Optymalizacja sieci programu Skype dla firm Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Następujące wymagania są naprawdę ważne, aby zapewnić długoterminowe zdrowia i sukcesu dla wszystkich programu Skype dla firm Online funkcji, które konfigurujesz dla Twojej organizacji. Znamy niektóre możesz są bardzo techniczne — ten dokument jest dla Ciebie, ale istnieją pewne niektóre o Tobie, które nie są. Jeśli potrzebujesz pomocy przy konfigurowaniu programu Skype dla firm Online, należy przeczytać ten dokument, aby poznać czynności, które należy wziąć pod uwagę. Również pozwala czynności, aby porozmawiać o podczas pracy z Protokołem Centrum, Microsoft Services i zespołów konta lub z partnerów firmy Microsoft , aby dowiedzieć się, jak możesz czy spełnia tych wymagań.

Krótki przegląd

Program Skype dla firm pozwala połączyć się ze współpracownikami i partnerami biznesowymi w firmie lub na całym świecie.

Za pomocą programu Skype dla firm możesz wykonać następujące czynności:

  • Rozpoczynaj konwersacje przy użyciu wiadomości błyskawicznych, połączeń głosowych lub połączeń wideo.

  • Sprawdzaj, kiedy Twoje kontakty są dostępne online, na spotkaniu lub prezentują.

  • Konfiguruj zabezpieczenia o sile przemysłowej dla spotkań.

  • Emituj spotkania online dla wielu odbiorców.

  • Prezentuj swój ekran podczas spotkań lub przekazuj kontrolę innym osobom.

  • Używaj programu Skype dla firm w innych programach pakietu Office i rozpoczynaj rozmowy oraz dołączaj do spotkań jednym kliknięciem.

Dlaczego jest to wszystko tak ważny?

Jakość multimediów w czasie rzeczywistym (audio, wideo i udostępniania aplikacji) over IP znacznie wpływa jakości połączenia sieciowego zakończenia do końca. Dla optymalnego Skype dla firm Online jakości multimediów jest ważne upewnić się, że jest wysokiej jakości połączenia między sieci firmowej i Skype dla firm Online. Najlepszym sposobem na to zrobić jest konfigurowanie sieci wewnętrznej i łączności chmury na podstawie wydajności sieci przyjmować natężenia ruchu Szczyt dla programu Skype dla firm Online przez wszystkie połączenia.

Praca z partnerów firmy Microsoft, możesz nawiązać połączenie szeroką gamę aplikacji usługi Office 365, w tym programu Skype dla firm Online w chmurze do swojej sieci i głosowej w czasie rzeczywistym oraz funkcji komunikacji wideo programu Skype dla Firm wymagają usługi sieci, które muszą być specjalnie skonfigurowane do obsługi usługi Office 365 obciążenie w czasie rzeczywistym. Dotyczy to sieci, w której ma wystarczające przepustowości, aby wykonać wymagane wielkość ruchu i obsługiwać jakości z usług do przeprowadzania obsługi klasy biznesowej dla użytkowników.

Wraz z informacjami o poniżej istnieją inne zasoby, które pomagają pomyślnie planowanie i wdrażanie programu Skype dla firm Online usług i funkcji i w celu zapewnienia, że usług sieci spełniają te wymagania:

Implementowanie jakości usług programu Skype dla firm

Przed przejściem do programu Skype dla firm Online, należy podjąć przyjrzeć się pojemnością sieci do obsługi dźwięku i wideo oraz udostępniać ruch w sesji. Zgodnie z innymi usługami Office 365, firma Microsoft udostępnia dostępne dla Pobierz program Skype dla firm Kalkulator przepustowości służy do określania wymagane ruch sieciowy dla każdej witryny firmy. Modelowania zastosowania, na przykład modelowanie przepływów multimediów ruch komunikacji w czasie rzeczywistym i ilość programu Skype dla firm ruchu dla lokalizacji firmy, należy wykonać obliczenia natężenia ruchu i analizować, jak ruch ma wpływ na ogólną sieci. Po wykonaniu tego analizy danych powinien zawierać zalecenia miejsce, w którym sieci musi zostać ulepszone i zalecamy rozmiary kolejek w celu zapewnienia obsługi doskonałe użytkownika końcowego.

W programie Skype dla firm ruchu w czasie rzeczywistym jest wielkość liter utraty pakietów, opóźnienia i zakłócenia, często występujące w sieciach przeciążonych. Jakość usług — czasami nazywana klasy usługa — również należy wdrożyć zarządzanych WAN zewnętrznych, zarządzanych wewnętrznych sieci LAN i sieci Wi-Fi przedsiębiorstwa. Dzięki temu prawidłowo Wyznaczanie priorytetów programu Skype dla firm ruchu w czasie rzeczywistym, takich jak audio i wideo przez innych czasie rzeczywistym w sieciach lokalnych i większej WAN tworzenia lepiej dla użytkowników końcowych.

W programie Skype dla firm audio musi być wdrożony w EF (przyspieszona przekazywanie — DSCP 46) kolejki i Skype dla firm wideo należy wdrożyć w AF41 (zapewniona przekazywanie — DSCP 34) kolejki. Dotyczy to nawet w sesjach równorzędnych i konferencje ruchu, niezależnie od tego, czy są wdrażania Telefon w usłudze Office 365 lub inne funkcje telefonii.

Podczas istniejących QoS, które zasady mogą znajdować się w miejscu już w sieci LAN i WAN innych produktów telefonii IP programu Skype dla firm umożliwia użytkownikom urządzeń przenośnych i przenoszenie lokalizacjach podczas korzystania z usługi. Z tego powodu zasad QoS muszą być oznaczone na sieci LAN, WAN i sieciami w celu upewnij się, że wszystkie programu Skype dla firm ruch jest podejmowana priorytety sieci zarządzanych.

Ułatwiające będzie zmiany rozmiaru sieci, Pobierz program Skype dla firm Kalkulator przepustowości.

Aby uzyskać więcej informacji o jakości multimediów i QoS zobacz jakość Media i wydajności sieci łączności w programie Skype dla firm Online.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu i zarządzaniu nimi QoS zobacz Zarządzanie jakości usługi.

Optymalizacja WAN urządzeń i obejścia serwera proxy

Wszystkie usługi Office 365 tym programu Skype dla firm Online są szyfrowane i nie jest zazwyczaj mógł być kontrolowane przez urządzenia serwera proxy. Z tego powodu zalecamy pominięcie urządzeń serwera proxy dla cały ruch sieciowy usługi Office 365, określony jako połączeń, które użytkownicy wprowadź adresy URL usługi Office 365 i zakresy adresów IP. Ponieważ urządzenia serwera proxy prawdopodobnie wprowadzi opóźnienie w czasie rzeczywistym programu Skype dla firm Online strumienie multimediów zdecydowanie zaleca się pominięcie urządzeń proxy co najmniej tego ruchu.

Firma Microsoft zaleca wykluczenie przy użyciu plików PAC chcesz wysyłać ruch usługi Office 365 do Zapora adresy URL usługi Office 365.

Oto dostępne zasoby, które mogą ułatwić zbyt:

Obejście podwójne szyfrowania

Aby umożliwić użytkownikom najlepsze możliwe audio i wideo, należy zaimplementować rozwiązanie, które zapobiega programu Skype dla firm multimediów (wideo i audio) przechodzenie tunelem wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Wszystkie programu Skype dla firm ruch jest zaszyfrowany przy użyciu zabezpieczeń TLS (Transport Layer) i obciążenia multimediów są szyfrowane przy użyciu protokołu Secure czasu rzeczywistego (SRTP). Komunikacja sygnałowa jest zaszyfrowany przy użyciu protokołu TLS i obciążenia multimediów są szyfrowane przy SRTP. Wysłanie tego ruchu w sieci VPN tunelem dodaje dodatkowe Warstwa szyfrowania i przeskoków dodatkowe sieci między klientem i usługi Office 365, które może spowodować ograniczone sesji ponieważ zwiększa zakłócenia, utraty pakietów i opóźnienie.

Aby zapobiec programu Skype dla firm ruchu przechodzenie tunelem VPN jedna z opcji jest dzielenie tunelowania. Aby zaimplementować, dzielenie tunelowania, klientów należy zapoznaj się ze swoim dostawcą VPN na temat wykonywania tego zadania oprogramowania.

Uwaga : Ta opcja jest wymagane dla programu Skype dla firm multimediów obciążenia i nie jest stosowane do innych usług Office 365.

Dodatkowe zasoby:

Upewnij się, otwartych prawo porty i protokoły

Klienci muszą zapewnić wysyłające adresy URL i IP adresy, które są wymagane dla usługi Office 365. Aby uzyskać pełną listę wszystkich adresów IP i adresy URL dla programu Skype dla firm Online, zobacz adresy URL usługi Office 365 i zakresy adresów IP.

Skype dla klientów biznesowych za pomocą różnych porty i protokoły.  Kierunek i przepływ ruchu sieciowego dla programu Skype dla firm sesji różnią się w zależności od typu interakcji (sesjach równorzędnych w porównaniu z wielostronnych konwersacjach) i w zależności od zawartości udostępniania i głosu i wideo.  Należy przejrzeć i otworzyć listę porty i protokoły, zwracając szczególną uwagę na porty źródłowej i docelowej.  Na przykład ruchu audio używa portów tylko 20 (50000-50 019 port TCP/UDP) po stronie klienta, ale z numerem portu docelowego może być w dowolnym miejscu w zakresie portów 10K (50000 59999 port TCP/UDP) na stronie usługi. Obejmuje to także otwieranie TCP 443 i UDP 3478 na zapory.

Konfiguracja sieciowa również może być wymagana do obsługi programu Skype dla firm Online.

Test Cloudapp protokołem można uruchamiać z klienta komputerach, aby sprawdzić, czy elementy są skonfigurowane w prawo:

Można też wyświetlić, Konfigurowanie sieci programu Skype dla firm Online

Za pomocą telefonów i urządzeń zoptymalizowanych dla programu Skype dla firm

W sesji multimediów w czasie rzeczywistym urządzenia multimedialne, które są używane przez wszystkich uczestników, takie jak zestawy słuchawkowe i krzywki sieci web ma doskonałe wpływ na ogólną jakość dźwięku i wideo. Niższe urządzenia jakości lub urządzenia z niepoprawne sterowniki da dolnym jakość dźwięku ogólnej jakości dźwięku i dolnym obrazu wideo. Certyfikowane urządzenia lub urządzenia wysokiej jakości, z drugiej strony pomocy z echa filtrowania hałasu, rozdzielczości i zmniejszyć opóźnienie.

Telefony i urządzenia wprowadzić dużego poprawić jakość dźwięku i wideo dla użytkowników końcowych. Skype dla firm programu jest kształtowanie "Lync zgodny" program i sprawdza, czy urządzenie spełnia standardów Microsoft audio i wideo. Istnieje wiele telefonów IP, USB urządzeń audio i wideo, komputerów PC i urządzeń pokoju, które zostały sprawdzone i kwalifikowanym przez firmę Microsoft na spotkanie. Należy przejrzeć listę urządzeń, które są zoptymalizowane dla programu Skype dla firm i pracy o podanie różnych urządzeń w celu różnych potrzeb i osobiste preferencje użytkowników końcowych w organizacji.

Zobacz poniższe czynności, aby uzyskać więcej informacji na urządzeniach obsługiwanych i kwalifikowanego:

Środowiska i otoczeniu miejsce, w którym użytkownicy są spotkania i przy użyciu urządzeń audio i wideo jest duży współczynnik innego zorientowane na jakość audio i wideo. Użytkownicy nawiązywania połączeń z zakłócenia środowiska będzie mieć będą wyświetlane, muffled i niejasne audio. Użytkownicy w środowisku uproszczonej ciemny lub niską nie będą mogli warzywa jasnym, wyczyść obrazu wideo. Ustawienie pokoju konferencyjnego lokalizacji mikrofon i urządzenie wideo mają bezpośredni wpływ na jakość dźwięku i obrazu, które uczestnicy otrzymają.

Aby uzyskać lepszy obraz użytkowania dźwięk i obraz wideo użytkownika programu Skype dla firm app Narzędzia > Opcje > Urządzenie Audio lub Wideo urządzenia, aby wprowadzić zmiany na urządzeniu w użyciu i dostosować jego ustawienia. Możesz również sprawdzić jakość połączenia audio, klikając przycisk Sprawdź jakość połączenia. Po kliknięciu polecenia Sprawdź jakość połączenia, można następnie podlegają jakości i problemów z połączenia testowego.

Testowanie dźwięku w programie Skype dla firm klienta.

Tematy pokrewne

ExpressRoute i QoS w programie Skype dla firm Online

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×