Otaczanie obrazu tekstem w programie Publisher

W tym temacie opisano metody sterowania sposobem ułożenia tekstu wokół obrazów i obiektów WordArt w publikacji. Zmieniając ułożenie tekstu, można wpływać na relacje między tekstem a obrazem.

Uwaga : W tym temacie nie przedstawiono metod układania tekstu wzdłuż linii krzywych (nie jest to możliwe w programie Publisher) ani dzielenia tekstu na kolumny. Aby uzyskać informacje na temat obracania tekstu, tak by można go było czytać pionowo, lub informacje na temat ustawiania przepływu tekstu, kliknij odpowiednie łącze w sekcji Zobacz też.

Istotne jest, by przed poznaniem informacji jak zawijać tekst zrozumieć różnice w pracy nad tekstem w publikacjach drukowanych oraz publikacjach w sieci Web.

Tekst i obraz w publikacjach drukowanych

W przypadku publikacji drukowanych dostępnych jest kilka opcji oblewania obrazu tekstem, dzięki czemu obraz można umieścić w dowolnym miejscu.

Uwaga : Aby sprawdzić, czy otwarta publikacja jest publikacją drukowaną, zwróć uwagę na pasek tytułu. W zależności od rodzaju otwartej publikacji jest na nim wyświetlany opis Publikacja drukowana lub Publikacja w sieci Web. Publikacja drukowana to publikacja utworzona z poziomu kreatora publikacji drukowanej lub pustej publikacji drukowanej. Publikacje drukowane są projektowane pod kątem ich drukowania, a nie publikowania w sieci Web.

Poniżej przedstawiono często używane opcje zawijania tekstu.

four text wrapping options illustrated

1. Góra i dół  Tekst urywa się przy górnej krawędzi ramka obrazu i jest kontynuowany poniżej dolnej krawędzi ramki. Jeśli obraz przylega do górnego lub dolnego marginesu publikacji, po wybraniu tej opcji tekst opływa tylko górną lub dolną część obrazu.

2. Przyległy  Tekst jest zawijany wokół konturu samego obrazu, a nie wokół ramki. Inna opcja, Na wskroś, przypomina w działaniu opcję Przyległy, przy czym w przypadku niektórych obrazów tekst jest zawijany jeszcze bliżej konturu obrazu.

3. Prostokąt  Tekst nie jest zawijany dookoła samego obrazu lecz dookoła ramki.

4. Brak  Układ tekstu jest taki, jakby obrazu nie było na stronie; tekst może znaleźć się pod obrazem lub nad nim zależnie od ustawień kolejności obiektów. (Aby zmienić kolejność obrazu, kliknij go i wybierz polecenie Kolejność w menu Rozmieść).

Uwaga : 

 • Jeśli w publikacji drukowanej znajduje się tabela, należy pamiętać, że w tabeli nie można zawijać tekstu dookoła obrazów lub obiektów WordArt.

 • W przypadku przekonwertowania publikacji drukowanej na publikację w sieci Web zdefiniowane dla publikacji drukowanej ustawienia zawijania tekstu zostaną utracone.

Tekst i obraz w publikacjach w sieci Web

W przypadku publikacji w sieci Web nie można w programie Publisher zastosować narzędzi automatycznego zawijania tekstu do zawijania tekstu wokół obrazów.

Uwaga : Aby sprawdzić, czy otwarta publikacja jest publikacją w sieci Web, zwróć uwagę na pasek tytułu. W zależności od rodzaju otwartej publikacji jest na nim wyświetlany opis Publikacja drukowana lub Publikacja w sieci Web. Publikacja drukowana to publikacja utworzona z poziomu kreatora witryn sieci Web lub pustej witryny sieci Web. Publikacje w sieci Web są projektowane pod kątem umieszczania ich w sieci Web, a nie drukowania.

Oznacza to, że:

 • W przypadku umieszczenia obrazu w akapicie tekstu publikacji w sieci Web obraz zasłoni tekst lub też tekst znajdzie się pod obrazem (w zależności od ustawień kolejności obrazu, które można ustalić za pomocą polecenia Kolejność w menu Rozmieść).

 • Obraz i tekst można umieścić obok siebie, ale w tym celu konieczne będzie zastosowanie kilku pól tekstowych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia pól tekstowych i łączenia ich tak, by tekst był przelewany między polami, kliknij odpowiednie łącze w sekcji Zobacz też tego tematu.

Jak otoczyć obraz tekstem

Aby określić sposób zawijania się tekstu wokół obrazu, należy ustawić styl otaczania dla obrazu:

 1. Kliknij obraz.

 2. W menu Format kliknij opcję Obraz, a następnie kliknij kartę Układ.

 3. Kliknij żądany Styl otaczania, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : 

 • W przypadku zawijania tekstu dookoła obiektu WordArt kliknij opcję WordArt zamiast Obraz w menu Format.

 • Jeśli opcje Styl otaczania nie są widoczne na karcie Układ, otwarta publikacja jest publikacją w sieci Web. Ustawienie sposobu zawijania tekstu w publikacjach w sieci Web nie jest możliwe.

 • Wewnątrz tabel nie można zawijać tekstu wokół obrazów i obiektów WordArt. Opcje Styl otaczania będą dostępne po kliknięciu obrazu w tabeli, ale kliknięcie tych opcji nie powoduje wprowadzenia zmian w układzie tekstu.

 • Aby uzyskać informacje na temat dostosowywania stylu otaczania przez zmianę kształtu ramki obrazu lub odstępu między tekstem a obrazem, kliknij odpowiednie łącze w sekcji Zobacz też tego tematu.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×