Osadzanie czcionek programu Microsoft Publisher w przypadku drukowania komercyjnego — informacje

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Office Publisher osadzane licencji, które zezwalają na osadzanie czcionek TrueType.

Domyślnie czcionki są osadzane automatycznie, gdy twórca publikacji użyto Kreatora materiałów przenośnych zapisywać pliki w formacie programu Publisher w celu nadania w punkcie usług poligraficznych.

W publikacjach w kolorach rozbarwianych i publikacjach z kolorami dodatkowymi, w których w tekście stosowane są nadlewki i podlewki, program Publisher automatycznie wyłącza podstawianie czcionek dla czcionek drukarki. Użytkownik może wówczas zrezygnować z osadzania jednej lub kilku czcionek lub całkowicie wyłączyć osadzanie.

W programie Publisher możliwe jest osadzanie tylko czcionek TrueType. Wszystkie czcionki TrueType zawarte w programie Publisher są dostępne z pełnymi prawami osadzania.

Raport o czcionkach w programie Publisher Po otwarciu publikacji zawierającej czcionki osadzone, okno dialogowe w programie Publisher Ładowanie czcionek Lista czcionek osadzonych, czcionek z ograniczeniami licencyjnymi i brakujących czcionek. Identyfikuje zduplikowane nazwy czcionek zainstalowanych w systemie operacyjnym Windows oraz wszystkie podzbiory czcionek. Możesz wydrukować raport o czcionkach dla danej publikacji.

Spośród czcionek osadzonych, które zostały wyświetlone, można zainstalować wszystkie lub tylko niektóre. Ładowane czcionki są instalowane do użytku tylko w bieżącej publikacji; nie można używać ich w innych publikacjach lub programach. Po zamknięciu publikacji program Publisher usuwa te czcionki z systemu.

Po otwarciu publikacji z czcionkami osadzonymi tylko do podglądu można dokonać zmian w publikacji, ale nie można zapisać jej z tymi zmianami. Można wówczas uzgodnić z klientem uzyskanie brakującej czcionki lub podstawienie innej czcionki w jej miejsce.

Kompresji czcionek i korzystanie z podzbiorów Program Publisher nie obsługuje kompresji czcionek, ale umożliwia korzystanie z podzbiorów czcionek, jeśli podzbiorów czcionek zostanie włączona przez twórcę publikacji. Gdy ta opcja jest włączona, osadzone zostaną tylko znaki użyte w publikacji.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×