Opóźnienie przydziału, pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Opóźnienie przydziału zawierają ilość czasu oczekiwania przed rozpoczęciem pracy nad przydziałem zasobu. Żadne informacje nie są wyświetlane w polu Opóźnienie przydziału zadań i zasobów; tylko udostępnianą odpowiednie informacje zawarte w polu Opóźnienie przydziału.

Istnieje kilka kategorii pól Opóźnienie przydziału.

Typ danych    Czas trwania

Opóźnienie przydziału (pole zadania)

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Dodawanie pola zadania Opóźnienie przydziału do widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie informacji o opóźnieniu dla przydziałów w obszarze zadania.

Przykład    Przeglądane są informacje o opóźnieniu dla przydziałów. Możesz dodać pole Opóźnienie przydziału do widoku Obciążenie zadaniami. Mimo że są wyświetlane żadne informacje w polu Opóźnienie przydziału, obok nazw zadań, opóźnienie dla przydziałów pojawia się w wierszach przydziału poniżej nazwy każdego zadania.

Opóźnienie przydziału (pole zasobu)

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Opóźnienie przydziału zasobu do widoku Obciążenie zasobów mają być wyświetlane informacje o opóźnieniu dla przydziałów zasobu.

Przykład    Przeglądane są informacje o opóźnieniu dla przydziałów. Możesz dodać pole Opóźnienie przydziału do widoku użycie zasobu. W polu Opóźnienie przydziału, obok nazwy zasobów wyświetlane żadne informacje. Jednak opóźnienie dla przydziałów pojawia się w wierszach przydziału poniżej nazw poszczególnych zasobów.

Opóźnienie przydziału (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza wszelkie różnice między datą rozpoczęcia przydziału a datą rozpoczęcia zadania. Ta różnica jest opóźnienie przydziału.

Opóźnienie przydziału = Rozpoczęcie (zadanie) - Rozpoczęcie (przydział)

Jeśli zostanie wprowadzona data rozpoczęcia przydziału jest późniejsza niż data rozpoczęcia zadania, pole opóźnienia przydziału zmieni się tak, aby odzwierciedlała różnicę między datą rozpoczęcia przydziału a datą rozpoczęcia zadania.

Zalecane zastosowania    Aby rozpocząć kiedyś po rozpoczęciu zadania, wprowadź wartość w polu Opóźnienie przydziału. Dodanie pola Opóźnienie przydziału do widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu umożliwia przeglądanie, filtrowanie lub edycję opóźnienie przydziału.

Przykład    Zadanie "Przeprowadzenie spotkań z klientami" przydzielono Piotra, Chris i Joanna, z czasem trwania 5 dni. Jednak Joanna ma nie być związane z tym zadaniem dopiero ostatniego dnia. Aby zaplanować Ewy dla ostatniego dnia danego zadania, wpisz 4 d w polu Opóźnienie przydziału (i 1 d w polu Praca) dla przydziału Ewy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×