Opcje programu PowerPoint (Popularne)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Najczęściej używane opcje w pracy z programem PowerPoint

Pokaż minipasek narzędzi przy zaznaczaniu     Podczas zaznaczania tekstu na slajdzie lub w obszarze kształtu może być wyświetlany lub ukrywany poręczny, miniaturowy i półprzezroczysty pasek narzędzi. Minipasek narzędzi ułatwia pracę z czcionkami, stylami czcionek, rozmiarami czcionek, wyrównaniem, kolorem tekstu, poziomami wcięć, funkcjami punktorów i innymi elementami. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyświetlać minipasek narzędzi. Aby ukryć minipasek narzędzi, należy wyczyścić to pole wyboru.

Włącz podgląd na żywo     Włączenie funkcji podglądu na żywo umożliwia natychmiastowe przeglądanie zmian wprowadzonych w prezentacji, tak aby wyeliminować domysły dotyczące wyników formatowania i dodawania efektów. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby włączyć funkcję podglądu na żywo. Aby wyłączyć funkcję podglądu na żywo, należy wyczyścić to pole wyboru.

Pokaż kartę Deweloper na Wstążce     Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kontrolek dewelopera, pisanie kodu oraz tworzenie makr w Microsoft Office PowerPoint 2007, możesz wyświetlić kartę Deweloper na Wstążce, który jest częścią interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić kartę Deweloper na Wstążce, lub wyczyść to pole wyboru, aby ukryć kartę Deweloper na Wstążce.

Zawsze używaj czcionek ClearType     Ta domyślnie zaznaczona opcja poprawia wygląd tekstu i ułatwia jego czytanie. Po zmianie tego ustawienia należy ponownie uruchomić program Microsoft Office Word, aby zaczęło ono obowiązywać.

Uwagi: 

  • To ustawienie jest stosowane do wszystkich programów pakietu Office.

  • Na komputerach z systemem Microsoft Windows XP włączenie tej opcji powoduje zastąpienie ustawienia technologii ClearType w systemie Windows. Opcja ta nie jest dostępna na komputerach z systemem Windows Vista.

Styl etykietek ekranowych     Etykietki ekranowe są oknami wyświetlanymi w momencie umieszczenia wskaźnika nad poleceniem lub formantem. W tych oknach mogą być wyświetlane nazwy i opisy funkcji, a także łącza do Pomocy.

Etykietka ekranowa zawierająca tylko nazwę funkcji
Zawiera tylko nazwę funkcji.
Etykietka ekranowa zawierająca szczegółowy opis
Zawiera nazwę funkcji, opis oraz łącze do Pomocy.

Z listy Styl etykietek ekranowych należy wybrać jedną z następujących pozycji:

  • Pokaż opisy funkcji w etykietkach ekranowych     Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie nazwy funkcji, jej opisu oraz łącza do Pomocy (gdy będzie dostępna) w momencie umieszczenia wskaźnika nad poleceniem lub formantem.

  • Nie pokazuj opisów funkcji w etykietkach ekranowych     Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie tylko nazwy funkcji w momencie umieszczenia wskaźnika nad poleceniem lub formantem.

  • Nie pokazuj etykietek ekranowych     Wybranie tej opcji spowoduje ukrycie wszystkich opisów i nazw funkcji w momencie umieszczenia wskaźnika nad poleceniem lub formantem.

Schemat kolorów     Dzięki używaniu spójnych schematów kolorów można zapewnić materiałom spójny i profesjonalny wygląd. Aby ustawić schemat kolorów, należy wybrać z listy pozycję Niebieski, Srebrny lub Czarny.

Personalizowanie kopii pakietu Office

Podczas tworzenia lub edytowania prezentacji użytkownik może zidentyfikować siebie jako autora lub redaktora.

Nazwa użytkownika     W tym miejscu należy wpisać swoje imię i nazwisko w taki sposób, w jaki te informacje mają być wyświetlane w opartych na danych autora, takich jak pole Właściwości.

Inicjały     W tym miejscu należy wpisać inicjały w taki sposób, w jaki mają być wyświetlane w polach opartych na inicjałach, takich jak komentarze recenzji.

Ustawienia języka     Należy kliknąć ten przycisk, aby ustawić preferencje języka, które będą używane podczas tworzenia i edytowania prezentacji.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×