Omówienie wyszukiwania w usłudze SharePoint Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dowiedz się, jak dostosować obsługę wyszukiwania w usłudze SharePoint Online, aby ułatwić użytkownikom znajdowanie szukanych informacji.

Poniżej podano cztery główne obszary, w których można dostosować obsługę wyszukiwania i zagwarantować, że wyszukiwanie działa w odpowiedni sposób.

Wiele funkcji wyszukiwania jest dostępnych na stronie Administracja wyszukiwania w Centrum administracyjnym programu SharePoint. Ogólne omówienie działania wyszukiwania może również ułatwić zrozumienie tego, gdzie i jak możesz wpłynąć na obsługę wyszukiwania w usłudze SharePoint Online.

Wiersz

Krok 1
Zagwarantuj, że zawartość można odnajdować.

Aby użytkownicy mogli znajdować szukaną zawartość podczas wyszukiwania w usłudze SharePoint Online, zawartość ta musi zostać przeszukana i dodana do indeksu wyszukiwania.

Zobacz, jak możesz włączyć możliwość przeszukiwania zawartości i przeszukać zawartość, aby trafiła do indeksu wyszukiwania. Zobacz też, jak możesz ułatwić użytkownikom jednoczesne wyszukiwanie zawartości znajdującej się w usłudze Office 365 i w lokalnym programie SharePoint Server. Dowiedz się więcej.

Wiersz

Krok 2
Zapewnij atrakcyjny wygląd wyników wyszukiwania.

Prezentowanie wyników wyszukiwania w odpowiedni sposób ułatwia znajdowanie zawartości.

Zobacz, jak zarządzać Centrum wyszukiwania w usłudze SharePoint Online i jak za pomocą poszczególnych składników Web ułatwić wszystkim użytkownikom znajdowanie szukanych informacji. Dowiedz się więcej.

Wiersz

Krok 3
Pokaż odpowiednie wyniki wyszukiwania.

Nie wszystkie wyniki wyszukiwania są zawsze odpowiednie dla wszystkich użytkowników.

Zobacz, jak możesz wyświetlić każdy użytkownik szukanego ich wyników. Aby uzyskać więcej informacji.

Wiersz

Krok 4
Sprawdzaj dzienniki, limity i raporty.

Zobacz, jak sprawdzić, czy przeszukiwarka dodała zawartość do indeksu wyszukiwania i czy użytkownicy znajdują szukane informacje. Wyszukaj limity dotyczące funkcji wyszukiwania, na przykład to, ile wpisów może się znajdować w niestandardowym słowniku wyszukiwania. Dowiedz się więcej.

Jak działa wyszukiwanie

To ogólne omówienie działania wyszukiwania może również ułatwić zrozumienie tego, gdzie i jak możesz dostosować wyszukiwanie w usłudze SharePoint Online.

W przypadku list i bibliotek kolumny witryny zawierają szczegółowe informacje o każdym dokumencie.

  1. Funkcja wyszukiwania przeszukuje listy i biblioteki oraz dodaje kolumny witryny i wartości do indeksu wyszukiwania.

  2. W indeksie wyszukiwania kolumny witryny są mapowane na zarządzane właściwości.

  3. Gdy użytkownik wprowadzi zapytanie w składniku Web Part pola wyszukiwania, zapytanie to jest wysyłane do indeksu wyszukiwania.

  4. Wyszukiwarka znajduje pasujące wyniki i wysyła je do strony wyników wyszukiwania, na której wyniki są wyświetlane w składnikach Web Part.

Schemat diagram przedstawiający przepływ z list i bibliotek do indeksu i ze strony wyszukiwania do indeksu do strony wyników wyszukiwania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×