Osadzanie kanału informacyjnego usługi Yammer w witrynie programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby uzyskać SharePoint Online i SharePoint Server 2013 można łatwo dodawać kanału informacyjnego Yammer do SharePoint z Yammer Embed. Różne typy źródeł danych można dodać do strony SharePoint, w tym:

 • Grupa kanału    Wyświetlanie najnowszych konwersacji w grupie określone Yammer.

 • Mój Kanał informacyjny    Pokazywanie każdego użytkownika ich kanał osobistej z elementami dla nich.

 • Obiekt funkcji Open graph kanału    Rozpoczynanie dyskusji na temat obiektu, na przykład strony sieci web.

Możesz również dodać te innych typów źródeł danych: kanał tematu lub użytkownika kanału. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Usługi Yammer osadzanie.

Poniższa ilustracja przedstawia Yammer Embed w działaniu.

Zrzut ekranu usługi Yammer Embed

Dla Yammer Embed pracy środowiska SharePoint musi spełniać następujące wymagania:

 • Twoja organizacja ma sieć active Yammer (na przykład: www.yammer.com/contoso.com)

Usługi Yammer nie ma być narzędzie do współpracy w społeczności programu SharePoint do osadzania do pracy, ale jeśli chcesz wprowadzić usługi Yammer podstawowego społecznościową dla programu SharePoint, zobacz Zintegrować usługę Yammer z lokalnego środowiska programu SharePoint 2013.

Dodawanie kanału informacyjnego Yammer do strony programu SharePoint Online lub programie SharePoint Server 2013

Aby dodać źródło danych przy użyciu Yammer Embed, możesz:

 1. Kopiowanie i edytowanie prosty skrypt, który określa typ kanału informacyjnego, który ma być i sieci Yammer, której używasz.

 2. Dodawanie składnika web part Edytor skryptów do strony SharePoint i wklej skrypt do składnika web part.

W poniższych procedurach opisano, jak dodać grupę kanału, Mój Kanał informacyjnylub podawania strony do SharePoint Online lub SharePoint Server 2013 strony przy użyciu Yammer Embed i składnik web part Edytor skryptów. Zrzutów ekranu Pokaż SharePoint Online interfejsu użytkownika. Informacji dotyczących innych typów kanału informacyjnego zobacz Osadzanie usługi Yammer. Za pomocą narzędzia konfiguracji usługi Yammer osadzanie umożliwia również utworzyć skrypt, aby użyć. Zobacz Dodawanie elementu widget osadzanie usługi Yammer do strony programu SharePoint , jak korzystać z narzędzia konfiguracji.

Dodawanie grupy kanału
 1. W Yammer przejdź do grupy, którą chcesz osadzić. Odszukaj sekcję Opcje programu Access i wybierz opcję Osadź tej grupy w witrynie.

  Opcje dostępu dla grupy usługi Yammer
 2. Skopiuj skrypt w oknie.

 3. W witrynie SharePoint wybierz polecenie Edytuj.

 4. Na Wstążce wybierz pozycję Wstaw > Składnik Web Part i na liście Kategorie wybierz pozycję Multimedia i zawartość > Edytor skryptów.

  W dodać part: wybierz miejsce, w którym chcesz dodać składnik web part, a następnie wybierz przycisk Dodaj.

 5. Znajdź nowego składnika web part Edytor skryptów, a następnie wybierz pozycję Edytuj wstawkę.

 6. Wklej skrypt skopiowany z Yammer do składnika web part Edytor skryptów.

  Wklej skrypt do składnika Web Part skryptu
 7. Wybierz pozycję Wstaw.

 8. Zapisywanie i publikowanie strony SharePoint. Yammer konwersacji grupowej powinna być widoczna na strony SharePoint, podobnie jak na poniższej ilustracji.

  Kanał informacyjny grupy usługi Yammer osadzony na stronie programu SharePoint
Dodawanie Mój Kanał informacyjny
 1. W witrynie SharePoint wybierz polecenie Edytuj.

 2. Na Wstążce wybierz pozycję Wstaw > Składnik Web Part i na liście Kategorie wybierz pozycję Multimedia i zawartość > Edytor skryptów.

  W dodać part: wybierz miejsce, w którym chcesz dodać składnik web part, a następnie wybierz przycisk Dodaj.

 3. Znajdź nowego składnika web part Edytor skryptów, a następnie wybierz pozycję Edytuj wstawkę.

 4. Edytowanie tego skryptu używać sieci Yammer zamiast contoso.com, a następnie wklej go w składniku web part Edytor skryptów.

  <div id="embedded-my-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
    <script type="text/javascript" src="https://c64.assets-yammer.com/assets/platform_embed.js"></script>
    <script 'type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
         container: '#embedded-my-feed',
         network: 'contoso.com' });
    </script>
  

  Uwaga : Możesz również zmienić wysokość i szerokość parametrów do wysokości i szerokości, które wolisz.

 5. Wybierz pozycję Wstaw.

 6. Zapisywanie i publikowanie strony SharePoint. Należy skontaktować się z Yammer kanału informacyjnego na strony SharePoint, podobnie jak na poniższej ilustracji.

  Mój kanał informacyjny usługi Yammer osadzony na stronie programu SharePoint
Dodawanie strony kanału informacyjnego
 1. W Yammer przejdź do strony, którą chcesz osadzić. Skopiuj adres URL do strony.

 2. W witrynie SharePoint wybierz polecenie Edytuj.

 3. Na Wstążce wybierz pozycję Wstaw > Składnik Web Part, a na liście Kategorie wybierz pozycję Multimedia i zawartość > Edytor skryptów.

  W dodać part: wybierz miejsce, w którym chcesz dodać składnik web part, a następnie wybierz przycisk Dodaj.

 4. Znajdź nowego składnika web part Edytor skryptów, a następnie wybierz pozycję Edytuj wstawkę.

 5. Edytowanie poniższy skrypt do używania sieci Yammer zamiast contoso.com i używanie adresu URL do strony, którą chcesz porozmawiać, a następnie wklej go w składniku web part Edytor skryptów.

  <div id="embedded-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
  <script type="text/javascript" src="https://assets.yammer.com/assets/platform_embed.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({
       container: "#embedded-feed", 
       network: "contoso.com", 
       feedType: "open-graph", 
       objectProperties: { url: "http://www.contoso.com/sample_page" , type: "page" } }); 
  </script>
  

  W tym przykładzie przedstawiono Kanał informacyjny strony sieci web, ale możesz tworzyć kanały dla innych obiektów otwórz wykres. Lista typów prawidłowy obiekt znajduje się na schematu > obsługiwane typy obiektów. Jeśli interesuje Cię dodawanie kanałów informacyjnych Yammer do stron SharePoint za pomocą widżetu Yammer Embed, zobacz Dodawanie elementu widget osadzanie usługi Yammer do strony programu SharePoint.

  Uwaga : Możesz również zmienić wysokość i szerokość parametry do wysokości i szerokości, które wolisz.

 6. Wybierz pozycję Wstaw.

 7. Zapisywanie i publikowanie strony SharePoint. Powinien zostać wyświetlony Yammer wątku konwersacji, gotowe do Rozpoczynanie dyskusji, podobna do następującej ilustracji.

  Kanał informacyjny strony usługi Yammer osadzony na stronie programu SharePoint

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Centrum administracyjne usługi Yammer

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×