Otrzymywanie potwierdzenia dostarczenia lub przeczytania

Potwierdzenia dostarczenia informują użytkownika o dostarczeniu wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej adresata. Nie informują jednak o tym, czy adresat widział tę wiadomość lub czy ją przeczytał. Potwierdzenie odczytu informuje o tym, że wiadomość została otwarta.

Nie należy jednak całkowicie polegać na tych potwierdzeniach. W programie Microsoft Outlook adresat wiadomości może odrzucić opcję wysłania potwierdzenia odczytu. Są też inne przypadki, w których potwierdzenia odczytu nie są wysyłane: na przykład, gdy program do obsługi poczty e-mail adresata nie obsługuje potwierdzeń odczytu.

Co chcesz zrobić?

Śledzenie wszystkich wysyłanych wiadomości

Śledzenie pojedynczej wiadomości

Śledzenie odpowiedzi potwierdzeń

Zmienianie sposobu przetwarzania odpowiedzi potwierdzeń

Śledzenie wszystkich wysyłanych wiadomości

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. W obszarze E-mail kliknij przycisk Opcje e-mail.

 3. W obszarze Postępowanie z wiadomościami kliknij przycisk Opcje śledzenia.

 4. Zaznacz pole wyboru Potwierdzenie odczytu lub Potwierdzenie dostarczenia.

  Żądanie potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wiadomości

  Porada : Zalecane jest śledzenie tylko pojedynczych, ważnych wiadomości. Adresaci, którzy czasem otrzymują powiadomienie o żądaniu potwierdzenia odczytu, mogą nie wyłączać wszystkich potwierdzeń odczytu dla przyszłych wiadomości.

Początek strony

Śledzenie pojedynczej wiadomości

 • W oknie wiadomości na karcie Opcje w grupie Śledzenie zaznacz pole wyboru Żądaj potwierdzenia dostarczenia lub pole wyboru Żądaj potwierdzenia odczytu.

  Żądanie potwierdzenia dostarczenia

Początek strony

Śledzenie odpowiedzi potwierdzeń

 1. Otwórz oryginalną wiadomość, która została wysłana z żądaniem potwierdzenia dostarczenia lub odczytu. Zazwyczaj wiadomość znajduje się w folderze Elementy wysłane.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Śledzenie.

  Pokazywanie śledzenia

  Uwaga : Przycisk Śledzenie nie pojawi się, dopóki nie zostanie odebrane co najmniej jedno potwierdzenie. Po odebraniu pierwszego potwierdzenia w skrzynce odbiorczej może upłynąć kilka minut, zanim przycisk Śledzenie będzie dostępny.

Początek strony

Zmienianie sposobu przetwarzania odpowiedzi potwierdzeń

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij przycisk Opcje e-mail, a następnie kliknij przycisk Opcje śledzenia.

 3. Zaznacz odpowiednie opcje przetwarzania, wykonując jedną lub więcej z poniższych czynności:

  • Automatyczne rejestrowanie odpowiedzi w oryginalnym elemencie     Zaznacz pole wyboru Przy nadejściu przetwarzaj wezwania i odpowiedzi.

  • Usuwanie powiadomień dotyczących dostarczenia i odczytu wiadomości     Zaznacz pole wyboru Przy nadejściu przetwarzaj potwierdzenia.

  • Przenoszenie potwierdzeń poza Skrzynkę odbiorczą po przetworzeniu     Zaznacz pole wyboru Po przetworzeniu przenieś potwierdzenia do.

   Aby wybrać inny folder niż Elementy usunięte, kliknij przycisk Przeglądaj.

   Opcje przetwarzania potwierdzeń Í

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×