Osadzanie czcionek w publikacji w celu zapewnienia ich dostępności

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Osadzenie czcionek w publikacji jest jednym z najlepszych sposobów zagwarantowania, że czcionki będą zawsze dostępne, nawet jeśli publikacja zostanie przeniesiona na nowy komputer lub oddana do komercyjnego punktu usług poligraficznych.

Możesz osadzić tylko czcionki TrueType, a następnie tylko wtedy, gdy ich licencja zezwala na osadzanie. Wszystkie czcionki TrueType, które znajdują się w programie Publisher zezwala na osadzanie.

Czcionki osadzone zwiększają rozmiar pliku publikacji, więc może zajść potrzeba ograniczenia liczby osadzonych czcionek. Można wybrać osadzenie wszystkich czcionek (wraz z czcionkami systemowymi lub bez nich), tylko poszczególnych czcionek lub podzbiorów określonych czcionek.

Uwaga: W programie Publisher czcionki TrueType są osadzane domyślnie, jeśli do przygotowywania publikacji przeznaczonej do wydrukowania w komercyjnym punkcie usług poligraficznych jest używany Kreator materiałów przenośnych. Nie trzeba wybierać tej funkcji w oknie dialogowym Czcionki przed uruchomieniem kreatora.

Co chcesz zrobić?

Osadzanie wszystkich czcionek TrueType

Osadzanie poszczególnych czcionek TrueType

Osadzanie podzbioru czcionki TrueType

Dowiedz się, czy można osadzić czcionek

Osadzanie wszystkich czcionek TrueType

Podczas osadzania czcionek w publikacji zwykłe czcionki systemowe nie są uwzględniane w czcionkach osadzanych, ponieważ prawdopodobnie są zainstalowane na większości innych komputerów. Można wybrać, czy czcionki systemowe mają zostać osadzone. Można na przykład wybrać ich osadzenie, gdy wiadomo, że inna osoba pracująca z publikacją nie ma do nich dostępu.

 1. Kliknij kartę Plik, wskaż pozycję Ustawienia drukowania komercyjnego, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj czcionkami osadzonymi.

 2. W oknie dialogowym Czcionki zaznacz pole wyboru Osadź czcionki TrueType podczas zapisywania publikacji.

 3. Aby osadzić czcionki systemowe, usuń zaznaczenie pola wyboru Nie osadzaj zwykłych czcionek systemowych.

Uwaga: Jeśli program Publisher powiadomi o braku możliwości osadzenia użytych czcionek, kliknij przycisk OK. Sprawdź, czy obsługa komercyjnego punktu usług poligraficznych ma dostęp do czcionek, które nie zostały osadzone. Jeśli obsługa nie ma do nich dostępu, omów kwestię użycia czcionek podstawianych w publikacji.

Początek strony

Osadzanie poszczególnych czcionek TrueType

Użytkownik może ustawić stan osadzania dla poszczególnych czcionek. Jeśli wiadomo, że niektóre czcionki TrueType są dostępne na używanym komputerze lub w komercyjnym punkcie usług poligraficznych, a inne nie, można osadzić tylko te czcionki, które będą potrzebne.

 1. Kliknij kartę plik, wskaż polecenie Narzędzia drukowania komercyjnego, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie czcionkami osadzonymi.

 2. W oknie dialogowym Czcionki wybierz czcionkę, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby osadzić czcionkę, która została ustawiona jako czcionka nie do osadzenia, kliknij przycisk Osadź.

  • Aby zmienić stan osadzania na Nie osadzaj, gdy czcionka została ustawiona jako czcionka do osadzenia, kliknij przycisk Nie osadzaj.

Początek strony

Osadzanie podzbioru znaków czcionki TrueType

Podczas osadzania czcionek można osadzić tylko używane w publikacji znaki czcionki zamiast osadzania całej czcionki. Osadzanie podzbioru znaków czcionki może być przydatne, jeśli jest wymagane zachowanie małego rozmiaru pliku publikacji. Po osadzeniu podzbioru znaków czcionki nie można wykonywać zmian tekstu ani dodawać fragmentów, które zawierają znaki niewystępujące w podzbiorze. Jeśli jest przewidywana późniejsza zmiana publikacji, nie należy osadzać podzbioru znaków czcionki.

 1. Kliknij kartę plik, wskaż polecenie Narzędzia drukowania komercyjnego, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie czcionkami osadzonymi.

 2. W oknie dialogowym Czcionki zaznacz pole wyboru Osadź czcionki TrueType podczas zapisywania publikacji.

 3. Zaznacz pole wyboru Osadź tylko podzbiór znaków czcionki.

Uwaga: Jeśli podczas wpisywania tekstu w publikacji zamiast liter są wyświetlane prostokąty, oznacza to, że wpisano znaki, które nie zostały zawarte w osadzonym podzbiorze znaków czcionki. Aby przywrócić cały zestaw znaków czcionki w publikacji, usuń zaznaczenie pola wyboru Osadź tylko podzbiór znaków czcionki.

Początek strony

Sprawdzanie, czy czcionka może być osadzana

Ograniczenia licencji czcionki mogą nie zezwalać na jej osadzenie. Czcionki znajdujące się w programie Publisher nie podlegają ograniczeniom licencji, co oznacza, że można je osadzać w publikacji. Czcionki, które nie są dostarczane z programem Publisher, mogą podlegać ograniczeniom.

 1. Kliknij kartę plik, wskaż polecenie Narzędzia drukowania komercyjnego, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie czcionkami osadzonymi.

 2. Sprawdź szczegóły dotyczące licencji czcionki zawarte w obszarach Ograniczenia licencji i Osadzanie czcionki.

  Jeśli w licencji napisano Można osadzić, czcionka może być osadzana. Jeśli w licencji napisano Tylko do podglądu lub Nie można osadzić, rozważ zmianę czcionki w publikacji.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×