Osadzanie skoroszytu programu Excel na stronie sieci web lub blogu z programu SharePoint lub usługi OneDrive dla firm

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Udostępnianie w usłudze OneDrive? Przejdź tutaj.

Ponieważ osadzony Excel Online skoroszytów są teraz włączone na SharePoint Online, można je w strony sieci web lub blogu, gdzie innych osób można przeglądać i wchodzić z nimi w bez konieczności logowania się do SharePoint Online. Adres URL można uzyskać Office 365-hostowanej skoroszytów i używać go do osadzania je bezpośrednio w witrynie strony sieci web lub blogu, ustawiając atrybut SRC elementu < iframe > na stronie sieci web.

Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej do osadzania z SharePoint Online-hostowanej Excel Online BI skoroszytów na stronie sieci web lub w blogu.

Ustawianie uprawnień do skoroszytu

Aby skoroszytu można osadzić na stronie sieci web lub w blogu, upewnij się, że jest on udostępniany wszystkich odpowiednich osób. Na przykład po uruchomieniu publicznej blogu, warto udostępnić skoroszyt wszystkim, włącznie z osobami, które nie są częścią Twojej organizacji. Poniżej opisano, jak udostępniać skoroszyt:

 1. W SharePoint Online wybierz menu więcej (...) obok skoroszytu, który chcesz udostępnić, a następnie kliknij przycisk Udostępnij.

  Menu więcej (...) obok skoroszytu

 2. W oknie dialogowym Zapraszanie osób wybierz pozycję nadaj wszystkim i wybierz pozycję może wyświetlać.

  Okno dialogowe Udostępnianie

  Uwagi: 

  • Jest to możliwe, że administrator SharePoint blokuje możliwość zaproszenie wszystkich osób do wyświetlania skoroszytu. W takim przypadku wybierz pozycję zamiast tego Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych lub skontaktuj się z administratorem sieci.

   Pole Wymagaj logowania powinny być zaznaczone niezależnie od wybranej powyżej dla publicznej dostęp anonimowy.

  • Istnieje możliwość, administrator SharePoint będzie blokować dostęp anonimowy przez usunięcie pole Wymagaj logowania, a następnie go domyślnie wartość true. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem sieci.

  • Nie można edytować osadzony skoroszyt programu Excel w trybie Online, ale osoby z uprawnieniami do prawej można otworzyć skoroszyt osadzony w programie Excel, w którym można edytować dane.

 3. Aby włączyć udostępnianie skoroszytu z gości, wyczyść pole wyboru Wymagaj logowania, a następnie kliknij przycisk Udostępnij.

Uzyskać adres URL do publicznej skoroszytu

 1. Wybierz ponownie menu więcej (...) obok skoroszytu, a następnie kliknij pozycję łącze gościa.

  Link gościa w menu Więcej

 2. Zaznacz adres URL łącza gościa, skopiuj go i Wklej do Notatnika.

 3. Aby włączyć osadzony skoroszyt, Zmień adres URL w następujący sposób:

  • Aby przedstawić skoroszyt jako skoroszyt osadzony, dodać parametr URL akcji = embedview na końcu ciąg adresu URL.

  • Umożliwia interakcję z filtrów i tabel przestawnych w skoroszycie, należy dodać parametr URL wdAllowInteractivity = True.

  • Aby program funkcje analizy Biznesowej, takich jak wizualizacji programu Power View, tabele przestawne i fragmentatory opartej na modelu danych pracy w skoroszycie, Dodaj ciąg znaków & wdbipreview = True.

Porady: 

 • Ostateczny adres URL powinna być podobna do tego:

 • https://host/Personal/User/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3D&docid=166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee& akcji = embedview & wdbipreview = true

Określić dodatkowe parametry

Dodatkowe parametry adresu URL można zmienić sposób, które są prezentowane osadzony skoroszyt.

Oto przykład adresu URL z dodatkowymi parametrami:

< iframe szerokość = wysokość "500" = "200" frameborder = "0" przewijania = "nie" src = "https://host/personal/user/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3d&docid= 166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee & akcji = embedview & wdbipreview = true & wdHideSheetTabs = true & wdAllowInteractivity = True & element = PivotTable1 & ActiveCell = B4 & wdHideGridlines = True & wdHideHeaders = True & wdDownloadButton = True ">

W poniższej tabeli przedstawiono parametry, które użyliśmy w ten przykładowy adres URL i ich wpływu na prezentację skoroszytu, która zwięźle opisuje. A Oto lista domyślnych ustawień parametrów:

Parametr URL

Efekt

Domyślny

wdHideSheetTabs = True

Ukrywa karty arkuszy, które są wyświetlane u dołu wszystkich arkuszy w skoroszycie.

False

wdAllowInteractivity = True

Umożliwia interakcję z danymi, jeśli skoroszyt zawiera tabelę lub tabeli przestawnej, który może być posortowane i przefiltrowane.

Prawda

Element = nazwa elementu

Wyświetlanie określonego elementu. Jeśli skoroszyt zawiera wykres, tabeli, tabeli przestawnej lub nazwany zakres, a które mają być wyświetlane tylko jeden z tych elementów na stronie sieci web, należy użyć parametru elementu do określania tego elementu. Informacje o nazwane zakresy i nazwane elementy w skoroszytach programu Excel można znaleźć Definiowanie i używanie nazw w formułach.

Nie ustawiono

ActiveCell = Nazwa_komórki

Określa aktywnej komórki (zaznaczonych) w skoroszycie, gdy zostanie otwarta strona sieci web. Można określić komórki aktywnej, według odwołań do komórek (na przykład A1) lub według nazwy.

Ten parametr umożliwia również definiowanie aktywnego arkusza, zaznaczając komórkę w tym arkuszu. Jeśli chcesz wybrać jako aktywny arkusz programu Power View, ustaw ten parametr A1, nawet jeśli jest bez siatki w arkuszu programu Power View.

Jeśli nie określisz komórki aktywnej, wyświetlany jest ostatni zapisany widok.

Wyświetlany jest ostatni zapisany widok.

wdHideGridlines = True

Ukrywa linii siatki arkusza dla bardziej przejrzysty wygląd.

False

wdHideHeaders = True

Ukrywa nagłówków wierszy i kolumn.

False

wdDownloadButton = True

Zawiera przycisk Pobierz, aby osoby przeglądające można pobierania swoich kopii skoroszytu.

Ikona programu Excel w aplikacji Excel Online

False

Ustawianie rozmiaru ramki

Możesz zmienić rozmiar ramki, w której są wyświetlane skoroszytu na stronie sieci web przy użyciu standardowych właściwości elementu iframe HTML. Znajdź wartości Szerokość i wysokość (w pikselach) wewnątrz iframe tag i zmień wartości, aby uzyskać odpowiedni rozmiar ramki.

< iframe Szerokość = Wysokość "201" = "173" frameborder = przewijania "0" = "nie"

Testowanie opublikowanego skoroszytu

Jako autor blogu należy sprawdzić, czy osadzony skoroszyt, który został opublikowany jest dostępne dla osób anonimowych. Oto kilka zagadnień ułatwiających wziąć pod uwagę:

 • Power View pełnej obsługi wymaga Silverlight. HTML 5 może ograniczyć niektóre funkcje programu Power View.

 • Plan licencji, który udostępnia iframe twórcy lub właściciel pliku uprzywilejowany dostęp, które inne osoby nie mogą zawierać. Aby upewnić się, że osoby przeglądające publicznej będą mogli wyświetlać osadzony skoroszyt, testu nieuwierzytelnionych, otwierając przeglądarkę w trybie prywatne i uzyskiwanie dostępu do osadzonego skoroszytu. Oto jak:

  1. Otwórz przeglądarkę sieci w trybie prywatne. Na przykład kliknij nowe okno incognito w programie Chrome lub uruchomić InPrivate w programie Internet Explorer.

  2. Przejdź do opublikowanych blogu.

  3. Wyświetlanie i Praca z osadzonym skoroszycie.

Ograniczenia osadzonego skoroszytu

Funkcja

Limit maksymalny

Rozmiar skoroszytu

10 MB

Liczba równoczesne przeglądarki

1000.

Uwagi: 

 • Duży ruch na osadzony skoroszyt może spowodować niektóre osoby przeglądające jest ograniczenie.

 • Dostępność osadzonego skoroszytu może mieć negatywny wpływ przez liczbę osadzone skoroszyty w centrum danych lub dzierżawy.

Zobacz też

Wizualizacje interakcyjnych programu Power View i tabel przestawnych teraz można osadzić w blogi i witrynami sieci Web

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×