Optymalizowanie pamięci w raporcie tabeli przestawnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Można zoptymalizować pamięci tylko dla raportu tabeli przestawnej, który jest połączony ze źródłem danych Open Database Connectivity (ODBC). Wykonaj poniższe czynności, należy użyć Kreatora wykresów przestawnych i wykresów przestawnych.

 1. Aby uruchomić Kreatora tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, naciśnij klawisze ALT+D+P.

  Porada

  Aby dodać Kreatora tabeli przestawnej i wykresu przestawnego do paska narzędzi Szybki dostęp, należy wykonać poniższe czynności:

  1. Kliknij strzałkę obok tego paska narzędzi, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń.

  2. W obszarze Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

  3. Wybierz z listy pozycję Kreator tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na stronie Krok 1 kreatora zaznacz opcję Zewnętrzne źródło danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na stronie Krok 2 kreatora kliknij przycisk Pobierz dane.

 4. Połącz się ze źródłem danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat nawiązywania połączenia ze źródłem danych ODBC zobacz Używanie programu Microsoft Query do pobierania danych zewnętrznych.

 5. Na stronie Krok 3 kreatora kliknij przycisk Opcje.

 6. W oknie dialogowym Opcje Kreatora wykresu przestawnego i tabeli przestawnej zaznacz pole wyboru Optymalizuj pamięć.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×