Opcje w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Opcje na następujących kartach okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie służą do wyszukiwania i (opcjonalnie) zastępowania ciągu znaków innym ciągiem znaków.

W tym artykule

Opcje na karcie Znajdź

Opcje na karcie Zamień

Opcje na karcie Znajdź

Korzystając z karty Znajdź, można wyszukać ciąg znaków w arkuszu lub skoroszycie.

 • Znajdź    Wprowadź informacje, które chcesz wyszukać. W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) lub znak zapytania (?).

  Można na przykład:

  • Użycie gwiazdki pozwala znaleźć dowolny ciąg znaków. Na przykład ciąg k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

  • Użycie znaku zapytania pozwala znaleźć jeden dowolny znak. Na przykład ciąg k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

  • Symbole gwiazdki, znaku zapytania oraz tyldy (~) można znajdować w danych arkusza, poprzedzając je symbolem tyldy (~) w polu Znajdź. Aby na przykład znaleźć dane zawierające symbol „?”, należy wpisać ciąg ~? jako kryterium wyszukiwania.

  • Aby znaleźć symbole i znaki specjalne, które zostały wprowadzone, można je skopiować z arkusza do pola Znajdź.

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wstawiania symboli i znaków specjalnych w arkuszu, zobacz Wstawianie symboli i znaków specjalnych w arkuszu.

 • Format     Umożliwia wyszukiwanie tekstu lub liczb, które mają określone formatowanie. Aby znaleźć komórki, które odpowiadają określonemu formatowaniu, można zaznaczyć wszystkie kryteria w polu Znajdź, a następnie zaznaczyć określony format komórki jako przykład. Kliknij strzałkę obok grupy Format, kliknij przycisk Wybierz format z komórki, a następnie kliknij komórkę z formatowaniem, które chcesz wyszukać.

 • Opcje     Wyświetla zaawansowane opcje wyszukiwania. Gdy zaawansowane opcje są widoczne, napis na tym przycisku zmienia się na Opcje <<. Kliknięcie przycisku Opcje << powoduje ukrycie opcji zaawansowanych.

 • Wewnątrz     Wybierz opcję Arkusz, aby ograniczyć wyszukiwanie do aktywnego arkusza. Wybierz opcję Skoroszyt, aby wyszukiwać we wszystkich arkuszach aktywnego skoroszytu.

 • Wyszukaj     Kliknij żądany kierunek wyszukiwania: w dół kolumnami (opcja Kolumnami) albo w prawo wzdłuż wierszy (opcja Wierszami). Aby wyszukiwać w górę kolumnami lub w lewo wierszami, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny. W większości przypadków wybranie opcji Kolumnami zapewnia szybsze wyszukiwanie.

 • Szukaj w     Określa, czy mają być przeszukiwane wartości komórek, czy bazowe formuły. Na przykład w komórce arkusza może być wyświetlana wartość „11”, mimo że komórka zawiera formułę ="1"&"1". Wyszukiwanie przy użyciu opcji Szukaj w: Wartości umożliwia znalezienie tej komórki podczas wyszukiwania wartości „11”. Wyszukiwanie przy użyciu opcji Szukaj w: Formuły nie umożliwia znalezienia tej komórki. Można także uwzględnić komentarze dołączone do komórek podczas wyszukiwania przy użyciu opcji Szukaj w: Komentarze. Na karcie Zamień jedyną dostępną opcją jest Szukaj w: Formuły.

 • Uwzględnij wielkość liter     Powoduje rozróżnianie wielkich i małych liter.

 • Dopasuj do całej zawartości komórki     Powoduje wyszukiwanie dokładnych i pełnych dopasowań ciągu znaków określonego w polu Znajdź.

 • Znajdź wszystko     Znajduje wszystkie wystąpienia kryteriów wyszukiwania w arkuszu lub skoroszycie. Aby znajdować i przeglądać każde wystąpienie z osobna, kliknij przycisk Znajdź następny zamiast Znajdź wszystko.

 • Znajdź następny     Wyszukuje następne wystąpienie ciągu znaków określonego w polu Znajdź. Aby znaleźć poprzednie wystąpienie, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.

 • Zamknij     Zamyka okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie po zakończeniu wyszukiwania.

Porada : W programie Microsoft Office Excel są zapisywane opcje formatowania zdefiniowane przez użytkownika. Jeśli w trakcie ponownego wyszukiwania danych w arkuszu nie można znaleźć znaków, które się w nim znajdują, może być konieczne wyczyszczenie opcji formatowania z poprzedniego wyszukiwania. Na karcie Znajdź kliknij przycisk Opcje, aby wyświetlić opcje formatowania, kliknij strzałkę obok przycisku Format, a następnie kliknij polecenie Wyczyść format wyszukiwania.

Początek strony

Opcje na karcie Zamień

Karta Zamień zawiera te same pola co karta Znajdź, a ponadto następujące dodatkowe opcje, które umożliwiają zastępowanie wyszukiwanych danych.

 • Zamień na     Wpisz znaki zastępcze, którymi chcesz zastąpić znaki z pola Znajdź. Aby usunąć z dokumentu znaki określone w polu Znajdź, pozostaw pole Zamień na puste.

  Porada : Aby zastąpić tekst symboli i znaków specjalnych, można je skopiować z arkusza w polu Zamień na. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania symboli i znaków specjalnych w arkuszu zobacz Wstawianie symboli i znaków specjalnych w arkuszu.

 • Zamień wszystko     Zamienia wszystkie wystąpienia kryteriów wyszukiwania w dokumencie. Aby przeglądać i selektywnie zamieniać każde wystąpienie, kliknij przycisk Zamień zamiast Zamień wszystko.

 • Zamień     Zamienia wybrane wystąpienie kryteriów określonych w polu Znajdź, znajduje następne wystąpienie i zatrzymuje się. Aby automatycznie zamienić wszystkie wystąpienia kryteriów wyszukiwania w dokumencie, kliknij przycisk Zamień wszystko.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×