Opcje programu Word (Zapisywanie)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Opcje to miejsce, w którym można dodawać i aktualizowanie ustawień dla programów Word, dokumenty, informacje osobiste i preferencje. Zapisywanie umożliwia Opcje możesz zmienić, co, jak i gdzie zostały zapisane dokumenty.

Aby wyświetlić opcje pracy z programem Word zapisywania, kliknij pozycję plik > Opcje > Zapisz.

Opcje programu Word 2016 Zapisz

Zapisywanie dokumentów

Zapisz pliki w następującym formacie      Ta opcja powoduje domyślnego formatu pliku używanego przy zapisywaniu dokumentów. Jeśli dokumenty są używane w różnych wersjach pakietu Microsoft Office Word, jako strony sieci Web, lub w innych programach, można wybrać odpowiedni format pliku najczęściej używany. Na tej liście wybierz format pliku, który ma być używany.

Zapisz informacje Autoodzyskiwania co      Program Word automatycznie tworzy plik Autoodzyskiwania z interwałem określonym przez użytkownika w polu min. Interwał musi być liczbą dodatnią od 1 do 120. Jeśli komputer przestaje odpowiadać lub nieoczekiwanie utracić power, przy następnym uruchomieniu programu Word zostanie otwarty plik Autoodzyskiwania. Plik może zawierać niezapisane informacje, które zostałyby utracone z oryginalnego dokumentu.

Zachowaj ostatnią wersję AutoRecovered, jeśli program zostanie zamknięty bez zapisywania     Program Word utworzy plik i zachowywania go po zamknięciu programu Word. Wyświetli odzyskanego pliku przy następnym otwarciu programu Word.

Ważne: Autoodzyskiwanie nie zastępuje polecenia Zapisz. Po zakończeniu pracy nad nim, musisz nadal zapisać dokumentu.

Lokalizacja pliku Autoodzyskiwania     Wyświetla domyślną lokalizację pliku Autoodzyskiwania. W polu tekstowym wpisz ścieżkę, której chcesz użyć jako lokalizacja pliku Autoodzyskiwania.

Nie pokazuj Backstage podczas otwierania lub zapisywania plików     Wyłączenie widoku Backstage miejsce, w którym można zarządzać plikami i dane o ich.

Pokazywanie dodatkowych miejsca zapisywania, nawet jeśli logowania może być konieczne     Domyślnie podczas zapisywania, pojawi się dodatkowych lokalizacji, takiej jak OneDrive lub sieci lokalizacji, których można zapisać pliki.

Zapisać na komputerze domyślnie     Pliki są zapisywane w folderze domyślnym dla swojego komputera, a nie lokalizacji usługi OneDrive lub sieci.

Domyślna lokalizacja plików     Wpisz ścieżkę, która ma użyta jako lokalizacja przy pierwszym uruchomieniu możesz użyć polecenia Otwórz, Zapisz lub Zapisz jako, po uruchomieniu programu Word, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder. Jeśli chcesz, wpisz ścieżkę do lokalizacji sieciowej serwera dla domyślna lokalizacja plików, wprowadź ścieżkę przy użyciu składni UNC: \\servername\foldername. Należy ponownie uruchomić program Word, aby zastosować nowe domyślne położenie pliku na serwerze sieciowym.

Uwaga: Ta opcja określa domyślny czas zachowanie pierwszy, użyj polecenia Otwórz, Zapisz lub Zapisz jako, po uruchomieniu programu Word. Gdy zapiszesz dokument, można zastąpić te ustawienia, wybierając inną lokalizację lub inny format w oknie dialogowym Otwieranie, Zapisz lub Zapisz jako.

Domyślna lokalizacja szablonów osobistych     Wpisz ścieżkę, która ma używanego jako lokalizację do zapisania po uaktualnieniu lub tworzenie szablonu w programie Word.

Zapisywać pliki wyewidencjonowane:     Ta opcja określa miejsce, w którym chcesz zapisać wyewidencjonowane dokumenty.

 • Lokalizacja wersje robocze server na tym komputerze     Kliknij tutaj, aby zapisać wyewidencjonowane pliki do folderu, który jest określony w polu Lokalizacja wersje robocze serwera.

 • Serwer sieci web     Kliknij tutaj, aby zapisać wyewidencjonowanych plików na serwerze sieci Web.

Lokalizacja serwera wersje robocze     Wyświetla domyślnej lokalizacji wersje robocze serwera. W polu tekstowym wpisz ścieżkę, której chcesz użyć jako lokalizacji wersje robocze serwera, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć lokalizację serwera wersje robocze.

Zachowaj wierności podczas udostępniania tego dokumentu    Wybierz nazwę dokumentu, który jest już otwarty, lub kliknij pozycję Wszystkie nowe dokumenty w celu ułatwienia ustawienia wierności, takich jak przechowywanie czcionek z plikiem, Zastosuj do wszystkich dokumentów, które chcesz utworzyć.

Osadzanie czcionek w pliku     Wybierz tę opcję, aby zapisać czcionek, które są używane w dokumencie z pliku, jeśli czcionek mogą być osadzone. Jeśli ta opcja jest włączona, inni uczestnicy może wyświetlać i można użyć czcionek w dokumencie, nawet jeśli nie masz czcionki zainstalowane na komputerze. Włączenie tej opcji zwiększa rozmiar pliku. Aby uzyskać więcej informacji na temat osadzania czcionek zobacz Osadzanie TrueType w witrynie Microsoft.com witryny sieci Web.

 • Osadź tylko znaki używane w dokumencie (najlepszy dla zmniejszenia rozmiaru pliku)     Zaznacz tę opcję, aby osadzić tylko czcionki, które rzeczywiście zostały użyte w dokumencie. Jeśli używasz więcej niż 32 znaki czcionki, program Word umożliwia osadzenie tylko te znaki. Ta opcja jest najbardziej przydatna w przypadku dokumentów, które inni użytkownicy Aby wyświetlić lub wydrukować tylko, ponieważ pominięte znaki i style nie są dostępne do edycji. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie wybrana opcja Osadź czcionki w pliku.

 • Nie osadzaj zwykłych czcionek systemowych     Umożliwia osadzanie czcionek tylko wtedy, gdy nie są one powszechnie zainstalowane na komputerach z systemem Windows i Word. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie wybrana opcja Osadź czcionki w pliku.

Aby wyświetlić opcje pracy z programem Word zapisywania, kliknij pozycję plik, kliknij pozycję Opcje i kliknij przycisk Zapisz.

Opcje programu Word 2010 Zapisz

Zapisywanie dokumentów

Zapisz pliki w następującym formacie      Ta opcja powoduje domyślnego formatu pliku używanego przy zapisywaniu dokumentów. Jeśli dokumenty są używane w różnych wersjach pakietu Microsoft Office Word, jako strony sieci Web, lub w innych programach, można wybrać odpowiedni format pliku najczęściej używany. Na tej liście wybierz format pliku, który ma być używany.

Zapisz informacje Autoodzyskiwania co      Program Word automatycznie tworzy plik Autoodzyskiwania z interwałem określonym przez użytkownika w polu min. Interwał musi być liczbą dodatnią od 1 do 120. Jeśli komputer przestaje odpowiadać lub nieoczekiwanie utracić power, przy następnym uruchomieniu programu Word zostanie otwarty plik Autoodzyskiwania. Plik może zawierać niezapisane informacje, które zostałyby utracone z oryginalnego dokumentu.

Ważne: Autoodzyskiwanie nie zastępuje polecenia Zapisz. Po zakończeniu pracy nad nim, musisz nadal zapisać dokumentu.

Lokalizacja pliku Autoodzyskiwania     Wyświetla domyślną lokalizację pliku Autoodzyskiwania. W polu tekstowym wpisz ścieżkę, której chcesz użyć jako lokalizacja pliku Autoodzyskiwania.

Domyślna lokalizacja plików     Wpisz ścieżkę, która ma użyta jako lokalizacja przy pierwszym uruchomieniu możesz użyć polecenia Otwórz, Zapisz lub Zapisz jako, po uruchomieniu programu Word, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder. Jeśli chcesz, wpisz ścieżkę do lokalizacji sieciowej serwera dla domyślna lokalizacja plików, wprowadź ścieżkę przy użyciu składni UNC: \\servername\foldername. Należy ponownie uruchomić program Word, aby zastosować nowe domyślne położenie pliku na serwerze sieciowym.

Uwaga: Ta opcja określa domyślny czas zachowanie pierwszy, użyj polecenia Otwórz, Zapisz lub Zapisz jako, po uruchomieniu programu Word. Gdy zapiszesz dokument, można zastąpić te ustawienia, wybierając inną lokalizację lub inny format w oknie dialogowym Otwieranie, Zapisz lub Zapisz jako.

W trybie offline opcje edycji dla plików serwera zarządzania dokumentami

Zapisywać pliki wyewidencjonowane:     Ta opcja określa miejsce, w którym chcesz zapisać wyewidencjonowane dokumenty.

 • Lokalizacja wersje robocze server na tym komputerze     Kliknij tutaj, aby zapisać wyewidencjonowane pliki do folderu, który jest określony w polu Lokalizacja wersje robocze serwera.

 • Funkcji Office Document Cache     Kliknij tutaj, aby zapisać wyewidencjonowanych plików w folderze pamięci podręcznej pakietu Office.

Lokalizacja serwera wersje robocze     Wyświetla domyślnej lokalizacji wersje robocze serwera. W polu tekstowym wpisz ścieżkę, której chcesz użyć jako lokalizacji wersje robocze serwera, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć lokalizację serwera wersje robocze.

Zachowaj wierności podczas udostępniania tego dokumentu    Wybierz nazwę dokumentu, który jest już otwarty, lub kliknij pozycję Wszystkie nowe dokumenty w celu ułatwienia ustawienia wierności, takich jak przechowywanie czcionek z plikiem, Zastosuj do wszystkich dokumentów, które chcesz utworzyć.

Osadzanie czcionek w pliku     Wybierz tę opcję, aby zapisać czcionek, które są używane w dokumencie z pliku, jeśli czcionek mogą być osadzone. Jeśli ta opcja jest włączona, inni uczestnicy może wyświetlać i można użyć czcionek w dokumencie, nawet jeśli nie masz czcionki zainstalowane na komputerze. Włączenie tej opcji zwiększa rozmiar pliku. Aby uzyskać więcej informacji na temat osadzania czcionek zobacz Osadzanie TrueType w witrynie Microsoft.com witryny sieci Web.

 • Osadź tylko znaki używane w dokumencie (najlepszy dla zmniejszenia rozmiaru pliku)     Zaznacz tę opcję, aby osadzić tylko czcionki, które rzeczywiście zostały użyte w dokumencie. Jeśli używasz więcej niż 32 znaki czcionki, program Word umożliwia osadzenie tylko te znaki. Ta opcja jest najbardziej przydatna w przypadku dokumentów, które inni użytkownicy Aby wyświetlić lub wydrukować tylko, ponieważ pominięte znaki i style nie są dostępne do edycji. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie wybrana opcja Osadź czcionki w pliku.

 • Nie osadzaj zwykłych czcionek systemowych     Umożliwia osadzanie czcionek tylko wtedy, gdy nie są one powszechnie zainstalowane na komputerach z systemem Windows i Word. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie wybrana opcja Osadź czcionki w pliku.

Aby wyświetlić opcje pracy z programem Word zapisywania, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu Word, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Opcje zapisywania

Zapisz pliki w następującym formacie      Ta opcja powoduje domyślnego formatu pliku używanego przy zapisywaniu dokumentów. Jeśli dokumenty są używane w różnych wersjach pakietu Microsoft Office Word, jako strony sieci Web, lub w innych programach, można wybrać odpowiedni format pliku najczęściej używany. Na tej liście wybierz format pliku, który ma być używany.

Zapisz informacje Autoodzyskiwania co      Program Word automatycznie tworzy plik Autoodzyskiwania z interwałem określonym przez użytkownika w polu min. Interwał musi być liczbą dodatnią od 1 do 120. Jeśli komputer przestaje odpowiadać lub nieoczekiwanie utracić power, przy następnym uruchomieniu programu Word zostanie otwarty plik Autoodzyskiwania. Plik może zawierać niezapisane informacje, które zostałyby utracone z oryginalnego dokumentu.

Ważne: Autoodzyskiwanie nie zastępuje polecenia Zapisz. Po zakończeniu pracy nad nim, musisz nadal zapisać dokumentu.

Lokalizacja pliku Autoodzyskiwania     Wyświetla domyślną lokalizację pliku Autoodzyskiwania. W polu tekstowym wpisz ścieżkę, której chcesz użyć jako lokalizacja pliku Autoodzyskiwania.

Domyślna lokalizacja plików     Wpisz ścieżkę, która ma użyta jako lokalizacja przy pierwszym uruchomieniu możesz użyć polecenia Otwórz, Zapisz lub Zapisz jako, po uruchomieniu programu Word, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder. Jeśli chcesz, wpisz ścieżkę do lokalizacji sieciowej serwera dla domyślna lokalizacja plików, wprowadź ścieżkę przy użyciu składni UNC: \\servername\foldername. Należy ponownie uruchomić program Word, aby zastosować nowe domyślne położenie pliku na serwerze sieciowym.

Uwaga: Ta opcja określa domyślny czas zachowanie pierwszy, użyj polecenia Otwórz, Zapisz lub Zapisz jako, po uruchomieniu programu Word. Gdy zapiszesz dokument, można zastąpić te ustawienia, wybierając inną lokalizację lub inny format w oknie dialogowym Otwieranie, Zapisz lub Zapisz jako.

Zapisywać pliki wyewidencjonowane:     Ta opcja określa miejsce, w którym chcesz zapisać wyewidencjonowane dokumenty.

 • Lokalizacja wersje robocze server na tym komputerze     Kliknij tutaj, aby zapisać wyewidencjonowane pliki do folderu, który jest określony w polu Lokalizacja wersje robocze serwera zapisywać pliki wyewidencjonowany.

 • Serwer sieci web     Kliknij tutaj, aby zapisać wyewidencjonowanych plików na serwerze sieci Web.

Lokalizacja serwera wersje robocze     Wyświetla domyślnej lokalizacji wersje robocze serwera. W polu tekstowym wpisz ścieżkę, której chcesz użyć jako lokalizacji wersje robocze serwera, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć lokalizację serwera wersje robocze.

Zachowaj wierności podczas udostępniania tego dokumentu    Wybierz nazwę dokumentu, który jest już otwarty, lub kliknij pozycję Wszystkie nowe dokumenty w celu ułatwienia ustawienia wierności, takich jak przechowywanie czcionek z plikiem, Zastosuj do wszystkich dokumentów, które chcesz utworzyć.

Osadzanie czcionek w pliku     Wybierz tę opcję, aby zapisać czcionek, które są używane w dokumencie z pliku, jeśli czcionek mogą być osadzone. Jeśli ta opcja jest włączona, inni uczestnicy może wyświetlać i można użyć czcionek w dokumencie, nawet jeśli nie masz czcionki zainstalowane na komputerze. Włączenie tej opcji zwiększa rozmiar pliku. Aby uzyskać więcej informacji na temat osadzania czcionek zobacz Osadzanie TrueType w witrynie Microsoft.com witryny sieci Web.

 • Osadź tylko znaki używane w dokumencie (najlepszy dla zmniejszenia rozmiaru pliku)     Zaznacz tę opcję, aby osadzić tylko czcionki, które rzeczywiście zostały użyte w dokumencie. Jeśli używasz więcej niż 32 znaki czcionki, program Word umożliwia osadzenie tylko te znaki. Ta opcja jest najbardziej przydatna w przypadku dokumentów, które inni użytkownicy Aby wyświetlić lub wydrukować tylko, ponieważ pominięte znaki i style nie są dostępne do edycji. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie wybrana opcja Osadź czcionki w pliku.

 • Nie osadzaj zwykłych czcionek systemowych     Umożliwia osadzanie czcionek tylko wtedy, gdy nie są one powszechnie zainstalowane na komputerach z systemem Windows i Word. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie wybrana opcja Osadź czcionki w pliku.

Przesyłanie opinii

Aktualizacja 9 maja 2017 dzięki opinii klientów.

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Jeśli nie została pomocne, powiadom nas zapoznanie się z błędne lub Brak. Dołącz do Word i wersji systemu operacyjnego, którego używasz. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×