Opcje paska stanu programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na pasku stanu w dolnej części programów pakietu Office jest wyświetlany stan na opcje były wyświetlane na pasku stanu. Wiele opcji są domyślnie zaznaczone. Jeśli chcesz dostosować na pasku stanu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Poniższe opcje są dostępne na pasku stanu w programie Excel.

Uwaga: Kilka opcje mogą być niedostępne w zależności od używanej wersji programu Excel.

Opcja

Zostanie wyświetlony komunikat na pasku stanu

Tryb komórek

Domyślnie zaznaczone, ta opcja powoduje wyświetlenie bieżącej komórki edycji tryb po lewej stronie paska stanu. Jedną z następujących trybów jest wyświetlany.

  • Wszystko gotowe do wskazywać ogólne.

  • Enter, aby wskazać tryb wprowadzania zawartości. Jest on wyświetlany po zaznaczeniu komórki i rozpoczęciu wpisywania lub po dwukrotnym naciśnięciu F2.

  • Edytowanie, aby wskazać tryb edycji w komórce. Jest on wyświetlany po dwukrotnym kliknięciu komórki lub po naciśnięciu klawisza F2, dzięki czemu można wprowadzić lub edytować dane w komórce.

  • Punkt, aby wskazać trybu zaznaczania komórki formuły. Jest wyświetlany, gdy rozpocząć formułę, a następnie kliknij polecenie komórki, które mają zostać uwzględnione w formule.

Flash wypełniania pustych komórek

Domyślnie zaznaczone, ta opcja wskazuje liczbę komórek, które zostały puste po zakończeniu operacji Wypełnianie błyskawiczne .

Wypełnianie błyskawiczne zmienione komórki

Domyślnie zaznaczone tej opcji oznacza liczbę komórek, które zostały wypełnione podczas Wypełniania błyskawicznego.

Podpisy

Zaznaczona domyślnie, ta opcja wskazuje, że aktywnym skoroszycie zostały podpisane cyfrowo.

Zasady zarządzania informacjami

Domyślnie zaznaczone, ta opcja wskazuje, że zarządzanie prawami do informacji (IRM) został użyty do ograniczania uprawnień do zawartości w aktywnym skoroszycie.

Uprawnienia

Domyślnie zaznaczone, ta opcja jest wyświetlana ikona obok wskaźnika tryb komórek, który można kliknąć w celu odczytu bieżącego wyświetlanie i edytowanie uprawnień do dokumentu.

Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy dostęp do dokumentu został ograniczony. Aby zastosować ograniczeń Excel 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , Przygotowywanie, Ogranicz uprawnienia, Ograniczony dostęp. W innych wersjach kliknij pozycję plik > informacje > Chroń skoroszyt > Ogranicz dostęp > Ograniczony dostęp.

Caps lock

Po zaznaczeniu tej opcji wyświetla Caps Lock, aby wskazać, że klawisz CAPS LOCK jest włączona w celu zezwalanie na pisanie w wielkie litery. Ta opcja nie jest zaznaczona domyślnie.

Klawisz Num Lock

Po zaznaczeniu tej opcji wyświetla Num zablokować, aby wskazać, że klawisz NUM LOCK jest włączony Umożliwia wprowadzanie liczb w arkuszu, za pomocą klawiszy na klawiaturze numerycznej. Ta opcja nie jest zaznaczona domyślnie.

Pozycja Scroll Lock

Ta opcja jest zaznaczona domyślnie, i wyświetla Scroll Lock, aby wskazać, że SCROLL LOCK jest włączona w celu Zezwalaj na przewijanie w arkuszu przy użyciu klawiszy strzałek.

Stała liczba miejsc dziesiętnych

Domyślnie zaznaczone, ta opcja powoduje wyświetlenie Stałej dziesiętną oznaczającą, że wszystkie wartości liczbowe, wprowadzone w arkuszu będą wyświetlane z miejscami dziesiętnymi stałej. Ta opcja jest włączona, po zaznaczeniu pola wyboru Automatycznie wstaw przecinek dziesiętny w obszarze Opcje edycji na karcie Zaawansowane okna dialogowego Opcje programu Excel (w Excel 2007 kliknij Obraz przycisku pakietu Office firmy Microsoft Przycisk Office , Opcje programu Excel, Zaawansowane. W innych wersjach programu Excel kliknij pozycję plik > Opcje > Zaawansowane.).

Tryb zastępowania

Po zaznaczeniu tej opcji jest wyświetlane zastępowania, aby wskazać, że wstawianie został naciśnięty aktywować tryb zastępowania podczas edytowania zawartości komórki w trybie edycji komórki (kliknij dwukrotnie komórkę lub naciśnij klawisz F2). Ta opcja nie jest zaznaczona domyślnie.

Tryb koniec

Ta opcja jest zaznaczona domyślnie, i wyświetla Tryb Koniec, aby wskazać, że zakończenia został naciśnięty aktywować tryb Koniec. Naciśnięcie klawisza END, a następnie klawisza strzałki powoduje przeniesienie zaznaczenia zgodnie z kierunkiem strzałki zatrzymywanie na początku i końca danych i następnie początku lub na końcu arkusza.

Rejestrowanie makra

Domyślnie zaznaczone, ta opcja jest wyświetlany przycisk obok wskaźnika tryb komórek, które można kliknąć, aby rozpocząć rejestrowanie makra.

Tryb zaznaczania

Domyślnie zaznaczone, ta opcja powoduje wyświetlenie jednego z następujących trybów zaznaczenia komórki.

  • Rozszerzanie zaznaczenia po naciśnięciu klawisza F8, aby rozszerzyć zaznaczenie komórek przy użyciu klawiszy strzałek.

  • Dodaj do zaznaczenia po naciśnięciu klawisza SHIFT + F8, aby dodać nieprzylegające komórki lub zakresu do zaznaczenia komórek przy użyciu klawiszy strzałek.

Numer strony

Domyślnie zaznaczone, ta opcja wyświetla numer strony na stronie wybranego arkusza i liczby stron w arkuszu podczas pracy w widoku układu strony lub w widoku Podgląd wydruku.

Średnia

Domyślnie zaznaczone, ta opcja powoduje wyświetlenie średnią jest obliczana na podstawie zaznaczonych komórek, które zawierają wartości liczbowe.

Licznik

Domyślnie zaznaczone, ta opcja jest wyświetlana liczba zaznaczonych komórek.

Licznik wartości liczbowych

Po zaznaczeniu tej opcji jest wyświetlana liczba zaznaczonych komórek, które zawierają wartości liczbowe. Ta opcja nie jest zaznaczona domyślnie.

Minimum

Po zaznaczeniu tej opcji Wyświetla minimalną wartość liczbową w zaznaczonych komórkach. Ta opcja nie jest zaznaczona domyślnie.

Maksimum

Po zaznaczeniu tej opcji Wyświetla maksymalną wartość liczbową w zaznaczonych komórkach. Ta opcja nie jest zaznaczona domyślnie.

Suma

Zaznaczona domyślnie, ta opcja jest wyświetlana suma wartości liczbowe w zaznaczonych komórkach.

Przekaż stan

Domyślnie zaznaczone, ta opcja wskazuje stan przekazywania arkusza kalkulacyjnego w sieci Web.

Wyświetlanie skrótów

Domyślnie zaznaczone, ta opcja wyświetla widok Normalny, widok Układu strony i przyciski Podgląd podziału stron. Kliknięcie tych przycisków, aby zmienić widok bieżący.

Powiększenie

Ta opcja jest zaznaczona domyślnie, i wyświetla stopień powiększenia. Można kliknąć przycisk Powiększ, aby otworzyć okno dialogowe Powiększenie, w którym można określić stopień powiększenia, który ma być używany.

Suwak powiększenia

Domyślnie zaznaczone, ta opcja powoduje wyświetlenie suwak powiększenia za pomocą przycisków pomniejszyć i Powiększenie. Możesz następnie przeciągnij suwak lub kliknij przycisk pomniejszyć lub powiększyć, aby powiększyć zawartość arkusza, aby dokładniejsze przedstawienie lub zmniejszyć rozmiar zawartości w arkuszu, tak aby można było wyświetlić więcej zawartości.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×