Opcje serii

Za pomocą tych opcji można zmienić sposób wyświetlania seria danych lub punkty danych na wykresie.

Ważne: W zależności od typu wykresu są dostępne różne opcje serii.

Etykiety kategorii     Ta opcja jest domyślnie zaznaczona i powoduje wyświetlenie etykiet kategorii dla serii danych. Aby ukryć etykiety kategorii, należy wyczyścić to pole wyboru. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów radarowych.

Podziel serie według     Określa, które wycinki są wyświetlane na wykresie pomocniczym wykresu typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego. Serie można podzielić według położenia, wartości, procentu wartości lub kreślenia niestandardowego. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego.

Drugi wykres zawiera     Określa liczbę wartości wyświetlanych na wykresie pomocniczym wykresu typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego.

  • W przypadku położenia ta opcja zmienia się na opcję Drugi wykres zawiera ostatnich. Liczbę wycinków można określić w polu Wartości.

  • W przypadku wartości ta opcja zmienia się na opcję Drugi wykres zawiera wartości mniejsze niż i można określić dowolną wartość.

  • W przypadku wartości procentowej ta opcja zmienia się na opcję Drugi wykres zawiera wartości mniejsze niż i można określić dowolną wartość procentową.

  • W przypadku kreślenia niestandardowego można wybrać punkty danych, które mają być wyświetlane na wykresie pomocniczym.

    Punkt należy do     Określa obszar kreślenia wybranego punktu danych na wykresie typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego. Można określić, gdzie ma zostać przeniesiony wybrany punkt danych przez kliknięcie pozycji Pierwszy wykres lub Drugi wykres w polu listy. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego.

Kąt pierwszego wycinka

Bez obrotu do Pełny obrót     Powoduje obrócenie wybranej serii danych. Należy umieścić uchwyt przesuwania w pozycji określającej odpowiedni stopień obrotu lub wpisać liczbę z zakresu od 0 do 360 stopni. Ustawieniem domyślnym jest 0 stopni. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów kołowych lub pierścieniowych.

Rozbicie wykresu kołowego     Określa odstęp między wybranymi punktami danych serii danych a środkiem wykresu kołowego. Należy umieścić przesuwany uchwyt w pozycji określającej odpowiednią wartość procentową rozbicia lub wpisać w polu tekstowym wartość procentową z zakresu od 0 do 400. Ustawieniem domyślnym jest 0%. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów kołowych. Kiedy jest wybrany pojedynczy wycinek koła, nazwa tej opcji zmienia się na Rozbicie punktu.

Rozbicie wykresu pierścieniowego     Określa odstęp między wybranymi seriami danych lub punktami danych a środkiem wykresu pierścieniowego. Należy umieścić przesuwany uchwyt w pozycji określającej odpowiednią wartość procentową rozbicia lub wpisać w polu tekstowym wartość procentową z zakresu od 0 do 400. Ustawieniem domyślnym jest 0%. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów pierścieniowych. Kiedy jest wybrany pojedynczy wycinek koła, nazwa tej opcji zmienia się na Rozbicie punktu.

Rozmiar otworu pierścienia     Określa rozmiar otworu pierścienia. Należy umieścić uchwyt przesuwania w pozycji określającej odpowiednią wartość procentową rozmiaru otworu pierścienia lub wpisać w polu tekstowym wartość procentową z zakresu od 10 do 90. Ustawieniem domyślnym jest 50%. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów pierścieniowych.

Rozmiar drugiego wykresu     Określa rozmiar wykresu pomocniczego. Należy umieścić przesuwany uchwyt w pozycji określającej odpowiednią wartość procentową lub wpisać w polu tekstowym wartość procentową z zakresu od 5 do 200. Ustawieniem domyślnym jest 5%. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego.

Nakładanie serii

Oddzielone do Nakładane    Określa odstęp między poszczególnymi punktami danych serii danych dla każdej kategorii. Należy umieścić uchwyt przesuwania w pozycji określającą odpowiednią wartość procentową oddzielania lub nakładania albo wpisać wartość procentową oddzielania lub nakładania w polu Wartość procentowa. Ujemna wartość procentowa oznacza oddzielanie punktów danych, a dodatnia oznacza ich nakładanie. Ustawieniem domyślnym jest 0%.

Głębokość przerwy

Brak przerwy do Duża przerwa    Określa odstęp między klastrami punktów danych wyświetlanych dla każdej kategorii. Należy umieścić uchwyt przesuwania w pozycji określającej odpowiednią wartość procentową głębokości przerwy lub wpisać w polu Głębokość przerwy wartość procentową z zakresu od 0 do 500. Ustawieniem domyślnym jest 150%. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów 3-W.

Szerokość przerwy

Brak przerwy do Duża przerwa    Określa odstęp między klastrami punktów danych wyświetlanych dla każdej kategorii. Należy umieścić uchwyt przesuwania w pozycji określającej odpowiednią wartość procentową szerokości przerwy lub wpisać w polu Szerokość przerwy wartość procentową z zakresu od 0 do 500. Ustawieniem domyślnym jest 150%.

Kreśl serię na

Oś główna     Ta opcja jest domyślnie zaznaczona i powoduje wyświetlanie wybranej serii danych na głównej osi pionowej (wartości).

Oś pomocnicza     Wyświetla wybrane serie danych na pomocniczej osi pionowej (wartości), dodając tę oś do wykresu, gdy pierwsza seria danych jest kreślona na osi pomocniczej. Na osi pomocniczej można kreślić więcej niż jedną serię danych.

Uwaga: Jeśli wszystkie serie danych zostały przeniesione na oś pomocniczą, a na osi głównej nie pozostała żadna seria danych, oś pomocnicza jest konwertowana na oś główną.

Rozmiar reprezentuje

Obszar bąbelków     Ta opcja jest domyślnie zaznaczona i powoduje, że cały obszar każdego bąbelka reprezentuje dane służące do określenia jego rozmiaru. Ta opcja jest pomocna na przykład w przypadku, gdy dane reprezentują miarę, taką jak metraż. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów bąbelkowych.

Szerokość bąbelków     Szerokość lub średnica każdego bąbelka reprezentuje dane służące do określenia jego rozmiaru, co pomaga w ich porównywaniu. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów bąbelkowych.

Skaluj rozmiar bąbelków do     Skaluje rozmiar bąbelków dla serii danych według wartości procentowej z zakresu od 0 do 300 wpisanej w polu tekstowym — im większa wartość procentowa, tym większe bąbelki. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów bąbelkowych.

Pokaż ujemne bąbelki     Jeśli cała seria danych zawiera ujemne rozmiary bąbelków, domyślnie nie jest ona wyświetlana. Aby wyświetlić na wykresie bąbelki o wartościach ujemnych, należy zaznaczyć pole wyboru Pokaż ujemne bąbelki. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów bąbelkowych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×