Osobisty pulpit nawigacyjny funkcji Microsoft MyAnalytics

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja MyAnalytics pomaga zrozumieć, jak komunikujesz się ze współpracownikami i jak spędzasz czas w pracy. Pulpit nawigacyjny zawiera narzędzia ułatwiające określenie priorytetów w pracy i bardziej efektywne wykorzystanie czasu. Możesz ustalić cele na dany tydzień i mierzyć swoje postępy w czasie.

Tylko Ty masz dostęp do pulpitu nawigacyjnego funkcji MyAnalytics. Funkcja MyAnalytics nie zawiera żadnych ustawień, które umożliwiałyby dostęp Twojego przełożonego lub jakiejkolwiek innej osoby w organizacji do Twojego pulpitu nawigacyjnego.

Gdzie znajduje się mój osobisty pulpit nawigacyjny?

 • W usłudze Office 365 przejdź do pozycji Delve i kliknij pozycję MyAnalytics w lewym okienku.

 • Istnieją dwie karty główne pulpitu nawigacyjnego i trendów

Z jakich danych korzysta osobisty pulpit nawigacyjny?

Funkcja MyAnalytics korzysta z informacji pochodzących ze skrzynki pocztowej i kalendarza w usłudze Office 365, takich jak informacje o liczbie wysyłanych przez Ciebie i odbieranych od różnych osób wiadomości e-mail, oraz z danych na temat czasu trwania spotkań. Nie są jednak zbierane treści wiadomości ani opisy kalendarza.

Uwaga : Niektóre dane są używane do obliczania zagregowanych statystyk pokazywanych innym użytkownikom funkcji MyAnalytics. Przykłady: średni czas spędzany przez osoby w organizacji na czytaniu i pisaniu wiadomości e-mail lub na spotkaniach. Możesz wyłączyć możliwość używania Twoich danych do obliczania tych zagregowanych statystyk. Zobacz Czy można zrezygnować z funkcji MyAnalytics.

Jakie statystyki są dostępne na osobistym pulpicie nawigacyjnym i jak są obliczane?

Na pulpicie nawigacyjnym głównym otrzymujesz wniosków i dane o poprzednim tygodniu. Na stronie trendów to miejsce, w którym znajdują się trendy długoterminowe.

W poniższych tabelach opisano, co będzie wyświetlane, jak są obliczane statystyki i skąd pochodzą dane.

Twój czas

Twój czas

Wyświetlane informacje

Szybki przegląd sposobu wykorzystania Twojego czasu w tym tygodniu oraz porównanie z wyznaczonymi celami.

 • Aby zmienić domyślne cele, kliknij pozycję Edytuj cel.

  Zmiana celu spowoduje również zmianę celów z poprzednich tygodni.

Dla każdej kategorii znajdziesz, że więcej szczegółów niżej na stronie.

Skąd pochodzą dane

Twoje dane są zbierane ze skrzynki pocztowej i kalendarza usługi Office 365.

Sposób obliczania

Zobacz szczegóły na temat poszczególnych kategorii:

Porady

Zobacz Porady dotyczące funkcji MyAnalytics, aby uzyskać sugestie dotyczące bardziej efektywnego wykorzystania czasu.

Sieć

Utrzymuj kontakt

Wyświetlane informacje

Najczęstsi współpracownicy — pokazuje, z kim spędzono najwięcej czasu. Wartości liczbowe obliczane są na podstawie czasu spotkań i komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail.

Aby śledzić informacje na ilości czasu spędzanego z określonymi osobami, kliknij gwiazdkę Kliknij, aby dodać osobę do listy Ważne obok nazwy danej osoby. Osoba ta będzie wyświetlana na liście Ważne. Ponadto możesz wyszukać osoby, które chcesz dodać do listy Ważne.

Skąd pochodzą dane

Twoje dane są zbierane ze skrzynki pocztowej i kalendarza usługi Office 365.

Sposób obliczania

Zobacz Spotkania i Poczta e-mail.

Firma Microsoft nie zawierają spotkania z więcej niż 25 uczestników podczas obliczania możemy czasu poświęconego osobie.

Utrata kontaktu

Wyświetlane informacje

Pokazuje współpracowników nie jeszcze we współpracy z spotkań lub w wiadomości e-mail w trochę czasu.

Jeśli chcesz ponownie nawiązać z kimś kontakt, użyj akcji po prawej stronie.

Skąd pochodzą dane

Twoje dane są zbierane ze skrzynki pocztowej i kalendarza usługi Office 365.

Sposób obliczania

Kontakty na liście Utrata kontaktu to osoby, które wcześniej należały do najważniejszych kontaktów, a z którymi nie komunikowano się w ostatnim czasie.

Ty i Twój kierownik

Wyświetlane informacje

Ilość czasu spędzonego na komunikacji z Twoim kierownikiem na podstawie czasu spotkań i komunikacji e-mail.

1:1 spotkania są spotkań między użytkownikiem a Menedżera tylko.

Skąd pochodzą dane

Twoje dane są zbierane ze skrzynki pocztowej i kalendarza usługi Office 365.

Sposób obliczania

Przeczytaj stawki i czasu odpowiedzi są oparte na średnie do zaznaczonego zakresu.

Spotkania

Godziny spotkań

Wyświetlane informacje

Ilość czasu spędzonego na spotkaniach z podziałem na spotkania zaplanowane przez Ciebie i spotkania zaplanowane przez inne osoby.

Skąd pochodzą dane

Twoje dane są zbierane z kalendarza usługi Office 365. Średnie wartości podawane dla firmy są oparte na zagregowanych danych od innych użytkowników w organizacji.

Sposób obliczania

Statystyki są obliczane na podstawie zaakceptowanych spotkań w kalendarzu oraz czasu, gdy ustawiony był stan Zajęty.

Nie są uwzględniane następujące spotkania:

 • Spotkania, podczas których jesteś jedynym uczestnikiem, na przykład gdy blokujesz czas w swoim kalendarzu lub ustawiasz przypomnienia.

 • Spotkania całodniowe.

 • Spotkania oznaczone jako prywatne.

Porady

Zobacz porady dotyczące spotkań, aby dowiedzieć się, jak możesz zwiększyć efektywność spotkań.

Nawyki dotyczące spotkań

Wyświetlane informacje

Ilość czasu spędzonego na spotkaniach typowych kategorii.

Skąd pochodzą dane

Twoje dane są zbierane z kalendarza i skrzynki pocztowej usługi Office 365.

Sposób obliczania

Statystyki są obliczane na podstawie zaakceptowanych spotkań w kalendarzu oraz czasu, gdy ustawiony był stan Zajęty.

Te spotkania są dodawane do następujących kategorii:

 • Wielozadaniowość podczas spotkań

  Spotkania, podczas których zostały przez Ciebie wysłane więcej niż dwie wiadomości e-mail lub przeczytane więcej niż cztery w ciągu godziny.

 • Spotkania po godzinach

  Spotkań poza określania godzin pracy w swojej Ustawienia programu Outlook.

 • Spotkania cykliczne

  Spotkania będące częścią serii lub cykliczne.

 • Dłuższe spotkania

  Spotkania trwające ponad godzinę.

 • Spotkania powodujące konflikt

  Spotkania przypadające w tym samym czasie co inne zaakceptowane spotkania i w czasie, gdy ustawiony był stan Zajęty. Do tej kategorii są dodawane wszelkie spotkania z konfliktami.

Porady

Zobacz porady dotyczące spotkań, aby dowiedzieć się, jak możesz zwiększyć efektywność spotkań.

Poczta e-mail

Godziny korzystania z poczty e-mail

Wyświetlane informacje

Szacowana ilość czasu poświęconego wysyłanie i czytanie wiadomości e-mail. Zobacz tych Porównaj średniej firmy i cele osobiste.

Skąd pochodzą dane

Twoje dane są zbierane ze skrzynki pocztowej usługi Office 365. Średnie wartości podawane dla firmy są oparte na zagregowanych danych od innych użytkowników w organizacji.

Sposób obliczania

Główne zasady są następujące:

 • Każda napisana (wysłana) wiadomość e-mail przeliczana jest na 5 minut.

 • Każda odczytana (otwarta) wiadomość e-mail przeliczana jest na 2,5 minuty.

Istnieją jednak wyjątki:

 • Jeśli wyślesz wiadomość e-mail, a następnie otworzysz lub wyślesz kolejną wiadomość e-mail przed upływem 5 minut, do pierwszej wiadomości e-mail przypisywany jest tylko czas, który upłynął pomiędzy tymi czynnościami. W poniższym przykładzie jest to wiadomość e-mail, do której przypisano 2 minuty.

 • Jeśli otworzysz wiadomość e-mail, a następnie wyślesz lub otworzysz kolejną wiadomość e-mail przed upływem 2,5 minuty, do pierwszej wiadomości e-mail przypisywany jest tylko czas, który upłynął pomiędzy tymi czynnościami. W poniższym przykładzie jest to wiadomość e-mail, do której przypisano 1 minutę.

Oto przykład

Przykład sposobu obliczania czasu korzystania z poczty e-mail przez funkcję Analiza Delve
 • Rejestrowane są wiadomości e-mail ze wszystkich urządzeń, takich jak komputery przenośne czy telefony komórkowe.

 • Uwzględniane są tylko wiadomości e-mail, które zawierają Twoją nazwę lub nazwę grupy, do której należysz, w wierszu Do lub DW.

 • Nie są uwzględniane wiadomości e-mail usunięte bez otwierania.

 • Wiadomość e-mail, którą odczytu lub zapisu poza Ustawianie godzin pracy (zdefiniowane przez użytkownika OUstawienia utlook) są uwzględniane w godzinami.

Porady

Zobacz Porady dotyczące poczty e-mail, aby dowiedzieć się, jak efektywniej korzystać z poczty e-mail.

Wyświetl szczegóły — aktywność związana z pocztą e-mail

Wyświetlane informacje

Kliknij pozycję Wyświetl szczegóły w obszarze Godziny korzystania z poczty e-mail, aby zobaczyć, ile wiadomości e-mail zostało wysłanych i przeczytanych przez Ciebie w godzinach pracy i poza tymi godzinami, w zależności od ustawień czasu.

Wykres przedstawia terminy wysyłania i odczytywania wiadomości e-mail.

Wyświetlane są sumy w poszczególnych tygodniach.

Skąd pochodzą dane

Twoje dane są zbierane ze skrzynki pocztowej usługi Office 365.

Sposób obliczania

Zobacz Godziny korzystania z poczty e-mail.

Nawyki dotyczące poczty e-mail

Wyświetlane informacje

Procent odczytanych przez inne osoby: statystyka wiadomości e-mail wysłanych przez Ciebie bezpośrednio do innych osób i grup — na podstawie co najmniej pięciu kwalifikujących się adresatów*. Funkcja MyAnalytics podaje wartości procentowe adresatów, którzy czytają Twoje wiadomości e-mail, ale nie to, którzy to konkretnie adresaci.

Procent odczytanych przez Ciebie: statystyka wiadomości e-mail wysłanych bezpośrednio do Ciebie i do grup, do których należysz.

Możesz również zobaczyć czas swoich odpowiedzi na wiadomości innych osób i czas odpowiedzi innych osób na Twoje wiadomości.

* W statystykach nie są uwzględniani użytkownicy zewnętrzni ani osoby w organizacji, które zrezygnowały z używania funkcji MyAnalytics.

Skąd pochodzą dane

Twoje dane są zbierane ze skrzynki pocztowej usługi Office 365. Wartość procentu odczytanych przez inne osoby jest oparta na zagregowanych danych od osób, którym wysyłasz wiadomości e-mail w organizacji.

Sposób obliczania

Przeczytaj stawki i czasu odpowiedzi są szacuje na podstawie średniej ostatnich 30 dni.

Porady

Użyj dodatku MyAnalytics dla programu Outlook, aby dowiedzieć się, ile osób przeczytało Twoje wiadomości e-mail, odpowiedziało na nie i przesłało je dalej.

Godziny pracy indywidualnej

Godziny pracy indywidualnej

Wyświetlane informacje

Godziny pracy indywidualnej to co najmniej dwie kolejne godziny bez spotkań.

Skąd pochodzą dane

Twoje dane są zbierane z kalendarza usługi Office 365. Średnie wartości podawane dla firmy są oparte na zagregowanych danych od innych użytkowników w organizacji.

Jak obliczane są te dane

 • Suma całkowitej liczby godzin w kalendarzu należących do co najmniej dwugodzinnego przedziału czasu bez spotkań.

 • Uwzględniane są tylko godziny pracy indywidualnej w ramach zdefiniowanych godzin pracy.

 • Wysyłanie lub odbieranie wiadomości e-mail w tym czasie nie wpływa na obliczenia czasu pracy indywidualnej.

Porady

Zobacz Porady dotyczące czasu pracy indywidualnej.

Po godzinach

Po godzinach

Wyświetlane informacje

Pokazuje czas spędzony w wiadomości e-mail i spotkań poza zestawem godzin pracy zdefiniowane przez użytkownika ustawienia w programie Outlook. Na przykład wiadomości e-mail odczytać lub wysyłane w weekendy. Po upływie godzin jest tylko prognozą, a nie jest przeznaczona do odzwierciedlenia rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin.

Skąd pochodzą dane

Dane są zbierane w kalendarzu Office 365 i skrzynki pocztowej. Średnie firmy są oparte na danych pochodzących z innym użytkownikom w organizacji. Firma Microsoft zliczanie jako after-hours pracy można skonfigurować w swojej Ustawienia programu Outlook.

Jak obliczane są te dane

Zobacz Spotkania i Poczta e-mail.

Porady

Zobacz Porady dotyczące czasu po godzinach, aby poznać sugestie związane z równowagą między pracą zawodową a życiem prywatnym.

Trendów w czasie

Wyświetl postęp i porównać nawyków w czasie w sekcji trendów pulpitu nawigacyjnego.

Porównanie bieżącego nawyków do poprzedniej trendów dla każdego cel.

full_C3_2017822101224 trendów

Nowi użytkownicy MyAnalytics rozpocznie z widoku Tydzień siedem. W miarę postępów czasu będzie on dłuższy czas czas trwania (maksymalnie dwa lata) można wyświetlić trendy historyczne dostępny.

Domyślnie zostanie wyświetlona sześciotygodniowy trendów. Można zaznaczyć i przeciągnąć pasek przewijania w okienku podglądu w dolnej części wykres, aby wyświetlić inny przedział czasu.

slider_C3_201782210138

Zaznacz i usuń zaznaczenie określonej metryki w legendzie wykresu, aby można było wyświetlić lub usuwanie ich linii trendu.

legend_C3_2017822101351

Wybierz opcję "Miesiąc", aby wyświetlić trendy według miesięcy.

Umieść wskaźnik myszy na linii trendu, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące czasu.

Umieść wskaźnik myszy detail_C3_2017822101424

Udostępnianie programu statystykę

Czy chcesz Ciesz się osiągnięcia celu, przedstawiający informacje o postępie do menedżera lub uzyskiwanie pomocy; Wybierz pozycję Statystyka z pulpitu nawigacyjnego można udostępnić innym osobom w organizacji. Udostępnianie statystykę możesz utworzyć dodatkowe możliwości dla siebie uzyskanie pomocy technicznej w obszarach najważniejsze dla Ciebie. Tak udostępnianie swojego statystykę i przejść do konwersacji.

Jak udostępniać

W górnym, prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego można znaleźć ikonie Udostępnij.

Udostępnianie button_C3_2017621105953

Po wybraniu pulpitu nawigacyjnego wyróżni sekcje, które są obecnie dostępne do udostępniania. (Sekcje, takich jak nawyków sieci i poczty E-mail nie są dostępne w tej chwili.)

Domyślnie wszystkie dostępne sekcje zostaną zaznaczone do udostępniania. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru po prawej stronie logo MyAnalytics u góry pulpitu nawigacyjnego można usunąć wszystkie wybory.

select_C3_201762111327

Nie można udostępnić stan przez wyłączenie poszczególne karty sekcji lub całej sekcji można usunąć przez usunięcie zaznaczenia pola wyboru w lewym górnym rogu każdej sekcji.

Po wybraniu wszystkich statystykę, który chcesz udostępnić, kliknij przycisk "Potwierdź" u góry pulpitu nawigacyjnego. Spowoduje to wyskakujące szablonu wiadomości e-mail, wybierz adresatów i Utwórz notatkę osobistą, aby je. Wymagane są trzy pola (adresatów, temat oraz wiadomości e-mail).

Udostępnianie email_C3_201762111411

Gdy wszystko będzie już gotowe, wybierz przycisk "Udostępnij", a MyAnalytics będzie wysłać wiadomość e-mail.

Gdzie znaleźć mój udostępniony statystykę?

Wszystkie statystykę, które udostępniasz, będą widoczne w elementy wysłane w programie Outlook folder. I tych, którzy otrzymają do udostępnionego statystykę otrzymają wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej z łączem do wyświetlania udostępniono za pośrednictwem ich MyAnalytics pulpitu nawigacyjnego.

Dlaczego nie można wyświetlić statystykę udostępnionych?

Poniżej przedstawiono typowe przyczyny statystykę po udostępnieniu (lub innym współużytkowania) nie będą mogły widoku.

 • Wszystkie udostępnione statystykę wygasają po 30 dniach. Po udostępnieniu przebiegów wygaśnięcia, łącze, aby statystykę staje się nieaktywna.

 • Jeśli adres URL niepoprawnie skopiowany i wklejony w przeglądarce sieci web.

 • Wiadomość e-mail z łączem do udostępnionego statystykę został przesłany dalej do adresata zamiast udostępnione bezpośrednio za pomocą pulpitu nawigacyjnego MyAnalytics.

Powitalna wiadomość e-mail

Po zakończeniu działania Instalatora (może wymagać kilku dni), MyAnalytics otrzymasz "Zapraszamy e-mail". Powitalna wiadomość e-mail umożliwia podstawowych informacji o MyAnalytics, na przykład co to jest i jak to działa, a także zapewnia pierwszy wyświetleniu niektórych statystyk. Aby otrzymać powitalna wiadomość e-mail jest wymagane żadne działania od Ciebie.

Po powitalna wiadomość e-mail przy założeniu, że użytkownik nie zaprzestać korzystania z MyAnalytics (patrz opcjonalnych się poniżej), MyAnalytics wyśle tygodniowy wiadomości e-mail skrót, które pozwala klucza najważniejsze informacje dotyczące poprzedniego tygodnia.

Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail skrót od MyAnalytics, można zaprzestać korzystania z wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 • W MyAnalytics przejdź do pozycji Ustawienia

 • Przejdź do pozycji Ustawienia funkcji, a następnie Wybierz pozycję do Obsługi poczty E-mail skrót

 • Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Czy mogę zrezygnować z funkcji MyAnalytics?

Możesz wyłączyć możliwość używania Twoich danych do obliczania tych zagregowanych statystyk dla organizacji. Na przykład jeśli wyłączysz tę możliwość, Twoje dane nie będą używane do obliczania statystyki dotyczącej średniego czasu spędzanego przez osoby w Twojej organizacji na spotkaniach lub korzystaniu z poczty e-mail.

Wyłączenie spowoduje też utratę dostępu do osobistego pulpitu nawigacyjnego.

Aby zaprzestać korzystania z MyAnalytics

 1. W aplikacji Delve przejdź do obszaru Ustawienia

  Przejdź do pozycji Ustawienia
 2. Przejdź do obszaru Ustawienia funkcji i wybierz pozycję Wyłączone dla funkcji MyAnalytics.

  Wyłączanie dokumentów
 3. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Jeśli zrezygnuję z funkcji, czy mogę włączyć ją ponownie?

Tak, możesz ponownie włączyć tę funkcję w dowolnym momencie i uzyskać dostęp do swojego osobistego pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×