Organizowanie poczty e-mail za pomocą reguł skrzynki odbiorczej w aplikacji Outlook.com

Reguły skrzynki odbiorczej umożliwiają automatyczne wykonywanie określonych akcji na wiadomościach e-mail przychodzących do skrzynki odbiorczej. Możesz na przykład utworzyć reguły, które zmieniają poziom ważności wiadomości podczas ich odbierania, przenoszą je automatycznie do innych folderów lub nawet usuwają je na podstawie określonych kryteriów.

Tworzenie reguły skrzynki odbiorczej

Reguły będą uruchamiane wyłącznie w skrzynce odbiorczej. Reguły nie są uruchamiane w innych folderach.

 1. Zaloguj się do usługi Outlook.com.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia.

 3. Wybierz pozycję Opcje, co spowoduje otwarcie po lewej stronie panelu Opcje. W obszarze Poczta > Automatyczne przetwarzanie wybierz pozycję Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania.

 4. W obszarze Reguły skrzynki odbiorczej wybierz pozycję Dodaj Ikona Dodaj .

  Dodawanie reguły skrzynki odbiorczej

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły skrzynki odbiorczej, a następnie wybierz warunek i akcję z odpowiednich list rozwijanych.

  Okno dialogowe nowej reguły

  Możesz dodać dodatkowe warunki lub akcje, wybierając przyciski Dodaj warunek lub Dodaj akcję.

 6. Dodaj wyjątki od reguły skrzynki odbiorczej, wybierając przycisk Dodaj wyjątek, a następnie wybierając jedną pozycję z menu Dodaj wyjątek.

 7. Domyślnie opcja Zatrzymaj przetwarzanie dalszych reguł jest włączona. Gdy jest włączona, po nadejściu do skrzynki odbiorczej wiadomości spełniającej kryteria więcej niż jednej reguły zostanie zastosowana tylko pierwsza reguła. Po wyczyszczeniu tego pola wyboru zostaną zastosowane wszystkie reguły skrzynki odbiorczej, których kryteria spełnia dana wiadomość.

  Zatrzymywanie przetwarzania reguł

Edytowanie reguły skrzynki odbiorczej

Każdą regułę skrzynki odbiorczej można edytować przez jej zaznaczenie i wybranie przycisku Edytuj edytuj — reguła zostanie otwarta i będzie można zmienić jej warunki lub akcje.

Usuwanie reguły skrzynki odbiorczej

Jeśli masz regułę skrzynki odbiorczej, której już nie potrzebujesz, możesz ją zaznaczyć, a następnie wybrać pozycję Usuń odrzuć , aby ją usunąć.

Porada : Jeśli chcesz tylko wyłączyć regułę na jakiś czas, wyczyść znacznik wyboru obok reguły.

Ustawianie kolejności, w jakiej reguły skrzynki odbiorczej są stosowane do wiadomości przychodzących

Reguły skrzynki odbiorczej są stosowane do wiadomości przychodzących zgodnie z kolejnością, w jakiej znajdują się one na liście Reguły skrzynki odbiorczej. Aby ustawić kolejność, w jakiej utworzone reguły są stosowane do wiadomości przychodzących do skrzynki odbiorczej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia.

 2. Wybierz pozycję Opcje lub Poczta, co spowoduje otwarcie po lewej stronie panelu Opcje. W obszarze Poczta > Automatyczne przetwarzanie wybierz pozycję Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania.

 3. W obszarze Reguły skrzynki odbiorczej zaznacz regułę, którą chcesz przenieść, a następnie wybierz strzałkę w górę lub w dół Przenoszenie reguły w górę lub w dół listy , aby umieścić regułę w żądanym miejscu na liście reguł.

Przykłady zastosowania reguł skrzynki odbiorczej

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia.

 2. Wybierz pozycję Opcje lub Poczta, co spowoduje otwarcie po lewej stronie panelu Opcje. W obszarze Poczta > Automatyczne przetwarzanie wybierz pozycję Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania.

 3. W obszarze Reguły skrzynki odbiorczej wybierz pozycję Dodaj Ikona Dodaj .

  Dodawanie reguły skrzynki odbiorczej

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły skrzynki odbiorczej.

 5. W obszarze Gdy nadejdzie wiadomość i wybierz pozycję Zawiera te wyrazy, a następnie wybierz pozycję w temacie.

  Po otrzymaniu wiadomości

 6. Określ wyraz lub frazę, której wystąpienie w wierszu tematu spowoduje przeniesienie wiadomości, wybierz pozycję Dodaj Dodaj , a następnie wybierz przycisk OK.

  Określanie wyrazów lub fraz

 7. W obszarze Wykonaj następujące czynności wybierz pozycję Przenieś, kopiuj lub usuń, a następnie wybierz pozycję Przenieś wiadomość do folderu.

  Wykonaj następujące czynności

 8. Wybierz folder, do którego chcesz przenieść wiadomości, i wybierz przycisk OK.

 9. Wybierz przycisk OK w górnej części okna dialogowego.

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Ustawienia.

 2. Wybierz pozycję Opcje lub Poczta, co spowoduje otwarcie po lewej stronie panelu Opcje. W obszarze Poczta > Automatyczne przetwarzanie wybierz pozycję Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania.

  Reguły skrzynki odbiorczej

 3. W obszarze Reguły skrzynki odbiorczej wybierz pozycję Dodaj Ikona Dodaj .

  Dodawanie reguły skrzynki odbiorczej

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły skrzynki odbiorczej.

 5. W obszarze Gdy nadejdzie wiadomość i wybierz pozycję Została wysłana lub odebrana, a następnie wybierz pozycję Otrzymany od.

 6. Kliknij pozycję Wybierz osoby.

 7. W polu Odebrano od zacznij wpisywać nazwę kontaktu, a następnie wybierz kontakt z listy kontaktów. Kliknij przycisk OK Dodaj .

 8. W obszarze Wykonaj następujące czynności wybierz pozycje Oznacz wiadomość i z ważnością.

 9. Wybierz poziom ważności, a następnie wybierz przycisk OK.

  Wybieranie ważności

 10. Wybierz przycisk OK w górnej części okna dialogowego.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na temat... Outlook.com:

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Zobacz też

Ochrona skrzynki odbiorczej usługi Outlook.com przed spamem

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×