Opóźnienie bilansujące, pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole Opóźnienie bilansujące zawiera ilość czasu, który ma być opóźnione w stosunku do daty najwcześniejszego rozpoczęcia wyniku zasobu bilansowanie zadania lub przydziału. Opóźnienie bilansujące zadania jest wyrażona w jednostkach ciągłego czasu trwania, podczas przydziału opóźnienie bilansujące jest wyrażona w zwykłych jednostkach czasu trwania. Jest wyświetlane żadne informacje w polu Opóźnienie bilansujące zasobów. jego zadaniem jest udostępnienie informacji odpowiedniego opóźnienie bilansujące przydziału.

Istnieje kilka kategorii pól Opóźnienie bilansujące.

Typ danych    Czas trwania

Opóźnienie bilansujące (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Gdy program Microsoft Office Project bilansowania zasobów wymaga przesunięciu zadań, w polu Opóźnienie bilansujące zostanie wprowadzona wartość opóźnienia.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Opóźnienie bilansujące w widoku zadań, jeśli chcesz sprawdzić opóźnienia spowodowane przez bilansowanie zasobów zadań.

Przykład    Dwa zasoby w harmonogramie zostały nadmiernie, więc bilansowanie zasobów do projektu. Aby przeprowadzić analizę skutków bilansowania, należy dodać pole Opóźnienie bilansujące do widoku arkusza zadań.

Uwagi    Widok Wykres Gantta-bilans umożliwia Zobacz opóźnienie wyświetlane przez paski wykresu Gantta.

We wcześniejszych wersjach programu Project pole Opóźnienie bilansujące zadania jest pole opóźnienie zadania. Jeśli aktualizujesz harmonogramu utworzonego w poprzedniej wersji, wszelkie informacje w polu opóźnienie zadania teraz być zawarte w polu Opóźnienie bilansujące zadania.

Opóźnienie bilansujące (pole zasobu)

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Opóźnienie bilansujące zasobu do widoku użycie zasobu umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie opóźnienia bilansującego poszczególnych przydziałów zasobów.

Przykład    Dwa zasoby w harmonogramie zostały nadmiernie, więc bilansowanie zasobów do projektu. Aby przeprowadzić analizę skutków bilansowania, możesz dodać pole Opóźnienie bilansujące części arkuszowej widoku Obciążenie zasobów. W polu Opóźnienie bilansujące obok nazwy zasobów wyświetlane żadne informacje. Jednak wartości dla przydziałów są wyświetlane w polu Opóźnienie bilansujące przydziału wiersze poniżej nazw poszczególnych zasobów.

Opóźnienie bilansujące (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opóźnienie bilansujące przydziału jest wyrażona w zwykłych jednostkach czasu trwania, natomiast Opóźnienie bilansujące zadania jest wyrażona w jednostkach ciągłego czasu trwania.

Sposób obliczania    Gdy program Microsoft Office Project bilansowania zasobów wymaga zadania albo przydziałów w celu przesunięte, w polu Opóźnienie bilansujące zostanie wprowadzona wartość opóźnienia.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Opóźnienie bilansujące w widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu umożliwia sprawdzenie przydziału opóźnienia spowodowane przez bilansowanie zasobów.

Przykład    Dwa zasoby w harmonogramie zostały nadmiernie, więc bilansowanie zasobów do projektu. Aby przeprowadzić analizę skutków bilansowania, należy dodać pole Opóźnienie bilansujące do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×