Otwieranie dokumentu programu Word 2007 we wcześniejszej wersji programu Word

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby otworzyć pliki docx lub docm programu Microsoft Office Word 2007 za pomocą programu Microsoft Office Word 2003, Word 2002 lub Word 2000, należy zainstalować pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007 oraz wszelkie niezbędne aktualizacje pakietu Office. Przy użyciu pakietu zgodności dla pakietu Office 2007 można otwierać i zapisywać dokumenty programu Office Word 2007 we wcześniejszych wersjach programu Word, a także edytować niektóre elementy tych dokumentów.

W tym artykule

Instalowanie pakietu zgodności

Różnice dotyczące elementów dokumentu we wcześniejszych wersjach

Instalowanie pakietu zgodności

Pakiet zgodności dla pakietu Microsoft Office 2007 można pobrać z witryny Microsoft Office Online.

Pakiet zgodności umożliwia otwieranie dokumentów programu Office Word 2007 zapisanych w formacie docx lub docm przy użyciu niektórych wcześniejszych wersji programu Word. Nie umożliwia on jednak otwierania plików szablonów programu Office Word 2007 zapisanych w formacie dotx lub dotm.

Różnice dotyczące elementów dokumentu we wcześniejszych wersjach

Pliki programu Office Word 2007 można otwierać we wcześniejszych wersjach programu Word, jednak zmienianie niektórych elementów utworzonych za pomocą nowych lub rozszerzonych funkcji programu Office Word 2007 może okazać się niemożliwe. Na przykład równania zostaną przekształcone w obrazy, których nie będzie można zmieniać. Poniżej przedstawiono listę elementów dokumentów, które są zmieniane po otwarciu we wcześniejszej wersji programu Word.

Element programu Office Word 2007

Zmiana po otwarciu we wcześniejszej wersji

Równania

Przekształcane w grafikę, która nie może być zmieniana.

Motywy

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania motywów.

Kolory motywu

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania kolorów motywu.

Czcionki motywu

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania czcionek motywu.

Efekty motywu

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania efektów motywu.

Formanty zawartości

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Śledzone przeniesienia

Trwale konwertowane na wstawienia i usunięcia.

Czcionki nagłówka i tekstu podstawowego

Trwale konwertowane na formatowanie statyczne. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, czcionki nagłówka i tekstu podstawowego nie zostaną automatycznie zmienione po zastosowaniu innego stylu.

Względne pola tekstowe

Trwale konwertowane na pozycjonowanie bezwzględne.

Marginesy

Trwale konwertowane na pozycjonowanie bezwzględne. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, marginesy nie zostaną automatycznie zmienione po zastosowaniu innego stylu.

Bibliografia

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Cytaty

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Tekst zastępczy w cytatach

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Tekst zastępczy w formantach zawartości

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Obiekty Office Art

Dostępna jest tylko niewielka część zbioru ilustracji.

Wykresy i diagramy

Niektóre wykresy i diagramy zostaną przekonwertowane na obrazy, których nie będzie można zmienić.

Niestandardowy format XML

Brak obsługi.

Uwaga : Po otwarciu pliku docx lub docm programu Office Word 2007 w programie Word 2000 oprócz zmian wymienionych w tabeli występują zmiany w działaniu następujących elementów:

  • Zostaną usunięte makra i podpisy makr.

  • Zostaną utracone dane korespondencji seryjnej i nie będzie możliwości połączenia ze źródłami danych.

  • Nie będzie możliwe otwieranie plików chronionych hasłem, nawet po wprowadzeniu prawidłowego hasła.

Zainteresował Cię pakiet Office w wersji 2007? Pobierz bezpłatną 60-dniową wersję próbną lub kup teraz.

Przycisk pobierania bezpłatnej wersji próbnej

Kup teraz pakiet Office

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×