Otwieranie aplikacji pakietu Office w trybie awaryjnym na komputerze z systemem Windows

Uruchomienie aplikacji pakietu Microsoft Office dla systemu Windows w trybie awaryjnym pakietu Office pozwala jej bezpiecznie używać po napotkaniu pewnych problemów. Jest to przydatne, gdy chcesz otworzyć plik, którego nie możesz otworzyć w trybie normalnym, ponieważ aplikacja ulega awarii, lub gdy potrzebujesz pomocy w określeniu dodatku lub rozszerzenia, które może powodować problem podczas uruchamiania.

Ważne: 30 kwietnia 2016 r.: wydano ostatnią aktualizację, która usuwa błąd „Niestety...” po uruchomieniu aplikacji pakietu Office 2016 w trybie awaryjnym w systemie Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nagłówek Nie można uruchomić pakietu Office 2016 w systemie Windows w trybie awaryjnym [NAPRAWIONE] w jednym z następujących ostatnich artykułów dotyczących problemów w programach Word, Excel, PowerPoint lub Outlook.

Jak uruchomić aplikacje pakietu Office dla systemu Windows w trybie awaryjnym pakietu Office

Aby uruchomić aplikację pakietu Office w trybie awaryjnym pakietu Office na komputerze z systemem Windows, użyj jednej z następujących metod:

Ta metoda sprawdza się w większości wersji pakietu Office na komputerze z systemem Windows:

 1. Znajdź ikonę skrótu danej aplikacji pakietu Office.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij dwukrotnie skrót aplikacji.

 3. Gdy zostanie wyświetlone okno z pytaniem, czy uruchomić aplikację w trybie awaryjnym, kliknij pozycję Tak.

Uwaga: Aby zatrzymać tryb awaryjny pakietu Office, zamknij i uruchom ponownie aplikację pakietu Office. Zostanie ona uruchomiona w trybie normalnym, jeśli nie występuje problem z otwieraniem aplikacji.

Ta metoda sprawdza się w większości wersji pakietu Office na komputerze z systemem Windows:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start (w lewym dolnym rogu) i kliknij polecenie Uruchom.

  Ewentualnie możesz nacisnąć klawisze logo Windows i R na klawiaturze.

 2. W polu Uruchom wpisz jedno z następujących poleceń:

  • W przypadku programu Excel: Wpisz excel /safe i kliknij przycisk OK.

  • W przypadku programu Outlook: Wpisz outlook /safe i kliknij przycisk OK.

  • W przypadku programu Word: Wpisz winword /safe i kliknij przycisk OK.

  • W przypadku programu PowerPoint: Wpisz powerpnt /safe i kliknij przycisk OK.

  • W przypadku programu Publisher: Wpisz mspub /safe i kliknij przycisk OK.

  • W przypadku programu Visio: Wpisz visio /safe i kliknij przycisk OK.

Uwaga: Aby zatrzymać tryb awaryjny pakietu Office, zamknij i uruchom ponownie aplikację pakietu Office. Zostanie ona uruchomiona w trybie normalnym, jeśli nie występuje problem z otwieraniem aplikacji.

Jeśli nie możesz uruchomić aplikacji pakietu Microsoft Office w trybie awaryjnym pakietu Office lub nadal występują problemy z otwieraniem aplikacji w trybie normalnym, możesz spróbować naprawić pakiet Office. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Naprawianie aplikacji pakietu Office.

Uwaga: Tryb awaryjny pakietu Office różni się od trybu awaryjnego systemu Windows. Jeśli szukasz informacji o trybie awaryjnym systemu Windows, zobacz Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym.

Więcej informacji

Jeśli nie można uruchomić aplikacji pakietu Microsoft Office z powodu konkretnych problemów, takich jak dodatek lub rozszerzenie, którego nie można uruchomić, albo uszkodzony zasób, plik, rejestr bądź szablon, zostanie wyzwolony automatyczny tryb awaryjny. Zostanie wyświetlony komunikat określający problem z pytaniem, czy chcesz wyłączyć składnik aplikacji, którego dotyczy problem. Jeśli nadal występują problemy z otwieraniem aplikacji pakietu Office, automatyczny tryb awaryjny może wyświetlić monit o wyłączenie kolejnych funkcji, które prawdopodobnie uniemożliwiają normalne uruchamianie aplikacji pakietu Office.

Aby wyświetlić listę wyłączonych elementów, wyświetl okno dialogowe Elementy wyłączone, wykonując następujące czynności w używanej aplikacji pakietu Microsoft Office:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Opcje.

 3. Kliknij przycisk Dodatki.

 4. W menu Zarządzaj kliknij polecenie Elementy wyłączone, a następnie kliknij polecenie Przejdź.

Uwaga: W programie Microsoft SharePoint Workspace elementów wyłączonych nie można przeglądać ani zmieniać.

Po wyświetleniu listy elementów w oknie dialogowym Elementy wyłączone można zaznaczyć element i kliknąć pozycję Włącz, aby go ponownie włączyć. Włączenie niektórych elementów może wymagać ponownego załadowania lub ponownej instalacji dodatku albo ponownego otwarcia pliku. Po włączeniu elementu podczas ponownego uruchomienia programu może wystąpić błąd. W takim przypadku zostanie wyświetlony monit o ponowne wyłączenie elementu.

Uwaga: Aby zatrzymać tryb awaryjny, należy zakończyć pracę programu, a następnie ponownie uruchomić ten program w trybie normalnym.

Po uruchomieniu aplikacji pakietu Office w trybie awaryjnym obowiązują następujące ograniczenia:

Uwaga: Niektóre z elementów wymienionych poniżej nie dotyczą wszystkich programów pakietu Microsoft Office.

 • Nie można zapisywać żadnych szablonów.

 • W programie Microsoft Office SharePoint Designer nie jest otwierana ostatnio używana witryna internetowa.

 • W programie Microsoft SharePoint Workspace następujące funkcje są wyłączone: synchronizacja, sygnalizacja dostępności, powiadomienia, obsługa wiadomości i harmonogram zadań.

 • Dostosowania pasków narzędzi i poleceń nie są ładowane i nie można zapisać żadnych dostosowań.

 • Lista Autokorekty nie jest ładowana, a jej zmiany nie są zapisywane.

 • Dokumenty odzyskane nie są otwierane automatycznie.

 • Wszystkie opcje wiersza polecenia są ignorowane, z wyjątkiem opcji /a i /n.

 • Nie można zapisywać plików w alternatywnym folderze startowym.

 • Nie można zapisywać preferencji.

 • Funkcje i programy dodatkowe nie są ładowane automatycznie.

 • Nie można tworzyć ani otwierać dokumentów z ograniczonym uprawnieniem.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×