Osie wykresów przebiegu w czasie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W zależności od danych na podstawie wykresów przebiegu w czasie zmieniając osie można dostosować ich skali i dokładność i ułatwić porównania.

Oś pozioma

Opcja

Opis

Oś ogólna

Domyślne osi poziomej. Każdy punkt danych dane są wykreślane względem innych punktów danych, które składają się wykres przebiegu w czasie.

Oś ogólna wykresu przebiegu w czasie

Osi daty

Każdy punkt danych dane są wykreślane względem daty. Na przykład aby porównać zapasów miesiąca na miesiąc, możesz zaznaczyć pole wyboru szereg miesięcy osi daty.

Pokaż oś

Wyświetla oś poziomą przy użyciu wykresów przebiegu w czasie w celu lepszego wizualizacji liczb większa i mniejsza od zera. Jest to pomocne przy użyciu wykresów przebiegu w czasie styl linii.

Pokaż oś wykresu przebiegu w czasie

Kreśl dane od prawej do lewej

Odwraca osi poziomej.

Oś wykresu przebiegu w czasie od lewej do prawej

Oś pionowa

W grupie można ustawić wartości minimalne i maksymalne wykres przebiegu w czasie jednego lub wszystkich wykresów przebiegu w czasie.

Opcja

Opis

Automatyczne dla każdego wykresu przebiegu w czasie

Wartości minimalne i maksymalne są różne dla każdego wykresu przebiegu w czasie, a są oparte na danych, które tworzą tego wykresu przebiegu w czasie. Na przykład jeśli zakres danych w grupie wykres przebiegu w czasie jest A1:C4, następnie a1: a4, B1: B4 i C1: C4 każdego zawiera wartości minimalne i maksymalne, które są oparte na najwyższe i najniższe liczby w tych trzech zakresów.

Takie same dla wszystkich wykresów przebiegu w czasie

Wartości minimalne i maksymalne jest taka sama dla wszystkich wykresów przebiegu w czasie w grupie i na podstawie wartości najniższych i hightest zakresu, które tworzą tej grupy wykresów przebiegu w czasie. Na przykład jeśli zakres danych w grupie wykres przebiegu w czasie jest A1:C4, wartości minimalne i maksymalne zależą od liczby najniższych i najwyższych w A1:C4.

Niestandardowe

Ustawia określonej liczby jako minimum lub maksimum w grupie wykres przebiegu w czasie.

Zobacz też

Tworzenie wykresów przebiegu w czasie

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×