Organizowanie wydarzeń na żywo w usłudze Yammer

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tworzenie, produkowanie i obsługiwanie wydarzeń na żywo dla osób w sieci Yammer, za pomocą wbudowanych dyskusji, których można użyć przed, w trakcie i po zdarzeniu. Możesz udostępnić klip wideo po zdarzeniu, tak aby osoby, które nie mogą tego robić w zaplanowanym czasie, mogły nadal uczestniczyć.

Oto co należy zrobić:

Krok

Zastosowanie

Krok 1. Tworzenie i planowanie wydarzenia na żywo

Utwórz wydarzenie w grupie usługi Yammer, która automatycznie przeprowadzi Cię do aplikacji Teams w celu zaplanowania zdarzenia.

Krok 2: Promuj wydarzenie

Daj wszystkim znać wydarzenie na żywo. Uzyskaj linki do strony zdarzenia z usługi Yammer lub ze strony szczegółów zdarzenia w aplikacji Teams.

Krok 3. Tworzenie wydarzenia

Uruchom wydarzenie, Uruchom wideo, umiarkowanie dyskusję i Zakończ zdarzenie.

Krok 4. następnie wykonuj kolejne czynności

Kontynuuj dyskusję po zdarzeniu.

Krok 1. Tworzenie i planowanie wydarzenia na żywo

 1. W usłudze Yammer przejdź do grupy, w której chcesz umieścić wydarzenie.

 2. W obszarze Akcje grupywybierz pozycję Utwórz wydarzenie na żywo.

  Menu Akcje grupy z wyświetlonym poleceniem Utwórz wydarzenie na żywo

  Uwaga: Jeśli nie widzisz linku Utwórz wydarzenie na żywo , Twoje konto lub grupa nie spełnia wymagań wymienionych w sekcji często zadawane pytania. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem IT.

  Umożliwia to zespołom zaplanowanie zdarzenia. W usłudze Teams jest automatycznie wykonywany producent imprezy.

 3. Kiedy chcesz przełączyć aplikacje?, kliknij przycisk tak.

 4. Wprowadź tytuł, daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz szczegóły zdarzenia.

  Zaproszenie na wydarzenie w usłudze Yammer Live
 5. W polu Zaproś osoby do grupy zdarzeń Dodaj imiona i nazwiska grup zdarzeń— osoby, które będą produkują, prezentujesz i moderatorem zdarzenia.

  Aby uzyskać więcej informacji o rolach, zobacz role grup zdarzeń.

 6. W sekcji Organizator wybierz swoją rolę jako producenta lub prezentera .

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W obszarze jak chcesz wytwarzać wydarzenie na żywo, wybierz metodę produkcji.

  Metoda

  Powody, dla których warto wybrać tę metodę

  Teams

  Wybierz tę opcję, jeśli prezenter będzie nagrany jako wideo na komputerze.

  Uczestnicy odbiorą do zdarzenia z linku w usłudze Yammer, Obejrzyj klip wideo w aplikacji Teams i może uczestniczyć w dyskusjach w usłudze Yammer albo w usłudze Teams, albo w usłudze Yammer.

  Aplikacja zewnętrzna lub urządzenie

  Wybierz tę opcję, jeśli masz wiele źródeł dla klipu wideo. Jest to przydatne w przypadku zdarzeń generowanych za pośrednictwem programu Studio o dużym ruchu wymaga korzystania z zewnętrznego urządzenia kodowania lub oprogramowania do kodowania innych firm.

  Po wybraniu tego typu zdarzenia uczestnicy mogą wyświetlać klip wideo bezpośrednio z usługi Yammer, aplikacji Teams lub strumienia. Wszystkie konwersacje będą przechowywane w usłudze Yammer.

 9. Wybierz opcje metody produkcji.

  • Jeśli wybrano pozycję zespoły, wybierz odpowiednie preferencje:

   Opcje nowego zdarzenia na żywo wyprodukowanego w zespole
   • Nagrania dostępne dla producentów iosób prowadzących: nagranie jest dostępne na stronie zdarzenia dla producentów i osób prowadzących w ciągu 180 dni od ponad upływem tego zdarzenia.

    Rejestrowanie dostępne dla uczestników: nagranie jest dostępne na stronie zdarzenia dla uczestników, którzy będą mogli przeglądać w ciągu 180 dni po przekroczeniu zdarzenia.

   • Podpisy: Wybierz, czy chcesz, aby podpisy były dostępne po zdarzeniu, język, który będzie mówiony podczas klipu wideo, i do 6 języków, w których chcesz automatycznie przetłumaczyć podpisy.

   • Raport zakontraktowań uczestników

   • Pomoc techniczna: możesz wprowadzić adres URL, aby skontaktować się z pomocą techniczną w organizacji. Zostanie ona wyświetlona na stronie zdarzenia na żywo.

  • W przypadku wybrania aplikacji zewnętrznej lub urządzeniawybierz odpowiednie Preferencje.

   Strona zdarzenia na żywo z wyświetlonymi opcjami typu produkcja
   • Rejestrowanie dostępne dla uczestników: w przypadku uczestników może być dostępne nagranie przez 180 dni po przekroczeniu zdarzenia.

   • Podpisy: Określ, czy podpisy mają być dostępne po zdarzeniu, oraz język mówiony używany w klipie wideo.

 10. Kliknij pozycję harmonogram.

  Zostanie wyświetlone podsumowanie zdarzenia.

  Strona podsumowania zespołów dla wydarzenia na żywo

 11. Teraz Zaproś inne osoby do wzięcia udziału w wydarzeniu na żywo, udostępniając link uczestnika. Istnieją różne sposoby uzyskiwania linków:

  • Na tej stronie w aplikacji Teams kliknij pozycję Uzyskaj link uczestnika i skopiuj linki do udostępnienia w usłudze Yammer, aplikacji Teams i strumieniu.

   Na stronie Teams, aby uzyskać wydarzenie na żywo, możesz uzyskać adresy URL w celu zareklamowania zdarzenia.

  • W usłudze Yammer kliknij utworzone zdarzenie, a następnie w obszarze Akcje zdarzeniawybierz pozycję Uzyskaj link uczestnika usługi Yammer i skopiuj link do udostępniania w usłudze Yammer, wiadomości e-mail lub w celu umieszczenia linku w zaproszeniu do kalendarza.

   Menu Akcje zdarzenia z wyświetlonym łączem Uzyskaj uczestnika usługi Yammer

  Aby uzyskać więcej pomysłów, zobacz krok 2: Promocja wydarzenia.

 12. Po zakończeniu planowania wydarzenia kliknij przycisk Zamknij.

  • Po zamknięciu zdarzenia możesz wrócić do kalendarza aplikacji Teams, aby zmienić informacje o zdarzeniu. Aby znaleźć wydarzenie w aplikacji Teams, kliknij Kalendarz zespoły, a następnie kliknij łącze do tego zdarzenia.

   Strona Teams na potrzeby edytowania już zaplanowanego zdarzenia na żywo

Krok 2: Promuj wydarzenie na żywo

Użyj linku do uczestnika usługi Yammer (dostępnego na stronie zdarzenia w usłudze Teams lub Yammer), aby zaprosić uczestników do dołączenia do zdarzenia.

Oto kilka pomysłów na temat sposobu promowania imprezy:

 • W przypadku grup publicznych Opublikuj w grupie powiadomienie z łączem do strony zdarzenia. Aby uzyskać szerszy dostęp, możesz również ogłosić powiadomienie w grupie wszystkie firmy .

 • W przypadku grup prywatnych Opublikuj w grupie powiadomienie z łączem do strony zdarzenia.

 • Wyślij wiadomość e-mail z linkiem.

 • Wyślij zaproszenie na spotkanie w programie Outlook lub aplikacji Teams, które zawierają link.

Krok 3. wyGeneruj wydarzenie na żywo

Wydarzenia są tworzone w aplikacji Teams. Sposób wygenerowania zdarzenia (użycie aplikacji Teams w celu zakodowania strumienia wideo lub korzystania z aplikacji zewnętrznej lub urządzenia) zależy od tego, co wybrano podczas planowania zdarzenia.

Metoda produkcji

Czynności

Zewnętrzna aplikacja lub urządzenie

Tworzenie zdarzenia programu Team Live za pomocą aplikacji zewnętrznej lub urządzenia

Teams

WyGeneruj emisję

Uwaga: Uczestnicy będą mogli wyświetlać wydarzenie na żywo w usłudze Yammer, jeśli korzystasz z aplikacji zewnętrznej lub urządzenia, aby transmitować zdarzenie. Wyświetlanie zdarzeń kodowanych w aplikacji Teams w usłudze Yammer jest wciąż w wersji Preview.

Umiarkowane zdarzenie

Aby rozłagodzić zdarzenie, Wyświetl zdarzenie na stronie zdarzenia usługi Yammer. Zobaczysz konwersacje charakterystyczne dla tego zdarzenia i możesz odpowiedzieć w razie potrzeby. Możesz również oznaczyć wpis za pomocą tematu, obserwować notkę lub konkretne pytania lub komentarze, do których chcesz wykonać kolejne czynności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat organizowania zawartości usługi Yammer, zobacz porady dotyczące organizacji w usłudze Yammer.

Krok 4. Obserwuj po zdarzeniu

Konwersacja w usłudze Yammer pozostanie otwarta po zdarzeniu, aby uzyskać pytania i komentarze monitujące.

Możesz wyświetlać raporty i nagrania w aplikacji Teams. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie rejestrowaniem i zgłaszaniem zdarzeń na żywo waplikacji Teams.

Często zadawane pytania

P: kto może tworzyć zdarzenia na żywo w usłudze Yammer?

 • Musisz być administratorem grupy w grupie usługi Yammer, w której tworzysz wydarzenie na żywo.

 • Nie możesz być użytkownikiem będącym gościem w sieci Yammer.

 • Musisz mieć subskrypcję pakietu Office 365 obejmującą usługę Yammer i zespoły.

  • W przypadku zdarzeń generowanych za pomocą aplikacji zewnętrznej lub urządzenia potrzebny jest również strumień.

  • Aplikacja Teams musi być włączona. Aby sprawdzić, czy jest, kliknij ikonę Uruchamianie aplikacji pakietu Office 365 i sprawdź, czy jest wyświetlana ikona zespołów .  

Masz pytania dotyczące konfiguracji organizacji? Skontaktuj się z lokalnym administratorem IT.

P: które grupy mogą zawierać zdarzenia na żywo?

Wydarzenie na żywo można obsługiwać w dowolnej, publicznej lub prywatnej grupie usługi Office 365, z wyjątkiem grupy wszystkie firmy . Aby ustalić, czy Twoja grupa jest grupą podłączoną w usłudze Office 365, zobacz czy moja grupa w usłudze Yammer jest połączona z pakietEm office 365?.

 • Jeśli tworzysz wydarzenie, które jest otwarte dla wszystkich pracowników, Użyj grupy publicznej, aby członkowie grupy lub inni użytkownicy niebędący członkami mogli je wyświetlać i uczestniczyć.

 • Jeśli chcesz ograniczyć liczbę osób, które mogą dołączać do zdarzenia i uczestniczyć w nim, Użyj grupy prywatnej, a następnie w zdarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby z członkostwem w grupie usługi Yammer.

P: Jak anulować zaplanowane wydarzenie na żywo?

 1. Przejdź do zdarzenia:

  • W usłudze Yammer przejdź do strony grupy, kliknij zdarzenie w prawym okienku, a następnie kliknij pozycję Edytuj wydarzenie. Spowoduje to przejście do strony Szczegóły dotyczącej aplikacji Teams dla danego wydarzenia.

  • Jeśli wydarzenie jest w ciągu następnych 7 dni, możesz również anulować zdarzenie w aplikacji Teams. Po lewej stronie aplikacji kliknij pozycję spotkania Przycisk Spotkania , a następnie Znajdź wydarzenie w kalendarzu.

 2. Kliknij pozycję Anuluj zdarzenie. Spowoduje to Anulowanie zdarzenia w usłudze Yammer i aplikacji Teams.

 3. Jeśli zdarzenie było na bieżąco przez chwilę, Opublikuj wiadomość w grupie, informując, że zdarzenie zostało anulowane.

Zobacz też

Uczęszczanie na zdarzenie na żywo w usłudze Yammer

Zdarzenia na żywo w usłudze Yammer (Administrator)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×