Opcje konwertowania dokumentu programu Word na szablon formularza programu InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dokument programu Microsoft Office Word można przekonwertować na szablon formularza programu Microsoft Office InfoPath za pomocą Kreatora importu w programie InfoPath. Aby zmienić opcje importowania dokumentu programu Word do programu InfoPath należy użyć ustawień w oknie dialogowym Opcje importowania.

Co chcesz zaimportować?

Tylko układ     Należy kliknąć tę opcję, aby zachować układ dokumentu programu Word po jego zaimportowaniu, ale nie zachowywać pól formularza programu Word, jeśli istnieją.

Układ i pola formularza (konwersja domyślna)     Należy kliknąć tę opcję, aby użyć ustawień domyślnych w celu zachowania układu dokumentu programu Word po jego zaimportowaniu oraz przekonwertowania pól formularza i innych elementów programu Word na różne formanty programu InfoPath.

Układ i pola formularza (konwersja niestandardowa)     Należy kliknąć tę opcję, aby zachować układ dokumentu programu Word po jego zaimportowaniu. Następnie należy wybrać odpowiednie opcje w obszarze Ustawienia konwersji niestandardowej.

Ustawienia konwersji niestandardowej

Konwertuj pola formularza programu Word na formanty programu InfoPath     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby przekonwertować pola tekstowe, pola wyboru i pola list rozwijanych w dokumencie programu Word na odpowiadające im typy formantów w wynikowym szablonie formularza programu InfoPath. Jeśli na przykład dokument programu Word zawiera pole wyboru, wówczas wynikowy szablon formularza będzie zawierać pole wyboru.

Wykrywanie powtarzających się tabel     Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby tabele w dokumencie programu Word, które mają dwa lub więcej wierszy identyczne są konwertowane na powtarzających się tabel w celu utworzenia szablonu formularza programu InfoPath. Jeśli dokument programu Word zawiera identyczne tekstu w wiele sąsiadujących wierszy, te wiersze są traktowane jako identyczne wiersze, niezależnie od wielkości liter. Na przykład jeśli trzech komórek w sąsiadujących wierszy zawierają wyrazy SingleFamily, pojedynczy rodziny i jednej rodziny, te wiersze są traktowane jako identycznych wierszy. Tworząc tabelę powtarzaną programu InfoPath zachowuje liczba pustych wierszy, które znajdowały się w tabeli w dokumencie programu Word.

Wykrywaj obszary tekstu sformatowanego     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby podkreślone wiersze w dokumencie programu Word były konwertowane na pola tekstu sformatowanego w wynikowym szablonie formularza programu InfoPath.

Konwertowanie na pole tekstu

Poniższe opcje służą do dostosowywania procesu konwertowania. Te opcje są dostępne tylko po kliknięciu opcji Układ i pola formularza (konwersja niestandardowa):

Puste, podkreślone obszary      Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz opróżnić, podkreślone obszary w dokumencie programu Word do przekonwertowania na pola tekstowe w celu utworzenia szablonu formularza programu InfoPath. Konwersja działa również, jeśli dokument zawiera co najmniej trzy znaki podkreślenia (_) w wierszu.

Puste miejsce po dwukropkach     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby puste miejsca po dwukropkach w dokumencie programu Word były konwertowane na pola tekstowe w wynikowym szablonie formularza programu InfoPath. Konwersja działa również wówczas, gdy po dwukropku następuje tabulator z ciągłymi znakami wiodącymi albo trzy lub więcej kolejnych znaków podkreślenia ( _ ).

Puste komórki tabeli     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby puste komórki w dokumencie programu Word, do których jest zastosowane formatowanie obramowania ze wszystkich czterech stron, były konwertowane na pola tekstowe w wynikowym szablonie formularza programu InfoPath.

Komórki tabeli zawierające tekst etykiety     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby komórki tabeli w dokumencie programu Word, które mają etykiety w lewym górnym rogu (lub w prawym górnym rogu w przypadku języków z układem od prawej do lewej), były konwertowane na pola tekstowe w wynikowym szablonie formularza programu InfoPath.

Nawiasy obejmujące ciąg spacji     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby ciągi spacji lub tabulatory ujęte w nawiasy [  ] w dokumencie programu Word były konwertowane na pola tekstowe w wynikowym szablonie formularza programu InfoPath. Jeśli między nawiasami znajduje się tekst, jest on konwertowany na tekst zastępczy w szablonie formularza programu InfoPath. Nawiasy nie są konwertowane na pola tekstowe, jeśli między nawiasami jest podział wiersza lub podział strony albo jeśli między nawiasami jest więcej niż 60 znaków.

Konwertowanie na pole wyboru

Nawiasy obejmujące pojedynczą spację     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby pojedyncze spacje ujęte w nawiasy [ ] lub podkreślone spacje ujęte w nawiasy [_] w dokumencie programu Word były konwertowane na pola wyboru w wynikowym szablonie formularza programu InfoPath.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×