Otwieranie dokumentu po wystąpieniu błędu uszkodzenia pliku

Czasami plik może być uszkodzony w taki sposób, że program Word, Excel lub PowerPoint nie będzie mógł go otworzyć normalnie. Ale nie wszystko stracone. Polecenie Otwórz i napraw może pomóc w odzyskaniu pliku.

  1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz, a następnie przejdź do lokalizacji lub folderu, gdzie znajduje się odpowiedni dokument (Word), skoroszyt (Excel) lub prezentacja (PowerPoint). Nie próbuj otwierać pliku z poziomu sekcji Ostatnio używane, ponieważ nie spowoduje to otwarcia okna dialogowego Otwieranie.

    Uwaga:  W programie Word, Excel i PowerPoint 2007 nie ma karty Plik. Zamiast tego kliknij przycisk pakietu Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Otwórz.

  2. Kliknij odpowiedni plik, kliknij strzałkę obok pozycji Otwórz, a następnie kliknij pozycję Otwórz i napraw.

    Otwórz i napraw

Zapobieganie uszkodzeniom pliku w przyszłości

Problemy z uszkodzeniami pliku występują zwykle wówczas, gdy plik jest przechowywany na urządzeniu USB i zostanie ono odłączone, gdy jest otwarte w systemie Windows. Uszkodzeniom pliku można zapobiec, używając ikony Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu Windows. Jeśli ta ikona nie jest widoczna, kliknij strzałkę w górę w obszarze powiadomień, aby wyświetlić ukryte ikony.

W razie awarii lub utraty zasilania można odzyskać poprzednią wersję pliku, jeśli w pakiecie Office została włączona funkcja Autoodzyskiwanie.

Procedury rozwiązywania problemów dla określonych aplikacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat naprawiania uszkodzonych plików pakietu Office w programie Excel, Word lub PowerPoint, przejdź do następujących artykułów:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×