Omówienie produktu Office Excel 2007

Program Microsoft Office Excel 2007 jest wydajnym narzędziem, które może być używane podczas tworzenia i formatowania arkuszy kalkulacyjnych oraz analizowania i udostępniania informacji w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji. Interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent, bogata wizualizacja danych i widoki tabeli przestawnej ułatwiają tworzenie i używanie profesjonalnie wyglądających wykresów. Program Office Excel 2007 w połączeniu z usługami Excel Services — nową technologią, która jest dostarczana razem z programem Microsoft Office SharePoint Server 2007 — umożliwia znaczne poprawienie funkcji udostępniania danych przy wyższym poziomie zabezpieczeń. Pozwala to na szersze i bezpieczniejsze udostępnianie poufnych informacji służbowych współpracownikom, klientom oraz partnerom biznesowym. Udostępnianie arkusza kalkulacyjnego za pomocą programu Office Excel 2007 i usług Excel Services umożliwia nawigowanie, sortowanie, filtrowanie, wprowadzanie parametrów oraz interakcyjną pracę z widokami tabeli przestawnej bezpośrednio w przeglądarce sieci Web.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie lepszych arkuszy kalkulacyjnych

Poprawianie jakości analiz wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Udostępnianie innym osobom arkuszy kalkulacyjnych i informacji służbowych

Efektywniejsze zarządzanie informacjami służbowymi

Tworzenie lepszych arkuszy kalkulacyjnych

W programie Office Excel 2007 wykorzystano możliwości interfejsu użytkownika Office Fluent w celu ułatwienia dostępu do narzędzi zwiększających wydajność. Interfejs udostępnia więcej miejsca na pracę oraz charakteryzuje się szybszym działaniem.

 • Wykorzystanie możliwości interfejsu użytkownika Office Fluent. Za pomocą nowego interfejsu Office Fluent, ułatwiającego osiągnięcie oczekiwanego rezultatu, w programie Office Excel 2007 można znaleźć odpowiednie narzędzia wtedy, gdy są potrzebne. W zależności od zadania, które ma wykonać użytkownik — na przykład utworzenie tabeli, czy napisanie formuły — program Office Excel 2007 udostępnia odpowiednie polecenia w interfejsie użytkownika Office Fluent.

 • Korzystanie z dodatkowych wierszy i kolumn arkusza kalkulacyjnego. Arkusze o wymiarach miliona wierszy na 16 000 kolumn umożliwiają importowanie dużych ilości danych i pracę z nimi oraz skrócenie czasu obliczeń dzięki obsłudze procesorów z dwoma lub wieloma rdzeniami.

 • Szybkie formatowanie komórek i tabel. Galerie stylów komórek i stylów tabel umożliwiają szybkie formatowanie arkuszy kalkulacyjnych w wybrany sposób. Tabele zawierają Autofiltry, a nagłówki kolumn pozostają widoczne podczas przewijania danych. Autofiltry automatycznie wypełniają i poszerzają dowolną tabelę.

 • Funkcje tworzenia formuł zawierają pasek formuły o zmiennym rozmiarze i kontekstową funkcję autouzupełniania formuł — pozwala to na zapisanie formuły z poprawną składnią już za pierwszym razem. Formuły i funkcje mogą również zawierać odwołania do nazwanych zakresów i tabel.

 • Tworzenie profesjonalnie wyglądających wykresów z atrakcyjnymi efektami graficznymi za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Można korzystać z wstępnie zdefiniowanych układów i stylów wykresów lub ręcznie formatować wszystkie składniki, takie jak osie, tytuły i inne etykiety wykresów. Można stosować bogate elementy graficzne, takie jak trójwymiarowość, łagodne cieniowanie i wygładzanie w celu wyróżniania kluczowych trendów danych i tworzenia atrakcyjniejszych graficznie podsumowań. Generowanie wykresów oraz interakcyjna praca z nimi przebiegają tak samo, niezależnie od używanej aplikacji, ponieważ aparat tworzenia wykresów programu Excel jest zgodny z programami Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007.

 • Korzystanie z widoku układu strony w celu uzyskania dokładnego wyglądu wydruku arkusza kalkulacyjnego przed jego wydrukowaniem oraz dodawania i edytowania nagłówków i stopek. Dopasowywanie marginesów strony z bezpośrednim podglądem wydruku pozwala na uzyskanie podglądu podziałów strony i uniknięcie wielu próbnych wydruków.

Formatowanie warunkowe w programie Office Excel 2007

Program Office Excel 2007 zawiera funkcję szybkiego formatowania tabel oraz całkowicie przeprojektowany aparat tworzenia wykresów, który umożliwia lepsze przekazywanie analiz w postaci wspaniałych wykresów. Pokaż większy obraz.

Początek strony

Poprawianie jakości analiz wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Nowe funkcje analizy danych i narzędzia służące do wizualizacji pomagają w analizie informacji, odnajdowaniu trendów i umożliwiają łatwiejszy dostęp do informacji związanych z firmą.

 • Używanie formatowania warunkowego z bogatymi schematami wizualizacji danych w celu wykrywania i ilustrowania ważnych trendów oraz wyróżniania wyjątków w danych za pomocą gradientów kolorów (map cieplnych), pasków danych oraz ikon.

 • Sortowanie i filtrowanie to dwa z najważniejszych typów analizy podstawowej, którą można przeprowadzać na danych. Nowe opcje sortowania i filtrowania, takie jak wybór wielokrotny w Autofiltrach, sortowanie albo filtrowanie według koloru i „szybkie filtry” dostępne dla określonych typów danych sprawiają, że program Office Excel 2007 jest idealnym narzędziem do pracy z dużymi ilościami złożonych danych.

 • Tworzenie widoku tabeli przestawnej lub widoku wykresu przestawnego jest łatwiejsze dzięki możliwości szybkiej zmiany orientacji danych za pomocą pól danych w celu podsumowywania i znajdowania potrzebnych odpowiedzi. Wystarczy przeciągnąć pola do miejsca, w którym mają być wyświetlane.

 • Pełna obsługa usług Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services umożliwia tworzenie kwerend dotyczących bieżących danych firmowych dzięki elastyczności programu Office Excel 2007. Nowe funkcje modułów pozwalają tworzyć niestandardowe raporty z baz danych OLAP.

Wykresy programu Office Excel 2007

Program Office Excel 2007 pomaga w analizowaniu informacji dzięki poprawionym funkcjom tworzenia widoku tabeli przestawnej, formatowaniu warunkowemu i udostępnieniu pełnej obsługi usług SQL Server 2005 Analysis Services. Pokaż większy obraz.

Początek strony

Udostępnianie innym osobom arkuszy kalkulacyjnych i informacji służbowych

W programie Office Excel 2007 udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych i informacji służbowych jest łatwiejsze. Integracja z usługami Excel Services oraz nowy format Microsoft Office Excel XML zapewniają efektywniejszą wymianę informacji.

 • Bezpieczniejsze udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych innym osobom przy użyciu programu Office Excel 2007 i usług Excel Services1. Usługi Excel Services dynamicznie renderują arkusz kalkulacyjny programu Excel jako dokument HTML, co pozwala innym osobom uzyskać dostęp do zawartych w nim informacji za pomocą przeglądarki sieci Web. Dzięki wysokiemu stopniowi wierności w stosunku do klienta programu Office Excel 2007 przy użyciu usług Excel Services można nawigować, sortować, filtrować i wprowadzać parametry, a także pracować z informacjami, wykonując te wszystkie czynności w przeglądarce sieci Web.

 • Tworzenie biznesowych pulpitów nawigacyjnych z arkuszy kalkulacyjnych i udostępnianie ich w portalu. Za pomocą obsługiwanych w przeglądarce pulpitów nawigacyjnych, które mogą być tworzone na podstawie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel, przy użyciu programu Excel Web Access i programu Office SharePoint Server 2007 można śledzić kluczowe wskaźniki wydajności firmy.

 • Zapisywanie w formacie XPS lub PDF w celu łatwiejszego udostępniania2. Arkusz kalkulacyjny można przekonwertować na format XPS (XML Paper Specification) lub PDF (Portable Document Format), aby utworzyć stałą wersję pliku do łatwiejszego udostępniania.

 • Nowy format XML programu Excel umożliwia efektywniejszą wymianę informacji. Za pomocą nowego formatu XML programu Excel można zmniejszać rozmiary plików arkuszy kalkulacyjnych i poprawiać ich współdziałanie z innymi źródłami danych.

1 Wymaga programu Microsoft Office SharePoint 2007 i licencji Enterprise CAL.
2 Zapisywanie pliku w formacie PDF albo XPS w programach pakietu Microsoft Office System 2007 jest możliwe dopiero po zainstalowaniu dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie i używanie dodatku PDF lub XPS.

Integracja przeglądarki programu Office Excel 2007

Program Office Excel 2007 i usługi Excel Services umożliwiają udostępnianie i interakcyjne używanie arkuszy kalkulacyjnych w przeglądarce sieci Web. Pokaż większy obraz.

Początek strony

Efektywniejsze zarządzanie informacjami służbowymi

Program Office Excel 2007 i usługi Excel Services umożliwiają zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi i kontrolowanie ich na serwerze, co pomaga chronić ważne informacje służbowe. Zapewnia to również użytkownikom możliwość pracy z najbardziej aktualnymi danymi.

 • Centralne zarządzanie poufnymi informacjami przez publikowanie arkuszy kalkulacyjnych w programie Office SharePoint Server 2007 w celu zagwarantowania, że członkowie organizacji pracują z najnowszymi informacjami służbowymi oraz zapobieżenia rozpowszechnianiu wielu wersji tego samego pliku.

 • Ochrona poufnych informacji służbowych z jednoczesnym zapewnieniem dostępności danych osobom, którym są potrzebne, za pomocą funkcji zarządzania raportami.

 • Łączenie z zewnętrznymi źródłami informacji za pomocą biblioteki połączeń danych. Za pomocą biblioteki połączeń danych można szybko łączyć się z informacjami z zewnętrznych źródeł danych, takich jak bazy danych i systemy biznesowe, oraz importować je. Korzystając z programu Office SharePoint Server 2007, personel informatyczny organizacji może konfigurować zaufane biblioteki połączeń danych i zarządzać nimi. Biblioteki te umożliwiają użytkownikom bezpieczniejsze łączenie się z zewnętrznymi źródłami danych bez pomocy innych osób.

 • Korzystanie z aparatu obliczeniowego programu Excel w innych aplikacjach. Interfejs programowania aplikacji (API) usług sieci Web usług Excel Services umożliwia integrowanie obliczeń plików programu Excel na serwerze z innymi aplikacjami.

Możliwości importowania danych programu Office Excel 2007

W celu importowania informacji zewnętrznych można korzystać z biblioteki połączeń danych, a następnie eksplorować te dane za pomocą programu Office Excel 2007. Pokaż większy obraz.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język