Opisy grafik SmartArt

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Lista

Nazwa układu

Opis

Obraz

Podstawowa lista blokowa

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obraz układu Podstawowa lista blokowa

Łamana lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Małe okrągłe kształty przeznaczone są do wyświetlania obrazów. Nadaje się dobrze do ilustrowania tekstu poziomu 1 i 2. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obraz układu Łamana lista obrazów z akcentem

Ciągła lista obrazów

Umożliwia pokazanie grup wzajemnie połączonych informacji. Okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Ciągła lista obrazów

Proces szczegółowy

Umożliwia pokazanie postępu w kolejnych etapach w przypadku dużej ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Proces szczegółowy

Lista zgrupowana

Umożliwia pokazanie grup i podgrup informacji lub etapów i podetapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Tekst poziomu 1 odpowiada poziomym kształtom najwyższego poziomu, a tekst poziomu 2 odpowiada pionowym podetapom, które znajdują się poniżej odpowiednich kształtów najwyższego poziomu. Ten diagram sprawdza się dobrze przy wyróżnianiu podgrup lub podetapów, w przypadku informacji hierarchicznych lub wielu list informacji.

Obraz układu Lista zgrupowana

Lista hierarchii

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących między grupami. Może też zostać użyty w celu grupowania informacji lub tworzenia list informacji.

Obraz układu Lista hierarchii

Pozioma lista punktowana

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Nadaje się dobrze do list z długimi nagłówkami lub informacjami najwyższego poziomu. Cały tekst jest uwydatniony w takim samym stopniu i nie jest wskazywany kierunek.

Obraz układu Pozioma lista punktowana

Pozioma lista obrazów

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych informacji z naciskiem na powiązane obrazy. Górne kształty są przeznaczone na obrazy.

Obraz układu Pozioma lista obrazów

Lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie zgrupowanych lub pokrewnych informacji. Małe kształty w górnych rogach są przeznaczone do wyświetlania obrazów. Tekst poziomu 2 jest wyróżniany bardziej niż tekst poziomu 1. Jest to dobry wybór w przypadku dużej ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Lista obrazów z akcentem

Lista podpisów obrazów

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Górne kształty są przeznaczone na obrazy, a obrazy są bardziej uwydatnione niż tekst. Ten układ nadaje się dobrze do obrazów z krótkimi podpisami tekstowymi.

Obraz układu Lista podpisów obrazów

Lista piramidowa

Umożliwia pokazanie relacji proporcjonalnych, wzajemnie połączonych lub hierarchicznych. Tekst jest wyświetlany w prostokątnych kształtach u góry tła piramidy.

Układ Lista piramidowa

Proces segmentowany

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Wyróżniany jest tekst poziomu 2, ponieważ każdy wiersz jest wyświetlany w osobnym kształcie.

Obraz układu Proces segmentowany

Lista stosowa

Umożliwia pokazanie grup informacji lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Okrągłe kształty zawierają tekst poziomu 1, a odpowiadające im prostokąty — tekst poziomu 2. Ten układ jest dobrym wyborem w przypadku dużych szczegółów i minimalnej ilości tekstu poziomu 1.

Obraz układu Lista stosowa

Tabela hierarchii

Umożliwia pokazanie grup informacji tworzonych od góry do dołu oraz hierarchii w obrębie każdej grupy. Ten układ nie zawiera linii łączących.

Obraz układu Tabela hierarchii

Lista tabelowa

Umożliwia pokazanie zgrupowanych lub powiązanych informacji o równej wartości. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada najwyższemu kształtowi, a tekst poziomu 2 jest używany do podległych list.

Obraz układu Lista tabelowa

Lista tarczowa

Umożliwia pokazanie powiązanych lub nakładających się informacji. Każdy z pierwszych siedmiu wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlany w prostokątnym kształcie. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu. Sprawdza się dobrze zarówno w przypadku tekstu poziomu 1, jak i tekstu poziomu 2.

Obraz układu Lista tarczowa

Lista trapezoidowa

Umożliwia pokazanie zgrupowanych lub powiązanych informacji o równej wartości. Nadaje się dobrze do dużych porcji tekstu.

Obraz układu Lista trapezoidowa

Pionowa lista pól

Umożliwia pokazanie wielu grup informacji, zwłaszcza grup z dużą ilością tekstu poziomu 2. Sprawdza się dobrze w przypadku punktowanych list informacji.

Obraz układu Pionowa lista pól

Pionowa lista bloków

Umożliwia pokazanie grup informacji lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Nadaje się dobrze do dużych porcji tekstu poziomu 2. Sprawdza się dobrze w przypadku tekstu z punktem głównym i wieloma podpunktami.

Obraz układu Pionowa lista bloków

Pionowa lista punktowana

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub pogrupowanych bloków informacji. Nadaje się dobrze do list z długimi nagłówkami lub informacjami najwyższego poziomu.

Obraz układu Pionowa lista punktowana

Pionowa lista pagonowa

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, a także wyróżnienie ruchu lub kierunku. Tekst poziomu 2 jest wyróżniany bardziej niż tekst poziomu 1; diagram ten jest dobrym wyborem w przypadku dużych ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Pionowa lista pagonowa

Pionowa lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub zgrupowanych bloków informacji. Małe okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Układ Pionowa lista obrazów z akcentem

Pionowa lista obrazów

Umożliwia pokazanie niesekwencyjnych lub zgrupowanych bloków informacji. Małe kształty z lewej strony są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Pionowa lista obrazów

Pionowa lista strzałek

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, które przesuwają się w kierunku wspólnego celu. Sprawdza się dobrze w przypadku punktowanych list informacji.

Obraz układu Pionowa lista strzałek

Początek strony

Proces

Nazwa układu

Opis

Obraz

Proces z akcentem

Umożliwia pokazanie postępu, osi czasu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Nadaje się dobrze do ilustrowania tekstu poziomu 1 i 2.

Obraz układu Proces z akcentem

Przepływ zmienny

Umożliwia pokazanie grup informacji lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Uwypuklane są interakcje lub zależności między grupami informacji.

Obraz układu Przepływ zmienny

Strzałka-wstęga

Umożliwia pokazanie dwóch pokrewnych lub przeciwstawnych koncepcji z pewnym elementem łączącym, takich jak przeciwne siły. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 jest używany jako tekst na strzałkach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałka-wstęga

Podstawowy proces łamany

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obraz układu Podstawowy proces łamany

Podstawowy proces pagonowy

Umożliwia pokazanie postępu, osi czasu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, a także wyróżnienie ruchu lub kierunku. Wewnątrz kształtu strzałki znajduje się tekst poziomu 1, a pod kształtami strzałek — tekst poziomu 2.

Obraz układu Podstawowy proces pagonowy

Proces podstawowy

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy.

Układ Proces podstawowy

Podstawowa oś czasu

Umożliwia pokazanie kolejnych etapów w zadaniu, procesie lub przepływie pracy albo przedstawienie informacji na osi czasu. Sprawdza się dobrze zarówno w przypadku tekstu poziomu 1, jak i tekstu poziomu 2.

Układ Podstawowa oś czasu

Lista pagonowa

Umożliwia pokazanie przejścia przez kilka procesów tworzących jeden przepływ pracy. Nadaje się również do ilustrowania procesów kontrastowych. Tekst poziomu 1 odpowiada pierwszemu kształtowi strzałki z lewej strony, a tekst poziomu 2 — poziomym podpunktom każdego kształtu, który zawiera tekst poziomu 1.

Obraz układu Lista pagonowa

Kołowy proces łamany

Umożliwia pokazanie długiej lub nieliniowej sekwencji etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Sprawdza się dobrze w przypadku samego tekstu poziomu 1. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obraz układu Kołowy proces łamany

Zamknięty proces pagonowy

Umożliwia pokazanie postępu, osi czasu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, a także wyróżnienie ruchu lub kierunku. Może być używany do wyróżniania informacji znajdujących się w kształcie początkowym. Sprawdza się dobrze w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Zamknięty proces pagonowy

Ciągły proces strzałkowy

Umożliwia pokazanie osi czasu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Najlepiej nadaje się do tekstu poziomu 1, ponieważ każdy wiersz tekstu poziomu 1 znajduje się w kształcie strzałki. Tekst poziomu 2 znajduje się poza kształtem strzałki.

Obraz układu Ciągły proces strzałkowy

Ciągły proces blokowy

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Sprawdza się dobrze przy minimalnej ilości tekstu poziomu 1 i 2.

Obraz układu Ciągły proces blokowy

Ciągła lista obrazów

Umożliwia pokazanie grup wzajemnie połączonych informacji. Okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Ciągła lista obrazów

Strzałki zbiegające się

Umożliwia pokazanie pomysłów lub koncepcji zbiegających się w punkcie centralnym. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Strzałki zbiegające się

Proces szczegółowy

Umożliwia pokazanie postępu w kolejnych etapach w przypadku dużej ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Proces szczegółowy

Strzałki rozchodzące się

Umożliwia pokazanie pomysłów lub koncepcji rozchodzących się w kierunku na zewnątrz od źródła centralnego. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Strzałki rozchodzące się

Równanie

Umożliwia pokazanie kolejnych kroków lub zadań odpowiadających planowi lub wynikowi. Po znaku równości (=) jest wyświetlany ostatni wiersz tekstu poziomu 1. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Równanie

Lejek

Umożliwia pokazanie procesu filtrowania informacji lub sposobu scalania części w całość. Wyróżniany jest ostateczny wynik. Może zawierać do czterech wierszy tekstu poziomu 1; ostatni z tych czterech wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlany pod lejkiem, a pozostałe wiersze odpowiadają okrągłemu kształtowi. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Lejek

Koło zębate

Umożliwia pokazanie łączących się pomysłów. Każdy z pierwszych trzech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi koła zębatego, a odpowiadający im tekst poziomu 2 jest wyświetlany w trójkątach obok kształtu koła zębatego. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Koło zębate

Strzałki przeciwstawne

Umożliwia pokazanie dwóch przeciwstawnych pomysłów lub koncepcji wychodzących z punktu centralnego. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada strzałce. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałki przeciwstawne

Proces obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie kolejnych etapów w zadaniu, procesie lub przepływie pracy. Prostokątne kształty w tle są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Proces obrazów z akcentem

Strzałki procesu

Umożliwia pokazanie informacji ilustrujących proces lub przepływ pracy. W okrągłych kształtach znajduje się tekst poziomu 1, a w kształtach strzałek — tekst poziomu 2. Sprawdza się najlepiej przy minimalnej ilości tekstu i do wyróżniania ruchu lub kierunku.

Układ Strzałki procesu

Lista procesów

Umożliwia pokazanie wielu grup informacji lub etapów i podetapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Tekst poziomu 1 odpowiada poziomym kształtom najwyższego poziomu, a tekst poziomu 2 — pionowym podetapom, które znajdują się poniżej odpowiednich kształtów najwyższego poziomu.

Obraz układu Lista procesów

Powtarzany proces łamany

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obraz układu Powtarzany proces łamany

Proces segmentowany

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Wyróżniany jest tekst poziomu 2, ponieważ każdy wiersz jest wyświetlany w osobnym kształcie.

Obraz układu Proces segmentowany

Proces schodkowany

Umożliwia pokazanie zstępującego przejścia przez etapy. Każdy z pierwszych pięciu wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada prostokątowi. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Proces schodkowany

Strzałka w górę

Umożliwia pokazanie przejścia lub kroków w trendzie wstępującym w zadaniu, procesie lub przepływie pracy. Każdy z pierwszych pięciu wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada punktowi na strzałce. Najlepiej sprawdza się przy minimalnej ilości tekstu. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałka w górę

Pionowa lista strzałek

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, które przesuwają się w kierunku wspólnego celu. Sprawdza się dobrze w przypadku punktowanych list informacji.

Obraz układu Pionowa lista strzałek

Pionowy proces łamany

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca wyświetlania dla kształtów zarówno w poziomie, jak i w pionie. Uwydatnia bardziej relacje między kształtami niż kierunek lub ruch.

Układ Pionowy proces łamany

Pionowa lista pagonowa

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy, a także wyróżnienie ruchu lub kierunku. Tekst poziomu 2 jest wyróżniany bardziej niż tekst poziomu 1; diagram ten jest dobrym wyborem w przypadku dużych ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Pionowa lista pagonowa

Równanie pionowe

Umożliwia pokazanie kolejnych kroków lub zadań przedstawiających plan lub wynik. Po strzałce jest wyświetlany ostatni wiersz tekstu poziomu 1. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Równanie pionowe

Proces pionowy

Umożliwia pokazanie postępu lub kolejnych etapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy z góry na dół. Sprawdza się najlepiej w przypadku tekstu poziomu 1 z powodu ograniczonej ilości miejsca w pionie.

Układ Proces pionowy

Początek strony

Cykl

La Nazwa układu

Opis

Obraz

Cykl podstawowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie przepływu kołowego. Uwydatnia bardziej etapy lub kroki niż strzałki łączące czy przepływ. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Układ Cykl podstawowy

Kołowy podstawowy

Umożliwia pokazanie, jak poszczególne części tworzą całość. Pierwszych siedem wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada równomiernie rozłożonym trójkątnym kształtom (lub kształtom wycinka koła). W celu wyróżnienia kształt tekstu poziomu 1 jest wyświetlany za resztą koła. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Kołowy podstawowy

Promieniowy podstawowy

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi centralnemu, a tekst poziomu 2 odpowiada otaczającym go okrągłym kształtom. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Układ Promieniowy podstawowy

Cykl blokowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie przepływu kołowego. Uwydatnia bardziej etapy lub kroki niż strzałki łączące czy przepływ.

Obraz układu Cykl blokowy

Cykl ciągły

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie przepływu kołowego. Uwydatnia połączenia między wszystkimi składnikami. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Cykl ciągły

Macierz cyklu

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w postępie cyklicznym. Każdy z pierwszych czterech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada trójkątnemu kształtowi (lub kształtowi wycinka koła), obok którego znajduje się prostokątny kształt zawierający tekst poziomu 2. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Macierz cyklu

Promieniowy rozchodzący się

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada okrągłemu kształtowi centralnemu. Wyróżniane są otaczające kółka, a nie pomysł centralny. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Promieniowy rozchodzący się

Koło zębate

Umożliwia pokazanie łączących się pomysłów. Każdy z pierwszych trzech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi koła zębatego, a odpowiadający im tekst poziomu 2 jest wyświetlany w trójkątach obok kształtu koła zębatego. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Koło zębate

Cykl wielokierunkowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń, które przyjmują jakieś kierunki.

Obraz układu Cykl wielokierunkowy

Cykl niekierunkowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie kołowego przepływu. Każdy kształt ma taki sam poziom ważności. Sprawdza się dobrze w sytuacji, gdy nie trzeba wskazywać kierunku.

Obraz układu Cykl niekierunkowy

Cykl promieniowy

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym. Wyróżniane są informacje w kółku centralnym oraz sposób, w jaki informacje z zewnętrznego pierścienia kółek składają się na pomysł centralny. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kółku centralnemu, a tekst poziomu 2 odpowiada zewnętrznemu pierścieniowi kółek. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Cykl promieniowy

Promieniowy Venna

Umożliwia pokazanie zarówno nakładających się relacji, jak i relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi centralnemu, a wiersze tekstu poziomu 2 odpowiadają otaczającym go okrągłym kształtom. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Promieniowy Venna

Cykl segmentowany

Umożliwia pokazanie przejścia lub sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w przepływie kołowym. Uwydatnia połączone elementy. Każdy z pierwszych siedmiu wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi klina lub wycinka koła. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Cykl segmentowany

Cykl tekstowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie przepływu kołowego. Uwydatnia bardziej etapy lub kroki niż strzałki łączące czy przepływ. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Cykl tekstowy

Początek strony

Hierarchia

Układ Nazwa

Opis

Obraz

Hierarchia

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących z góry na dół.

Obraz układu Hierarchia

Lista hierarchii

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących między grupami. Może też zostać użyty w celu grupowania informacji lub tworzenia list informacji.

Obraz układu Lista hierarchii

Hierarchia pozioma

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących poziomo. Nadaje się dobrze do drzew decyzyjnych.

Obraz układu Hierarchia pozioma

Hierarchia pozioma oznaczona etykietą

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących poziomo i zgrupowanych hierarchicznie. Uwydatnia nagłówek lub tekst poziomu 1. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 pojawia się w kształcie rozpoczynającym hierarchię, a drugi i wszystkie pozostałe wiersze tekstu poziomu 1 pojawiają się u góry wysokich prostokątów.

Układ Hierarchia pozioma oznaczona etykietą

Hierarchia oznaczona etykietą

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących z góry na dół i zgrupowanych hierarchicznie. Uwydatnia nagłówek lub tekst poziomu 1. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 pojawia się w kształcie rozpoczynającym hierarchię, a wszystkie pozostałe wiersze tekstu poziomu 1 pojawiają się z lewej strony wysokich prostokątów.

Obraz układu Hierarchia oznaczona etykietą

Schemat organizacyjny

Umożliwia pokazanie informacji hierarchicznych lub zależności służbowych w organizacji. Dla tego układu są dostępne układy wysunięcia Schemat organizacyjny i kształt asystenta.

Układ Schemat organizacyjny

Tabela hierarchii

Umożliwia pokazanie grup informacji tworzonych od góry do dołu oraz hierarchii w obrębie każdej grupy. Ten układ nie zawiera linii łączących.

Obraz układu Tabela hierarchii

Początek strony

Relacja

Nazwa układu

Opis

Obraz

Strzałka-wstęga

Umożliwia pokazanie dwóch pokrewnych lub przeciwstawnych koncepcji z pewnym elementem łączącym, takich jak przeciwne siły. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 jest używany jako tekst na strzałkach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałka-wstęga

Bilans

Umożliwia porównywanie lub pokazywanie relacji między dwoma pojęciami. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada tekstowi u góry jednej strony punktu centralnego. Uwydatnia tekst poziomu 2, który jest ograniczony do czterech kształtów z każdej strony punktu centralnego. Równowaga przechyla się w stronę z największą liczbą kształtów zawierających tekst poziomu 2. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Bilans

Kołowy podstawowy

Umożliwia pokazanie, jak poszczególne części tworzą całość. Pierwszych siedem wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada równomiernie rozłożonym trójkątnym kształtom (lub kształtom wycinka koła). W celu wyróżnienia kształt tekstu poziomu 1 jest wyświetlany za resztą koła. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Kołowy podstawowy

Promieniowy podstawowy

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi centralnemu, a tekst poziomu 2 odpowiada otaczającym go okrągłym kształtom. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Układ Promieniowy podstawowy

Tarczowy podstawowy

Umożliwia pokazanie relacji zawierania, gradacji lub hierarchicznych. Pierwsze pięć wierszy tekstu poziomu 1 jest skojarzonych z kołem. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Układ Tarczowy podstawowy

Venna podstawowy

Umożliwia pokazanie nakładających się lub wzajemnie połączonych relacji. Pierwszych siedem wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kółku. Jeśli są cztery wiersze tekstu poziomu 1 lub mniej, tekst znajduje się wewnątrz kół. Jeśli są ponad cztery wiersze tekstu poziomu 1, tekst trafia poza kółka. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Układ Venna podstawowy

Ciągła lista obrazów

Umożliwia pokazanie grup wzajemnie połączonych informacji. Okrągłe kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów.

Obraz układu Ciągła lista obrazów

Strzałki zbiegające się

Umożliwia pokazanie pomysłów lub koncepcji zbiegających się w punkcie centralnym. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Strzałki zbiegające się

Promieniowy zbiegający się

Umożliwia pokazanie relacji między koncepcjami lub składników pojęcia centralnego w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada okrągłemu kształtowi centralnemu, a wiersze tekstu poziomu 2 — otaczającym go prostokątnym kształtom. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Układ Promieniowy zbiegający się

Strzałki równoważenia

Umożliwia pokazanie dwóch przeciwstawnych pojęć lub koncepcji. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada strzałce i nadaje się dobrze do tekstu poziomu 2. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałki równoważenia

Macierz cyklu

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w postępie cyklicznym. Każdy z pierwszych czterech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada trójkątnemu kształtowi (lub kształtowi wycinka koła), obok którego znajduje się prostokątny kształt zawierający tekst poziomu 2. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Macierz cyklu

Strzałki rozchodzące się

Umożliwia pokazanie pomysłów lub koncepcji rozchodzących się w kierunku na zewnątrz od źródła centralnego. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Strzałki rozchodzące się

Promieniowy rozchodzący się

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada okrągłemu kształtowi centralnemu. Wyróżniane są otaczające kółka, a nie pomysł centralny. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Promieniowy rozchodzący się

Równanie

Umożliwia pokazanie kolejnych kroków lub zadań odpowiadających planowi lub wynikowi. Po znaku równości (=) jest wyświetlany ostatni wiersz tekstu poziomu 1. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Równanie

Lejek

Umożliwia pokazanie procesu filtrowania informacji lub sposobu scalania części w całość. Wyróżniany jest ostateczny wynik. Może zawierać do czterech wierszy tekstu poziomu 1; ostatni z tych czterech wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlany pod lejkiem, a pozostałe wiersze odpowiadają okrągłemu kształtowi. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Lejek

Koło zębate

Umożliwia pokazanie łączących się pomysłów. Każdy z pierwszych trzech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi koła zębatego, a odpowiadający im tekst poziomu 2 jest wyświetlany w trójkątach obok kształtu koła zębatego. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Koło zębate

Lista zgrupowana

Umożliwia pokazanie grup i podgrup informacji lub etapów i podetapów w zadaniu, procesie albo przepływie pracy. Tekst poziomu 1 odpowiada poziomym kształtom najwyższego poziomu, a tekst poziomu 2 odpowiada pionowym podetapom, które znajdują się poniżej odpowiednich kształtów najwyższego poziomu. Ten diagram sprawdza się dobrze przy wyróżnianiu podgrup lub podetapów, w przypadku informacji hierarchicznych lub wielu list informacji.

Obraz układu Lista zgrupowana

Lista hierarchii

Umożliwia pokazanie hierarchicznych relacji postępujących między grupami. Może też zostać użyty w celu grupowania informacji lub tworzenia list informacji.

Obraz układu Lista hierarchii

Venna liniowy

Umożliwia pokazanie nakładających się relacji w sekwencji. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Venna liniowy

Tarczowy zagnieżdżony

Umożliwia pokazanie relacji zawierania. Każdy z pierwszych trzech wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi lewemu górnemu tekstowi w kształtach, a tekst poziomu 2 odpowiada mniejszym kształtom. Sprawdza się dobrze przy minimalnej ilości tekstu poziomu 2. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Tarczowy zagnieżdżony

Cykl niekierunkowy

Umożliwia przedstawienie ciągłej sekwencji etapów, zadań lub zdarzeń w formie kołowego przepływu. Każdy kształt ma taki sam poziom ważności. Sprawdza się dobrze w sytuacji, gdy nie trzeba wskazywać kierunku.

Obraz układu Cykl niekierunkowy

Strzałki przeciwstawne

Umożliwia pokazanie dwóch przeciwstawnych pomysłów lub koncepcji wychodzących z punktu centralnego. Każdy z pierwszych dwóch wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada strzałce. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Strzałki przeciwstawne

Lista obrazów z akcentem

Umożliwia pokazanie zgrupowanych lub pokrewnych informacji. Małe kształty w górnych rogach są przeznaczone do wyświetlania obrazów. Tekst poziomu 2 jest wyróżniany bardziej niż tekst poziomu 1. Jest to dobry wybór w przypadku dużej ilości tekstu poziomu 2.

Obraz układu Lista obrazów z akcentem

Cykl promieniowy

Umożliwia pokazanie relacji z pomysłem centralnym. Wyróżniane są informacje w kółku centralnym oraz sposób, w jaki informacje z zewnętrznego pierścienia kółek składają się na pomysł centralny. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kółku centralnemu, a tekst poziomu 2 odpowiada zewnętrznemu pierścieniowi kółek. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Cykl promieniowy

Lista promieniowa

Umożliwia pokazanie relacji z pojęciem centralnym w cyklu. Środkowy kształt może zawierać obraz. Tekst poziomu 1 znajduje się w mniejszych kółkach, a powiązany z nim tekst poziomu 2 — na bokach mniejszych kółek.

Obraz układu Lista promieniowa

Promieniowy Venna

Umożliwia pokazanie zarówno nakładających się relacji, jak i relacji z pomysłem centralnym w cyklu. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada kształtowi centralnemu, a wiersze tekstu poziomu 2 odpowiadają otaczającym go okrągłym kształtom. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Promieniowy Venna

Piramida segmentowana

Umożliwia pokazanie relacji zawierania oraz relacji proporcjonalnych lub wzajemnie połączonych. Pierwsze dziewięć wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlane w trójkątnych kształtach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Piramida segmentowana

Venna stosowy

Umożliwia pokazanie nakładających się relacji. Jest to dobre rozwiązanie do uwydatnienia wzrostu lub gradacji. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1. Pierwszych siedem wierszy tekstu poziomu 1 odpowiada okrągłemu kształtowi. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Venna stosowy

Tabela hierarchii

Umożliwia pokazanie grup informacji tworzonych od góry do dołu oraz hierarchii w obrębie każdej grupy. Ten układ nie zawiera linii łączących.

Obraz układu Tabela hierarchii

Lista tarczowa

Umożliwia pokazanie powiązanych lub nakładających się informacji. Każdy z pierwszych siedmiu wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlany w prostokątnym kształcie. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu. Sprawdza się dobrze zarówno w przypadku tekstu poziomu 1, jak i tekstu poziomu 2.

Obraz układu Lista tarczowa

Równanie pionowe

Umożliwia pokazanie kolejnych kroków lub zadań przedstawiających plan lub wynik. Po strzałce jest wyświetlany ostatni wiersz tekstu poziomu 1. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Równanie pionowe

Początek strony

Macierz

Nazwa układu

Opis

Obraz

Macierz podstawowa

Umożliwia pokazanie relacji składników względem całości w ćwiartkach. Pierwsze cztery wiersze tekstu poziomu 1 są umieszczane w ćwiartkach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Układ Macierz podstawowa

Macierz z siatką

Umożliwia pokazanie rozmieszczenia pojęć wzdłuż dwóch osi. Uwydatnia bardziej poszczególne składniki niż całość. Pierwsze cztery wiersze tekstu poziomu 1 są umieszczane w ćwiartkach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Macierz z siatką

Macierz z tytułem

Umożliwia pokazanie relacji czterech ćwiartek względem całości. Pierwszy wiersz tekstu poziomu 1 odpowiada środkowemu kształtowi, a pierwsze cztery wiersze tekstu poziomu 2 są umieszczane w ćwiartkach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale pozostaje dostępny po przełączeniu układu.

Obraz układu Macierz z tytułem

Początek strony

Ostrosłupowy

Nazwa układu

Opis

Obraz

Piramida podstawowa

Umożliwia pokazanie relacji proporcjonalnych, wzajemnie połączonych lub hierarchicznych w postaci piramidy z największym składnikiem na spodzie. Tekst poziomu 1 jest wyświetlany w segmentach piramidy, a tekst poziomu 2 — w kształtach wzdłuż każdego segmentu.

Układ Piramida podstawowa

Piramida odwrócona

Umożliwia pokazanie relacji proporcjonalnych, wzajemnie połączonych lub hierarchicznych w postaci odwróconej piramidy z największym składnikiem na górze. Tekst poziomu 1 jest wyświetlany w segmentach piramidy, a tekst poziomu 2 — w kształtach wzdłuż każdego segmentu.

Obraz układu Piramida odwrócona

Lista piramidowa

Umożliwia pokazanie relacji proporcjonalnych, wzajemnie połączonych lub hierarchicznych. Tekst jest wyświetlany w prostokątnych kształtach u góry tła piramidy.

Układ Lista piramidowa

Piramida segmentowana

Umożliwia pokazanie relacji zawierania oraz relacji proporcjonalnych lub wzajemnie połączonych. Pierwsze dziewięć wierszy tekstu poziomu 1 jest wyświetlane w trójkątnych kształtach. Nieużywany tekst jest niewidoczny, ale jest dostępny po przełączeniu układu. Sprawdza się najlepiej w przypadku samego tekstu poziomu 1.

Obraz układu Piramida segmentowana

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×