Opcje migracji z programu SharePoint 2007 do rozważenia

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft SharePoint 2007 and SharePoint Server 2007 have reached end of support. It's time to upgrade! This article provides information about your migration options.

Popularne strategie uaktualniania dla programu SharePoint

Istnieje wiele metod uaktualniania środowiska programu SharePoint Server. Jeśli masz farmę programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, oto kilka przykładów metod uaktualniania:

 • Dołączanie baz danych

 • Uaktualnianie równoległe

 • Uaktualnianie w miejscu

 • Uaktualnianie hybrydowe (w miejscu z odłączonymi bazami danych / osobne dołączanie baz danych)

 • Środowiska hybrydowe programu SharePoint (połączenie w trybie online z lokalnym programem SharePoint)

 • Ręczne przenoszenie danych między zbiorami witryn i bibliotekami

 • Uaktualnienie do usługi Office 365 za pomocą kreatora FastTrack (Doradca w zakresie wdrażania usługi SharePoint Online)

 • Interfejs API migracji do usługi SharePoint Online (SPO) w usłudze Office 365

Jaka metoda jest dla Ciebie najlepsza?

Twoja wiedza na temat tego, jakie zadania wykonuje farma i do czego jest używana, stanowi taktyczną siłę w kwestii uaktualnienia. Sposób korzystania z farmy programu SharePoint pomoże Ci wybrać właściwą spośród dostępnych opcji.

Porada: Microsoft Office SharePoint Server 2007 also has a gradual upgrade not covered here. To see a list of step-specific upgrade articles see the SharePoint Server 2007 end of support Roadmap.

Remember to check the Product Lifecycle and System Requirements for whatever version of SharePoint you're upgrading to. This is so you'll be aware when the next upgrade will be necessary (for example, if you pause at a legacy product like SharePoint Server 2010 to plan for more upgrades, be sure you know its end of support date), and to be certain you have hardware that supports your plan.

Jeśli planujesz przeniesienie niektórych lub wszystkich witryn programu SharePoint do usługi Office 365 w chmurze, to dobry moment, aby oznaczyć zakładką link do strony Opisy usług Office 365. Opisy usług będą potrzebne, aby zapoznać się z funkcjami usługi SharePoint Online i ich różnicami w stosunku do lokalnego programu SharePoint Server. Uaktualnij funkcjonalne farmy programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Jeśli Twoja instalacja zawiera uszkodzone witryny, napraw je przed przeprowadzeniem uaktualnienia.

Uwaga dotycząca zarządzania ryzykiem

Metody takie jak „metoda równoległa” są ważne w schemacie logiki uaktualnienia. Podczas uaktualniania równoległego zachowujesz swoją farmę programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 i tworzysz farmę kolejnej wersji (SharePoint Server 2010) na nowym sprzęcie. Ma to trzy zalety:

 1. Masz miejsce na wykonanie kopii zapasowych baz danych programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, aby uaktualnić je oddzielnie za pomocą dołączania baz danych.

 2. Jeśli stwierdzisz, że tylko niewielka liczba istotnych bibliotek dokumentów i innych informacji jest używana na farmie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, możesz ręcznie przenieść dane z programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 do programu SharePoint Server 2010 lub przenieść tylko określone witryny i strony internetowe do następnej wersji (co może ułatwić Ci pracę).

 3. Im mniej operacji wykonujesz bezpośrednio na farmie serwerów programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, tym bezpieczniejsze są dane, które ta farma zawiera, podczas uaktualniania.

Metody takie jak uaktualnianie w miejscu działają bezpośrednio na farmie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, oferując mniej łatwych opcji porzucenia wybranej ścieżki i ponownego rozpoczęcia pracy z pierwotnym środowiskiem. Na tyle, na ile jest to możliwe, należy zastosować pewne środki ostrożności (możesz na przykład sporządzić i przetestować kopie zapasowe oryginalnego środowiska). Jeśli na przykład Twoja farma programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 jest wirtualna i została zduplikowana w celu utworzenia kopii zapasowej i przywrócenia, to należy utworzyć kopie zapasowe najbardziej aktualnych baz danych, zanim nadejdzie Twój przedział czasu usługi dla uaktualnienia, i je przywrócić. Świadomość, że możesz przywrócić kopie zapasowe baz danych, nie tylko zapewni Ci opcję awaryjną, ale także spokój ducha.

Porada: Dokumenty na temat najlepszych rozwiązań dotyczących uaktualnień są dostępne dla programów Microsoft Office SharePoint Server2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 i SharePoint Server 2016. Możesz również poszukać partnerów firmy Microsoft, którzy mają doświadczenie w uaktualnianiu i migracji do usługi Office 365.

Utwórz swój plan

Jeśli musisz przeprowadzić uaktualnienie, potrzebujesz planu, a w tym przypadku jedno rozwiązanie nie jest odpowiednie dla wszystkich. Twój plan może być tak prosty jak: „utworzyć subskrypcję usługi Office 365 z usługą SharePoint Online, zarejestrować domenę i przekierować użytkowników, aby tam zapisywali swoje pliki”. Ale nie musi taki być. Ta decyzja należy do Ciebie i jest uzależniona od tego, czego Ty i Twoi użytkownicy naprawdę potrzebujecie.

Uwaga: Pracowanie na oprogramowaniu, którego cykl życia został zakończony, jest ryzykowne. Produkty bez pomocy technicznej nie są poprawiane w przypadku wykrycia błędów. Oznacza to również, że w przypadku powstania nowych zagrożeń bezpieczeństwa nie będą tworzone poprawki zabezpieczeń ani rozwiązania problemów, ponieważ produkty o zakończonym cyklu życia nie są już obsługiwane. Należy unikać takich sytuacji.

Po pierwsze, poznaj swoją farmę

Podejmowanie decyzji podczas uaktualniania powinno być oparte na wiedzy, do czego jest używana farma w organizacji. Jakie potrzeby spełnia? Jaka jest jej rola? Każda farma w Twojej firmie może pełnić inną rolę. Niektóre farmy programu SharePoint mogą być krytyczne, niektóre mogą być archiwami plików przechowywanymi na wszelki wypadek. Jeśli natomiast farma spełnia jednocześnie wiele ról, to warto wiedzieć, jakie zbiory witryn, strony internetowe lub nawet biblioteki dokumentów zawiera, czy zastosowano jakieś dostosowania, i jak istotne są te elementy. Analizowanie danych na tym poziomie może wydawać się pracochłonne, ale mistrzowskie opanowanie swojej domeny przed jej uaktualnieniem lub migracją pozwala zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku. Gdy już poznasz wszystkie ruchome elementy i najważniejsze składniki, będziesz wiedzieć, co jest przestarzałe i co można zostawić za sobą. Ta wiedza w przyszłości przyniesie tylko korzyści.

Co zatem jest najważniejsze dla użytkowników w farmie programu SharePoint Server?

 • Wbudowane funkcje programu SharePoint

 • Duży zestaw danych (na przykład archiwum plików)

 • Dostępność

 • Krytyczne aplikacje, składniki Web Part lub dokumenty na farmie (farma o znaczeniu krytycznym)

 • Spełnione standardy zgodności

 • Dostosowania

Jeśli na farmie programu SharePoint działa coś, co jest krytyczne z punktu widzenia firmy, na przykład służy ona jako duży katalog ważnych danych na temat wymagań usług klienckich, możesz zaznaczyć pozycję „Krytyczne aplikacje”, ale także pozycję „Dostępność”. Oznacza to, że brak możliwości używania programu SharePoint przez pewien czas będzie miał wpływ na firmę. Podobnie możesz zaznaczyć pozycję „Dostosowania”, ponieważ krytyczne usługi oferowane przez farmę są oparte na niestandardowym kodzie, definicjach witryn lub na kilku współdziałających ze sobą dostosowaniach.

If SharePoint met those needs without your having to do anything outside of using what's built-in to the software, and you generally update it and carry out normal administration and maintenance, you may have chosen 'Built-in SharePoint' -- this may also be your reason for sitting on an older version of SharePoint. In other words, it already does what you need it to and you haven't needed to upgrade until now, at Microsoft Office SharePoint Server 2007 end of support.

Gdy utworzysz taką listę punktowaną, będziesz mieć kryteria dla uaktualnienia. Inaczej mówiąc, każde uaktualnienie warte rozważenia będzie musiało sięgać do tej poprzeczki. W ten sposób możesz wyeliminować metody, które obecnie nie spełniają Twoich potrzeb.

Przykładowy prosty plan

There may need to be wider consensus with leadership and other admins on the path your SharePoint Upgrade will take. SharePoint Server Administrators often cooperate with Microsoft SQL Server admins, work with Networking and Security teams, and more. Where there are a lot of stakeholders, you may need to build agreement for, or adjust, your upgrade and migration plan. For example, if you migrate data so that part of your company uses SharePoint Online in Office 365, there will likely need to be performance tuning or testing inside your network. Affected teams should be informed ahead of time.

W moim prostym przykładzie pokażę propozycję administratora programu SharePoint, a następnie przedstawię plan, na który zgodzili się wszyscy uczestnicy projektu. W celu zachowania przejrzystości dokumentuj uzgodnienia i decyzje.

Plan jest układany po szczegółowej analizie farmy i stanowi próbę zidentyfikowania roli farmy, problematycznych kwestii oraz innych ważnych informacji, które doprowadzą do zawężenia opcji uaktualnienia. Następnie administrator programu SharePoint przygotowuje propozycję uaktualnienia, a uczestnicy projektu uzgadniają plan działania.

Moja lista punktowana najbardziej istotnych kwestii:

Dostępność, wbudowane funkcje programu SharePoint oraz standardy zgodności.

 • Większość danych znajduje się w trzech zbiorach witryn z jednym szczególnie ważnym obszarem roboczym spotkania intensywnie używanym przez zespół deweloperów w różnych strefach czasowych na całym świecie.

 • Istnieje siedemnaście innych witryn, które są powszechnie używane.

 • Dwie biblioteki dokumentów (Obszar roboczy spotkania i Dokumenty w głównym zbiorze witryn) są największe (ponad 8000 dokumentów każda). Mamy dużą liczbę zarchiwizowanych dokumentów i listę z załącznikami arkuszy kalkulacyjnych.

 • Istnieje czternaście list bibliotek zawierających poufne dane, które MUSZĄ zachować zgodność.

 • MUSIMY mieć możliwość tworzenia archiwów i zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w każdym miejscu.

 • Niektóre z tych danych MUSZĄ być przechowywane lokalnie ze względu na zasady InfoSec.

Wybrane przeze mnie opcje uaktualnienia i migracji:

Tak

Nie

Uaktualnienie baz danych za pomocą dołączania baz danych

Uaktualnianie w miejscu

Uaktualnianie za pomocą farm równoległych

Uaktualnianie hybrydowe

Interfejs API migracji do usługi SharePoint Online w usłudze Office 365 (dla danych z witryn osobistych)

Wdrożenie hybrydowe programu SharePoint (jeszcze nie jest potrzebne)

Trochę ręcznej migracji danych do usługi SharePoint Online w przypadku danych krytycznych

Uaktualnianie do usługi Office 365 za pomocą kreatora FastTrack

Mój zaproponowany plan:

Uaktualnienie w środowisku lokalnym z wersjami równoległymi programu SharePoint (niektóre zwirtualizowane) dzięki czemu najpierw będziemy mogli uaktualnić bazy danych. Przejście z programu SharePoint 2007 do programu SharePoint 2010. Administratorzy i deweloperzy testują farmy wynikowe. Użytkownicy testują farmy wynikowe. W tym czasie rozwiązanie wszelkich problemów zatrzymujących proces. Ponownie równoległe uaktualnienie baz danych programu SharePoint 2010 do programu SharePoint 2013. Testowanie. Test użytkowników/wersja pilotażowa. W tym czasie rozwiązanie wszelkich problemów zatrzymujących proces.

W przeciwnym razie wykonanie uaktualnienia równoległego do programu SharePoint Server 2016.

Uwaga: Po przedstawieniu propozycji przez administratorów planujących uaktualnienie i przed rozpoczęciem rzeczywistego procesu odbywają się rozmowy z innymi uczestnikami projektu, od których zależy uaktualnienie. Na przykład czasami ekonomia wymusza na administratorach zmianę planów. Niezależnie od ostatecznej decyzji, przed przejściem do kolejnego etapu należy udokumentować uzgodniony plan. Może on wyglądać mniej więcej tak:

Mój plan działania:

Lokalnie użyjemy środowiska wirtualnego, aby utworzyć domyślne środowiska programu SharePoint Server 2010 i 2013. Środowisko programu SharePoint Server 2016 zostanie skonstruowane na nowym sprzęcie, który spełnia wymagania systemowe wersji 2016. Przeprowadzimy dołączanie baz danych, aby uaktualnić bazy danych z programu SharePoint 2007 przez wszystkie wersje do programu SharePoint Server 2016. W tym czasie będą odtwarzane i testowane główne dostosowania środowiska programu SharePoint Server 2016, jeśli funkcje natywne nie będą spełniać naszych potrzeb. Jeśli nam się powiedzie, będziemy mieć farmę lokalną na nowym sprzęcie z uaktualnionymi bazami danych i mniejszą liczbą dostosowań. Dołączymy uaktualnione bazy danych zawartości do nowych zbiorów witryn w programie SharePoint Server 2013, przetestujemy, przeprowadzimy testowanie użytkowników/wdrożenie pilotażowe, a następnie wykonamy jednorazową migrację systemu DNS do nowego środowiska programu SharePoint Server 2016 do użytku na żywo.

 • Na razie nie będziemy rozważać federacyjnego rozwiązania hybrydowego między programem SharePoint Server 2016 i usługą SharePoint Online.

 • Około 35% naszych witryn może być przekształconych na nowe witryny usługi SharePoint Online z domenami znaczącymi, lub ostatecznie mogą one stać się magazynami usługi OneDrive dla Firm. Poszukamy innych możliwości konwertowania witryn lub przekierujemy nowe witryny do usługi SharePoint Online.

 • Niektóre części tej migracji będą wykonywane ręcznie za pomocą przeciągania i upuszczania witryn osobistych do usługi OneDrive dla Firm, a niektóre będą wykonywane przy użyciu interfejsu API migracji.

Na końcu planu powinny znajdować się bardziej szczegółowe opisy czynności lub linki do konkretnych instrukcji uaktualniania. Nie należy likwidować komputera z programem MOSS 2007 i należy zachować środowiska wirtualne w celach porównawczych. Jednak uaktualnienie zostanie ukończone po przekierowaniu użytkowników do programu SharePoint Server 2016.

Często najważniejszą rolę w wybieraniu metody odgrywa całkowity koszt uaktualnienia i czas trwania (więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Przewodnik po migracji programu SharePoint). Jednak planowanie z wyprzedzeniem przyniesie znaczne korzyści w zakresie ustalania oczekiwań, podejmowania roztropnych decyzji i określania ram spodziewanego rezultatu.

Linki pokrewne

Resources to help you upgrade from Office 2007 or 2010 servers and clients
Microsoft Lifecycle Policy and Lifecycle search
Search for Microsoft Partners who can help with upgrade or migration

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×