Opis źródeł wyników

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie SharePoint Server 2010 można było ograniczać wyszukiwania do określonego zestawu zawartości lub podzestawu wyników wyszukiwania dzięki lokalizacjom federacyjnym i zakresom. W programie SharePoint Server 2013 funkcję tę udostępniają źródła wyników.

Celem tworzenia i używania źródła wyników jest określenie lokalizacji, z której mają pochodzić wyniki wyszukiwania, i protokołu do uzyskiwania tych wyników. W programie SharePoint Server 2010 lokalizację i protokół określało się przez utworzenie lokalizacji federacyjnej, a protokół można było określić jako indeks lokalnego programu SharePoint, indeks programu FAST Search Server 2010 for SharePoint lub w standardzie OpenSearch. Z kolei w programie SharePoint Server 2013 jako protokół (nazywany typem źródła) można określić indeks lokalnego programu SharePoint, indeks zdalnego programu SharePoint, indeks w standardzie OpenSearch lub indeks programu Microsoft Exchange Server. Określenie indeksu zdalnego programu SharePoint jako typu źródła powoduje, że nie trzeba dostarczać żadnego kodu niestandardowego do obsługi uwierzytelniania, co było konieczne w programie SharePoint Server 2010.

W źródle wyników, można również ograniczyć kwerendy do treści za pomocą Przekształcanie kwerend. Na przykład wstępnie zdefiniowanych źródła wyników "Lokalne wyniki wideo" używa przekształcenie kwerendy, aby zwracało tylko wideo wyniki z lokalnego indeksu programu SharePoint. W programie SharePoint Server 2010 skonfigurowano tego typu ograniczenia kwerendy przy użyciu zakresów wyszukiwania.

Wyniki kwerend z konkretnego źródła wyników można wyświetlać na stronie wyników wyszukiwania na różne sposoby, na przykład w bloku wyników lub w dedykowanym składniku Web Part.

W programie SharePoint Server 2010 zarządzaniem i konfigurowaniem lokalizacji federacyjnych mógł się zajmować tylko administrator aplikacji usługi wyszukiwania. Z kolei w programie SharePoint Server 2013 administratorzy zbioru witryn, właściciele witryn i projektanci witryn mogą również tworzyć i konfigurować źródła wyników, aby spełnić określone wymagania, i nie muszą korzystać z pomocy administratorów aplikacji usługi wyszukiwania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×