Opcje wyświetlania w przeglądarce umożliwiają określenie sposobu wyświetlania skoroszytu w oknie przeglądarki

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że masz skoroszyt zawierający ciekawe informacje, którymi chcesz się podzielić z innymi osobami w organizacji. Program SharePoint obsługuje opcje wyświetlania w przeglądarce określane w programie Excel 2013. Dzięki temu możesz wybrać sposób wyświetlania skoroszytu dla osób oglądających go w oknie przeglądarki. Masz takie możliwości:

W poniższych sekcjach omówiono te możliwości określania odpowiednich opcji wyświetlania w przeglądarce.

Wyświetlanie skoroszytu przy użyciu widoku galerii

Po określeniu widoku galerii jako sposobu wyświetlania skoroszytu skoroszyt ten wygląda w oknie przeglądarki tak:

Przykładowy skoroszyt wyświetlany w widoku galerii

Jak działa widok galerii

W tym widoku jeden element, taki jak wykres przestawny, jest wyświetlany na środku ekranu, a pozostałe elementy są wyświetlane jako obrazy miniatur wzdłuż prawej krawędzi ekranu. Tutaj „elementem” jest zazwyczaj wykres przestawny, taki jak pokazany wcześniej wykres kołowy. Elementem może być również tabela przestawna lub zakres komórek, który określono jako element nazwany.

Fragmentatory i kontrolki osi czasu są wyświetlane wzdłuż lewej krawędzi ekranu. Każdy filtr jest stosowany do wszystkich połączonych z nim elementów, w tym wykresów i tabel, które są wyświetlane jako miniatury.

Aby wyświetlić inny element na środku ekranu, wystarczy kliknąć (lub nacisnąć) jego miniaturę.

Aby określić widok galerii jako sposób wyświetlania skoroszytu

 1. W programie Excel na karcie Plik wybierz pozycję Opcje wyświetlania w przeglądarce.

 2. Na karcie Pokaż wybierz z listy pozycję Elementy w skoroszycie.

 3. Wybierz nazwane elementy, które chcesz opublikować, a następnie wybierz kartę Parametry.

 4. Jeśli skoroszyt zawiera fragmentatory lub kontrolki osi czasu, kliknij pozycję Dodaj, wybierz fragmentatory, które chcesz opublikować, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje wyświetlania w przeglądarce.

 6. Zapisz i zamknij skoroszyt.

 7. Przekaż skoroszyt do biblioteki programu SharePoint, takiej jak biblioteka Dokumenty.

Początek strony

Wyświetlanie skoroszytu przy użyciu widoku arkusza

Po określeniu widoku arkusza jako sposobu wyświetlania skoroszytu skoroszyt ten wygląda w oknie przeglądarki tak:

Przykładowy skoroszyt wyświetlany w widoku arkusza

Jak działa widok arkusza

W tym widoku cały arkusz jest wyświetlany na ekranie, podobnie jak w programie Excel. Ten widok sprawdza się w przypadku pulpitów nawigacyjnych tworzonych w programie Excel, ponieważ wszystkie wykresy i tabele są widoczne na ekranie w jednym miejscu. Podczas korzystania z filtru, takiego jak fragmentator lub kontrolka osi czasu, możesz zobaczyć, że wszystkie elementy połączone z tym filtrem są odświeżane w celu uwzględnienia odpowiednich informacji.

U dołu są widoczne karty reprezentujące dodatkowe arkusze w skoroszycie. Aby wyświetlić inny arkusz, kliknij jego kartę.

Aby określić widok arkusza jako sposób wyświetlania skoroszytu

 1. W programie Excel na karcie Plik wybierz pozycję Opcje wyświetlania w przeglądarce.

 2. Na karcie Pokaż wybierz z listy pozycję Arkusze. Zaznacz arkusze do wyświetlenia, a następnie wybierz przycisk OK.

 3. Zapisz i zamknij skoroszyt.

 4. Przekaż skoroszyt do biblioteki programu SharePoint, takiej jak biblioteka Dokumenty.

Początek strony

Wyświetlanie skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access

Podczas wyświetlania skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access skoroszyt ten wygląda w oknie przeglądarki tak:

Przykładowy skoroszyt wyświetlany w składniku Web Part programu Excel Web Access

Tutaj składnikiem Web Part programu Excel Web Access jest kontener, który wyświetla zawartość programu Excel w witrynie programu SharePoint. Nie trzeba klikać skoroszytu, aby otworzyć go do przeglądania. W składniku Web Part zawartość jest wyświetlana jako część strony.

W składniku Web Part programu Excel Web Access można wyświetlić cały arkusz lub pojedynczy element. Na pokazanym wcześniej obrazie jest wyświetlany cały arkusz, ale można również wyświetlić pojedynczy wykres, taki jak wykres kołowy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie zawartości programu Excel w składniku Web Part programu Excel Web Access.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×