Opóźnianie lub planowanie wysłania wiadomości e-mail

Dostarczanie pojedynczych lub, po określeniu odpowiednich reguł, wszystkich wiadomości e-mail można opóźnić poprzez zatrzymanie ich w Skrzynce nadawczej przez określony czas po kliknięciu przycisku Wyślij.

Aby opóźnić dostarczenie wiadomości

Opóźnianie dostarczenia wiadomości

 1. W wiadomości kliknij pozycję Opcje.

 2. W grupie Więcej opcji kliknij pozycję Opóźnij dostarczenie.

  Polecenie Opóźnij dostarczenie na wstążce

 3. W obszarze Opcje dostarczania zaznacz pole wyboru Nie dostarczaj przed, a następnie kliknij odpowiednią datę i godzinę dostarczenia.

Po kliknięciu przycisku Wyślij wiadomość jest przechowywana w folderze Skrzynka nadawcza do czasu dostarczenia.

Jeśli po pewnym czasie zajdzie konieczność natychmiastowego wysłania wiadomości, wykonaj następującą procedurę:

 1. W widoku Poczta w okienko folderów kliknij folder Skrzynka nadawcza.

 2. Otwórz opóźnioną wiadomość.

 3. Kliknij pozycję Opcje.

 4. W grupie Więcej opcji kliknij pozycję Opóźnij dostarczenie.

 5. W obszarze Opcje dostarczania wyczyść pole wyboru Nie dostarczaj przed.

 6. Kliknij przycisk Zamknij.

 7. Kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Opóźnianie dostarczania wszystkich wiadomości

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zarządzaj regułami i alertami.

 3. Kliknij polecenie Nowa reguła.

 4. W polu Krok 1: Wybierz szablon w obszarze Rozpoczynanie od pustej reguły kliknij pozycję Zastosuj regułę do wysyłanych wiadomości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na liście Krok 1: wybierz warunki zaznacz pola wyboru dla odpowiednich opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli nie zostanie zaznaczone żadne pole wyboru, pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Kliknięcie przycisku Tak spowoduje stosowanie tworzonej reguły do wszystkich wysyłanych wiadomości.

 6. Na liście Krok 1: wybierz akcje zaznacz pole wyboru odłóż dostarczenie o [liczba_minut] min.

 7. W polu Krok 2: Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość) kliknij podkreśloną frazę [podaj liczbę], a następnie wprowadź liczbę minut określającą czas przechowywania wiadomości przed wysłaniem.

  Dostarczenie wiadomości można opóźnić maksymalnie o dwie godziny.

 8. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Dalej.

 9. Zaznacz pola wyboru dla odpowiednich wyjątków.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. W polu Krok 1: Podaj nazwę dla tej reguły wpisz nazwę reguły.

 12. Zaznacz pole wyboru Włącz tę regułę.

 13. Kliknij przycisk Zakończ.

Po kliknięciu przycisku Wyślij każda wiadomość jest przechowywana w folderze Skrzynka nadawcza przez określoną ilość czasu.

Początek strony

Opóźnianie dostarczenia pojedynczej wiadomości

 1. W oknie wiadomości na karcie Opcje w grupie Więcej opcji kliknij przycisk Opóźnij dostarczenie Obraz przycisku .

 2. Kliknij pozycję Opcje wiadomości.

 3. W obszarze Opcje dostarczania zaznacz pole wyboru Nie dostarczaj przed, a następnie kliknij odpowiednią datę i godzinę dostarczenia.

Po kliknięciu przycisku Wyślij wiadomość jest przechowywana w folderze Skrzynka nadawcza do czasu dostarczenia.

Uwaga : W przypadku używania konta POP3 program Outlook musi pozostać otwarty do momentu wysłania wiadomości. Aby ustalić typ używanego konta, w menu Narzędzia kliknij pozycję Ustawienia kont. Na karcie Poczta e-mail w kolumnie Typ są wymienione typy kont dostępne w aktywnym profilu programu Outlook.

Opóźnianie dostarczania wszystkich wiadomości

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły i alerty, a następnie kliknij pozycję Nowa reguła.

 2. W polu Krok 1: Wybierz szablon w obszarze Rozpoczynanie od pustej reguły kliknij pozycję Sprawdzanie wiadomości po wysłaniu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na liście Krok 1: wybierz warunki wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli nie zostanie zaznaczone żadne pole wyboru, pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Kliknięcie przycisku Tak spowoduje stosowanie tworzonej reguły do wszystkich wysyłanych wiadomości.

 4. Na liście Krok 1: wybierz akcje zaznacz pole wyboru odłóż dostarczenie o [liczba_minut] min.

 5. W polu Krok 2: Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość) kliknij podkreśloną frazę [podaj liczbę], a następnie wprowadź liczbę minut określającą czas przechowywania wiadomości przed wysłaniem.

  Dostarczenie wiadomości można opóźnić maksymalnie o dwie godziny.

 6. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Dalej.

 7. Wybierz inne odpowiednie wyjątki.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. W polu Krok 1: Podaj nazwę dla tej reguły wpisz nazwę reguły.

 10. Zaznacz pole wyboru Włącz tę regułę.

 11. Kliknij przycisk Zakończ.

Po kliknięciu przycisku Wyślij każda wiadomość jest przechowywana w folderze Skrzynka nadawcza przez określoną ilość czasu.

Uwaga : W przypadku używania konta POP3 program Outlook musi pozostać otwarty do momentu wysłania wiadomości. Aby ustalić typ używanego konta, w menu Narzędzia kliknij pozycję Ustawienia kont. Na karcie Poczta e-mail w kolumnie Typ są wymienione typy kont dostępne w aktywnym profilu programu Outlook.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×