącznik w wiadomości. Jeśli to zrobisz, nie musisz połączyć biblioteki programu SharePoint z programem Outlook.

Przed wysłaniem wiadomości do biblioteki, musisz znać czy biblioteki jest skonfigurowana do odbierania załączników wiadomości e-mail i jakie adresu e-mail w celu użycia.

 1. Aby znaleźć adres e-mail dla biblioteki, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Poszukaj w książce adresowej. Jeśli adres e-mail nie jest dostępne, można go uzyskać od osoby, która skonfigurowała bibliotekę. Następnie możesz dodać go do listy kontaktów, aby łatwo odnaleźć.

  • Wyświetl opis biblioteki w witrynie programu SharePoint, która jest wyświetlana w obszarze tytuł biblioteki. Właściciel witryny może dodać adres e-mail biblioteki do opisu.

  • Wyświetl ustawienia poczty e-mail dla biblioteki. Ta metoda wymaga mieć uprawnienia do wyświetlania ustawień biblioteki:

   1. W przeglądarce sieci web Otwórz witrynę, a następnie otworzyć bibliotekę, kliknij nazwę biblioteki.

    Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

   2. W menu Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia dla typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

    Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

   3. Po włączeniu bibliotekę do odbierania wiadomości adres e-mail zostanie wyświetlony w obszarze Informacji o listach obok pozycji Adres E-mail.

    Twoja organizacja może mieć własną listę poczty e-mail, nosi nazwę grupy programu SharePoint, która umożliwia członkom do wysyłania wiadomości do siebie. Adres grupy programu SharePoint może zawierać adresy bibliotek, tak aby po wysłaniu wiadomości do członków grupy załączniki wiadomości są automatycznie dodawane do witryny programu SharePoint. Administrator programu SharePoint można uzyskać więcej informacji na bibliotek programu SharePoint w Twojej organizacji.

 2. W programie Outlook utwórz wiadomość, a następnie dodaj plik jako załącznik.

 3. W polu do lub DW wprowadź adres e-mail biblioteki programu SharePoint. Jeśli organizacja korzysta z grupy programu SharePoint, który zawiera bibliotekę, należy użyć adres e-mail grupy programu SharePoint.

 4. Kliknij przycisk Wyślij.

Użytkownicy często zarządzający informacjami za pomocą programu Outlook mogą woleć pracę z plikami z biblioteki programu SharePoint bezpośrednio w programie Office Outlook 2007, a nie w przeglądarce sieci Web. Załóżmy, że odpowiadając na wiadomość e-mail, trzeba skorzystać z pewnych wytycznych dla zespołu znajdujących się w witrynie programu SharePoint. Po połączeniu biblioteki programu SharePoint z programem Outlook można wyszukiwać i wyświetlać pliki bez opuszczania programu Outlook, tak jak w przypadku wiadomości e-mail.

Dokumenty z biblioteki programu SharePoint w programie Outlook

1. Widok biblioteki programu SharePoint w programie Outlook 2007 można rozmieszczać i sortować na różne sposoby.

2. Podczas pracy z plikiem w trybie offline jest wyświetlana czerwona strzałka. Można ją kliknąć, aby zobaczyć więcej informacji o stanie pliku, na przykład kiedy plik został zmodyfikowany.

Dodatkową zaletą edytowania plików z poziomu programu Outlook jest to, że podczas pracy pliki są przechowywane na dysku twardym, co jest szybszym rozwiązaniem niż praca na serwerze.

Praca z plikami z witryny programu SharePoint w programie Outlook jest najbardziej zalecana do przeglądania i edytowania rutynowych plików przechowywanych w bibliotece dokumentów, na przykład dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Można również przeglądać pliki w bibliotekach innego typu, takich jak biblioteki obrazów. Bardziej złożone operacje na danych, na przykład praca z listami niestandardowymi lub aktualizowanie aplikacji bazy danych, są lepiej obsługiwane bezpośrednio w witrynie programu SharePoint. Aby zmienić ustawienia lub strukturę biblioteki bądź utworzyć nową bibliotekę, należy pracować z biblioteką bezpośrednio w witrynie programu SharePoint.

W programie Office Outlook 2007 można otwierać pliki z aplikacji wielu typów. Jeśli plik jest zgodny z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub z programem Office SharePoint Server 2007, można także edytować plik i aktualizować zmiany na serwerze po zakończeniu pracy. Oto przykłady zgodnych plików: arkusze programu Microsoft Office Excel 2007, prezentacje programu Microsoft Office PowerPoint 2007 i dokumenty programu Microsoft Office Word 2007.

Pliki można również zabrać ze sobą do pracy w trybie offline, na przykład podczas podróży samolotem. Po powrocie do biura można zaktualizować wersje w witrynie programu SharePoint.

Zmiany wprowadzone w pliku nie są automatycznie aktualizowane na serwerze podczas edytowania i zapisywania pliku. Umożliwia to szybszą pracę z plikami w trybie offline, ponieważ komputer nie musi łączyć się z serwerem podczas pracy. Po zamknięciu pliku pojawia się monit o zaktualizowanie zmian na serwerze. Aktualizowane są tylko zmiany wprowadzone do określonych plików, co oznacza, że program Outlook nie musi ponownie synchronizować całej biblioteki z serwerem.

Jeśli inna osoba wprowadzi zmiany do pliku przed jego zaktualizowaniem na serwerze, program wyświetla monit o scalenie dwóch zestawów zmian przy aktualizowaniu pliku na serwerze lub o określenie wersji pliku, która ma zostać zachowana. Aby uniemożliwić innym osobom wprowadzanie zmian w pliku, można wyewidencjonować plik przed rozpoczęciem pracy z nim.

Biblioteka programu SharePoint połączona z programem Office Outlook 2007 jest wyświetlana w folderze o nazwie Listy programu SharePoint. W tym miejscu można używać funkcji śledzenia i komunikacji, z których normalnie korzysta się w programie Outlook, takich jak oznaczanie plików flagą monitującą, kategoryzowanie plików i przesyłanie plików dalej do współpracowników. Flagi i kategorie stosowane za pomocą programu Outlook są niedostępne podczas pracy w witrynie w przeglądarce sieci Web, ale mogą pomóc zorganizować pracę w programie Outlook.

Podczas pracy w programie Outlook można łatwo znajdować pliki, z którymi się pracuje, za pomocą folderów wyszukiwania udostępnianych przez program Outlook w folderze Listy programu SharePoint. W rzeczywistości w folderach wyszukiwania nie są przechowywane żadne elementy. Foldery wyszukiwania to widoki pomagające szybko znajdować elementy przechowywane w innych folderach.

Podobnie jak w przypadku wiadomości, które można zobaczyć w Skrzynce odbiorczej, można przeglądać tytuły plików w bibliotece, wyszukiwać pliki i otwierać je. Wszelkie struktury folderów w bibliotece są również wyświetlane w programie Outlook. Pliki nie zwiększają rozmiaru Skrzynki odbiorczej, ale są zamiast tego przechowywane w pliku folderów osobistych (pst) na dysku twardym.

Istnieje również możliwość pobrania tylko jednego pliku lub folderu, jeśli chce się pracować w programie Outlook tylko z tą jedną pozycją. Jeśli opracowywane pliki znajdują się w folderach, program Outlook pobiera również strukturę folderów. Nie można jednak pobrać przefiltrowanego widoku biblioteki, na przykład plików, które zostały utworzone przez określony dział.

W okienku podglądu w programie Office Outlook 2007 można wyświetlać podgląd plików różnego typu, które są przechowywane w bibliotece programu SharePoint. U góry pliku mogą się pojawiać dodatkowe informacje o stanie pliku, na przykład kiedy plik był ostatnio edytowany.

Informacje o pliku z biblioteki programu SharePoint wyświetlane w okienku podglądu

 1. W przeglądarce sieci Web otwórz bibliotekę w witrynie programu SharePoint.

  Jeśli nie możesz znaleźć biblioteki, kliknij przycisk Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. W menu Akcje Obraz menu kliknij polecenie Połącz z programem Outlook.

  Menu Akcje w folderze Dokumenty udostępnione

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie połączenia biblioteki z programem Outlook, kliknij przycisk Tak.

  W programie Outlook biblioteka zostanie dodana do listy folderów w nowym folderze o nazwie Listy programu SharePoint.

  Kliknięcie dodanej biblioteki powoduje, że pliki w niej zawarte są wyświetlane tak samo jak wiadomości e-mail. Kliknij dwukrotnie plik, aby go otworzyć, lub kliknij plik prawym przyciskiem myszy, aby zobaczyć więcej opcji.

  Uwagi : 

  • Jeśli biblioteka zawiera foldery, a chce się połączyć wszystkie foldery z programem Outlook, należy wyświetlić bibliotekę na jej najwyższym poziomie przed połączeniem jej z programem Outlook. Jeśli podczas łączenia będzie przeglądana zawartość folderu w bibliotece, zostanie połączona tylko zawartość tego folderu.

  • Aby połączyć tylko zawartość folderu z programem Outlook, można zastosować jedną z dwóch metod. Jeśli folder zawierający pliki nie jest otwarty, należy kliknąć strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknąć polecenie Połącz z programem Outlook. Jeśli folder przeznaczony do połączenia już jest otwarty, należy wykonać kroki procedury łączenia biblioteki przez kliknięcie polecenia Połącz z programem Outlook w menu Akcje.

Porada : Po podłączeniu biblioteki do programu Outlook, możesz wysłać wiadomości dotyczącej udostępniania innym członkom zespołu, które stanowi zaproszenie nawiązanie do biblioteki. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę biblioteki w programie Outlook, a następnie kliknij nazwę biblioteki Udostępnij. Spowoduje to utworzenie wiadomość, która zawiera łącze i polecenia nawiązywania połączenia z biblioteki.

Jeśli plik nie został pobrany, jest wyświetlany w grupie Dostępne do pobrania na liście wiadomości. Można oznaczyć plik, aby został pobrany podczas następnego wykonywania polecenia Wyślij/Odbierz, lub można go pobrać natychmiast, jeśli jest aktywne połączenie z witryną programu SharePoint.

 1. Na liście wiadomości w grupie Dostępne do pobrania kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz pobrać.

  Porada : Można zaznaczyć wiele plików jednocześnie, klikając nagłówki plików przy naciśniętym klawiszu CTRL.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Oznacz dokumenty do pobrania.

Uwaga : W podglądzie pliku, który nie został jeszcze pobrany, można zobaczyć przycisk Pobierz ten dokument. Jeśli jest aktywne połączenie z serwerem, można kliknąć ten przycisk, aby pobrać dokument.

Początek strony

Aby otworzyć plik w Office Outlook 2007, najpierw należy połączyć biblioteki do programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie biblioteki programu SharePoint z programu Outlook , w tym artykule.

Po pobraniu plików do programu Outlook można otworzyć plików podczas pracy w trybie offline. Aby sprawdzić, czy pliki są dostępne, przełącz się do widoku, który rozmieszcza plików na podstawie ich dostępności. Wszystkie pliki, które nie są pobierane są wyświetlane w grupie dostępne do pobrania. Łącza do ogólnych informacji o rozmieszczanie widoków w programie Outlook w sekcji Zobacz też.

 1. W okienku Poczta w okienku nawigacji rozwiń folder Listy programu SharePoint, a następnie wybierz nazwę biblioteki programu SharePoint.

  Jeśli folder Listy programu SharePoint nie jest widoczny, kliknij strzałkę obok pozycji Wszystkie elementy poczty i sprawdź, czy folder Listy programu SharePoint jest zaznaczony.

 2. Kliknij dwukrotnie nazwę pliku, aby go otworzyć. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zweryfikowanie źródła pliku, kliknij przycisk Otwórz, o ile uważasz otwarcie pliku za bezpieczne.

 3. Jeśli plik został zaktualizowany na serwerze po jego pobraniu do programu Outlook, może zostać wyświetlony monit o wybranie, czy ma zostać otwarta najnowsza wersja pliku. Kliknij przycisk Tak lub Nie w zależności od tego, czy chcesz otworzyć kopię z dysku twardego, czy kopię z serwera.

 4. Plik zostanie otwarty w programie, w którym został utworzony, jeśli ten program jest zainstalowany na komputerze.

Początek strony

Aby edytować plik w Office Outlook 2007, należy najpierw połączyć biblioteki z programem Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie biblioteki programu SharePoint z programu Outlook , w tym artykule.

Porada : Aby uniemożliwić innej osobie wprowadzanie zmian do pliku, gdy użytkownik z nim pracuje, można najpierw wyewidencjonować plik z biblioteki w witrynie programu SharePoint. Jeśli użytkownik wyewidencjonuje plik przed otwarciem go, plik zostanie otwarty w trybie edycji i można od razu zacząć wprowadzać do niego zmiany.

Po pobraniu plików do programu Outlook można otworzyć plików podczas pracy w trybie offline. Aby sprawdzić, czy pliki są dostępne, przełącz się do widoku, który rozmieszcza plików na podstawie ich dostępności. Wszystkie pliki, które nie są pobierane są wyświetlane w grupie dostępne do pobrania. Łącza do ogólnych informacji o rozmieszczanie widoków w programie Outlook w sekcji Zobacz też.

 1. W okienku Poczta w okienku nawigacji rozwiń folder Listy programu SharePoint, a następnie wybierz nazwę biblioteki programu SharePoint.

  Jeśli folder Listy programu SharePoint nie jest widoczny, kliknij strzałkę obok pozycji Wszystkie elementy poczty i sprawdź, czy folder Listy programu SharePoint jest zaznaczony.

 2. Kliknij dwukrotnie nazwę pliku, aby go otworzyć. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zweryfikowanie źródła pliku, kliknij przycisk Otwórz, o ile uważasz otwarcie pliku za bezpieczne.

 3. Jeśli plik został zaktualizowany na serwerze po jego pobraniu do programu Outlook, może zostać wyświetlony monit o wybranie, czy ma zostać otwarta najnowsza wersja pliku. Kliknij przycisk Tak lub Nie w zależności od tego, czy chcesz otworzyć kopię z dysku twardego, czy kopię z serwera.

 4. Plik zostanie otwarty w programie, w którym został utworzony, jeśli ten program jest zainstalowany na komputerze.

  Jeśli plik został utworzony w programie zgodnym z programem Windows SharePoint Services 3.0, takim jak program Word 2007, Excel 2007 lub PowerPoint 2007, u góry pliku może zostać wyświetlony pasek komunikatów. Pasek komunikatów jest wyświetlany pod paskiem tytułu pliku i pod wszelkimi paskami narzędzi wyświetlanymi u góry pliku. Pasek komunikatów zawiera tekst Dokument na serwerze w trybie offline oraz przycisk Edytuj w trybie offline.

 5. Kliknij przycisk Edytuj w trybie offline.

  Może zostać wyświetlony komunikat zawierający informacje o pracy w trybie offline, na przykład łącza do folderu Wersje robocze programu SharePoint na dysku twardym oraz łącza do opcji edycji w trybie offline dla używanego programu.

 6. Wprowadź odpowiednie zmiany do pliku, a następnie zapisz plik w normalny sposób.

 7. Zamknij plik.

  Jeśli podczas zamykania pliku jest aktywne połączenie z serwerem, może zostać wyświetlone okno dialogowe Edytowanie w trybie offline, które pozwala zaktualizować zmiany na serwerze. Jeśli nie ma połączenia z serwerem witryny programu SharePoint, okno dialogowe nie pojawia się podczas zamykania pliku, ale może zostać wyświetlone po ponownym połączeniu się z serwerem i ponownym otwarciu pliku.

 8. Kliknij przycisk Aktualizuj, jeśli chcesz zaktualizować plik na serwerze.

 9. Jeśli plik jest wyewidencjonowany, inne osoby nie mogą zobaczyć zmian na serwerze, dopóki ten plik nie zostanie z powrotem zaewidencjonowany. Jeśli plik jest wyewidencjonowany, może zostać wyświetlony monit o zaewidencjonowanie go. Aby zaewidencjonować plik, kliknij przycisk Tak.

  Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie dodatkowych informacji, na przykład komentarza o wprowadzonych zmianach lub innych szczegółów o pliku.

 10. Jeśli podczas pracy z plikiem nie ma połączenia z serwerem, nie zostanie wyświetlony monit o zaktualizowanie pliku podczas zamykania go. Jeśli chcesz zaktualizować plik na serwerze, otwórz plik ponownie, wprowadź w nim odpowiednie zmiany, a następnie zamknij go. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie w trybie offline, kliknij przycisk Aktualizuj.

Uwaga : Jeśli plik nie został wyewidencjonowany przed rozpoczęciem pracy z nim, a ktoś tymczasem zaktualizował plik na serwerze, zostanie wyświetlony komunikat o konflikcie na serwerze. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby uzgodnić zmiany.

Mając dużą bibliotekę, można nie chcieć, aby w programie Outlook 2007 były widoczne wszystkie pliki. Można usunąć poszczególne pliki lub foldery z folderu Listy programu SharePoint w programie Outlook, jeśli nie są potrzebne do pracy. Ta procedura nie powoduje usunięcia plików z biblioteki programu SharePoint.

 1. W okienku Poczta w okienku nawigacji w folderze Listy programu SharePoint wybierz bibliotekę, z której chcesz usunąć jeden lub więcej plików.

 2. Na liście wiadomości zaznacz plik, który chcesz usunąć.

  Aby zaznaczyć wiele plików, kliknij nagłówki plików, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL. Aby zaznaczyć wszystkie pliki, naciśnij klawisze CTRL+A.

 3. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń kopię trybu offline.

Nagłówek usuniętego pliku zostanie przeniesiony z grupy Pobrane dokumenty do grupy Dostępne do pobrania. Po kliknięciu nagłówka usuniętego pliku w okienku odczytu nie będzie wyświetlany podgląd, ponieważ lokalna kopia pliku została usunięta.

 1. W okienku Poczta w okienku nawigacji w folderze Listy programu SharePoint wybierz bibliotekę, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń nazwę biblioteki.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk Tak.

  Uwaga : Ta procedura powoduje usunięcie biblioteki tylko z programu Outlook, a nie z witryny programu SharePoint.

Jeśli witryna programu SharePoint i biblioteka są skonfigurowane do odbierania wiadomości e-mail, można dodać plik do biblioteki przez wysłanie go jako załącznika wiadomości e-mail, podobnie jak wysyła się załącznik w wiadomości e-mail do współpracownika. Nie ma potrzeby łączenia biblioteki z programem Outlook.

Przed wysłaniem wiadomości e-mail do biblioteki należy sprawdzić, czy biblioteka jest skonfigurowana do odbierania wiadomości e-mail i, jeśli tak jest, uzyskać adres.

 1. Aby uzyskać adres e-mail biblioteki, należy wykonać jedną lub więcej z następujących czynności:

  • Poszukaj w książce adresowej. Jeśli adresu e-mail tam nie ma, możesz go uzyskać od osoby, która skonfigurowała bibliotekę. Następnie możesz dodać adres do listy kontaktów, aby można było go łatwo znaleźć później.

  • Przejrzyj opis biblioteki w witrynie programu SharePoint, który jest wyświetlany tuż pod tytułem biblioteki. Właściciel witryny mógł w nim zamieścić adres e-mail biblioteki.

  • Wyświetl ustawienia poczty e-mail dla biblioteki, jeśli masz uprawnienie do wyświetlania ustawień biblioteki:

   1. W witrynie w przeglądarce kliknij nazwę biblioteki, aby go otworzyć.
    Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

   2. W menu Ustawienia menu ustawienia kliknij polecenie Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.
    Na przykład w bibliotece dokumentów, kliknij przycisk Ustawienia biblioteki dokumentów.

   3. Jeśli w bibliotece jest włączone ustawienie odbierania wiadomości e-mail, adres biblioteki jest wyświetlany w obszarze Informacje dotyczące listy obok pozycji Adres e-mail.

  • Użyj adresu e-mail swojej grupa programu SharePoint, aby wysłać plik jako załącznik. Twoja organizacja może mieć własną listę adresów e-mail nazywaną grupą programu SharePoint, która umożliwia jej członkom wysyłanie wiadomości e-mail do siebie nawzajem. Adres grupy programu SharePoint może zawierać adresy bibliotek, więc podczas wysyłania wiadomości e-mail do członków grupy załączniki do wiadomości są automatycznie dodawane do witryny programu Windows SharePoint Services 3.0.

 2. W programie Outlook dołącz plik, na przykład dokument lub arkusz, do wiadomości e-mail.

 3. W polu Do lub DW dodaj adres biblioteki. Jeśli grupa programu SharePoint już zawiera bibliotekę, zamiast tego dodaj adres e-mail grupy programu SharePoint.

 4. Kliknij przycisk Wyślij.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×