Otwieranie dokumentu programu Word 2007 we wcześniejszej wersji programu Word.

Aby otworzyć pliki docx lub docm programu Microsoft Office Word 2007 w programie Microsoft Office Word 2003, Word 2002 lub Word 2000, należy zainstalować pakiet zgodności pakietu Microsoft Office 2007 dla formatów plików programów Word, Excel i PowerPoint (w języku angielskim), a także inne niezbędne aktualizacje pakietu Office. Za pomocą pakietu zgodności dla systemu Office 2007 można otwierać i edytować niektóre elementy, a także zapisywać dokumenty programu Office Word 2007 we wcześniejszych wersjach programu Word.

W tym artykule

Instalowanie pakietu zgodności

Różnice dotyczące elementów dokumentu z poprzednich wersji

Instalowanie pakietu zgodności

Pakiet zgodności dla systemu Office 2007 (w języku angielskim) można pobrać w witryny Microsoft Office Online.

Pakiet zgodności pozwala używać niektórych starszych wersji programu Word do otwierania dokumentów programu Office Word 2007, które zostały zapisane w formatach docx i docm. Nie umożliwia jednak otwierania plików szablonów programu Office Word 2007, które zostały zapisane w formacie dotx lub dotm.

Początek strony

Różnice dotyczące elementów dokumentu z poprzednich wersji

Mimo że w poprzednich wersjach programu Word można otwierać pliki programu Office Word 2007, może nie być możliwości zmieniania niektórych elementów utworzonych za pomocą nowych lub rozszerzonych funkcji programu Office Word 2007. Na przykład równania zostaną przekształcone w obrazy, których nie będzie można zmieniać. Poniżej znajduje się lista elementów dokumentów, które są zmieniane po otwarciu ich w poprzedniej wersji programu Word.

Element programu Office Word 2007

Zmiana po otwarciu w poprzedniej wersji

Równania

Są przekształcane w grafiki i nie mogą być zmieniane.

Motywy

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania motywów.

Kolory motywu

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania kolorów motywu.

Czcionki motywu

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania czcionek motywu.

Efekty motywu

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania efektów motywu.

Formanty zawartości

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Śledzone przeniesienia

Trwale konwertowane na wstawienia i usunięcia.

Czcionki nagłówka i tekstu podstawowego

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, czcionki nagłówka i tekstu podstawowego nie zostaną automatycznie zmienione po zastosowaniu innego stylu.

Względne pola tekstowe

Trwale konwertowane na pozycjonowanie bezwzględne.

Marginesy

Trwale konwertowane na pozycje bezwzględne. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, marginesy nie zostaną automatycznie zmienione po zastosowaniu innego stylu.

Bibliografia

Trwale konwertowana na tekst statyczny.

Cytaty

Trwale konwertowane na tekst statyczny

Tekst zastępczy w cytatach

Trwale konwertowany na tekst statyczny.

Tekst zastępczy w formantach zawartości

Trwale konwertowany na tekst statyczny.

Obiekty Office Art

Jest dostępny jedynie ograniczony podzbiór ilustracji.

Wykresy i diagramy

Niektóre wykresy i diagramy zostaną przekonwertowane w obrazy, których nie można zmieniać.

Uwaga   Ponadto, oprócz zmian wymienionych w tabeli, następujące elementy zachowują się w inny sposób po otwarciu pliku typu docx lub docm programu Office Word 2007 w programie Word 2000:

  • Zostaną usunięte makra i podpisy makr.

  • Zostaną utracone dane korespondencji seryjnej i nie będzie możliwości połączenia ze źródłami danych.

  • Nie będzie możliwe otwieranie plików zabezpieczonych hasłem, nawet po wprowadzeniu prawidłowego hasła.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język