Otrzymywanie powiadomień o listę zmian w usłudze SharePoint Online

Otrzymywanie powiadomień o listę zmian w usłudze SharePoint Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby na bieżąco po SharePoint listy lub Zmień elementy listy, można tworzyć alerty. Możesz skonfigurować alerty dla różnych typów informacji, aby dowiedzieć się, o zmianach, które mają największe w. Na przykład można ustawić alert w SharePoint, tak aby otrzymywania powiadomień o zmianach na wydarzenie kalendarza lub zadania na liście zadań. Możesz również skonfigurować metodę dostarczania alertów będą wyświetlane jako wiadomości w skrzynce odbiorczej poczty e-mail lub wiadomości SMS na telefon komórkowy, jeśli witryny jest skonfigurowana w ten sposób. Jeśli masz uprawnienie do zarządzania alertami, można także tworzyć alert dla innej osoby, wpisując jej dane w polu Użytkownicy.

Tworzenie alertu dla listy lub elementu listy

Uwaga : Czy ekranu wygląda inaczej niż przykładach poniżej? Administrator może być klasyczny środowisko ustawić na liście lub używasz starszej wersji. Jeśli tak, zobacz Tworzenie alertu lub subskrybowanie źródła danych RSS. Jeśli jesteś właścicielem listy właściciela witryny lub administratora, zobacz Przełączanie obsługi domyślny dla listy lub biblioteki dokumentów z nowych lub klasyczny kroki Aby skonfigurować środowisko domyślne.

 1. W uruchamiania aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 kliknij pozycję SharePoint, Znajdź i przejdź do witryny i Otwórz listę. Jeśli nie możesz znaleźć listę, kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie otwórz listę.

 2. Aby utworzyć alert dla pojedynczego elementu listy, zaznacz element. W przeciwnym razie alert, który możesz utworzyć dotyczy całej listy.

 3. Na pasku poleceń kliknij ... , a następnie kliknij pozycję Prześlij mi Alert, aby wyświetlić okno dialogowe Prześlij mi Alert po zmianie elementów.

  Polecenie Prześlij mi alert

  Jeśli ... nie jest widoczna, upewnij się, nie jest edycji listy lub nie został zaznaczony jeden lub więcej elementów. Ponadto może nie ma uprawnień. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem Office 365 lub właściciele witryny lub listy.

 4. W sekcji Tytuł alertu tytuł alertu możesz zmienić. Tytuł zostanie wyświetlony w wierszu tematu wiadomości e-mail alertów i jest również używana do zarządzania alertami.

 5. Jeśli jest dostępna sekcja Adresaci alertów, wpisz nazwy użytkowników lub adresy e-mail osób, do których mają być przesyłane alerty.

 6. W sekcji Metoda dostarczania wybierz metodę dostarczania alertów.

  Uwaga : Aby wysłać alertu jako wiadomości SMS, należy w polu wprowadź swój numer telefonu. Jeśli Wiadomość tekstowa (SMS) opcje są wyszarzone, witryny może nie być skonfigurowany wychodzącej poczty e-mail i alerty wiadomości SMS. Skontaktuj się z administratorem usługi Office 365.

 7. Jeśli sekcja Zmień typ jest dostępna, wybierz typy zmian, które chcesz otrzymywać powiadomienia. Na przykład można otrzymywać alerty o wszelkich zmianach do listy lub elementu listy lub tylko wtedy, gdy elementy są usuwane.

 8. W sekcji Wysyłanie alertów dla tych zmian Określ, czy chcesz być powiadamiany o wszystkich typach zmian, czy o konkretnych zmianach, takich jak nic zmiany lub tylko zmiana listy lub elementu listy, który zostanie utworzony lub ostatnio zmieniony.

 9. W sekcji Czas wysyłania alertów wybierz częstotliwość, z jaką chcesz otrzymywać alerty, na przykład natychmiast albo zbiorczo raz dziennie lub raz na tydzień, oraz w jakie dni i o jakich porach.

  Uwaga : W przypadku alertów przesyłanych na telefon komórkowy jest dostępna tylko pozycja Wyślij powiadomienie natychmiast.

 10. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : W zależności od sposobu swojej witryny i serwery są skonfigurowane osoby, do której utworzono alert dotyczący może pojawić się wiadomości e-mail, potwierdzający utworzony alertu. Wiadomość e-mail alertu może zawierać łącza do listy, ustawień alertów, nazwisko osoby, która utworzyła alert, widoku dla urządzeń przenośnych i inne informacje i polecenia.

Zostaw komentarz

Zaktualizowane 31 października 2016

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×