Omówienie administracji wyszukiwania usługi SharePoint Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jako administrator usługi SharePoint Online możesz dostosowywać wyszukiwanie dla użytkowników. To dostosowywanie obejmuje definiowanie właściwości zarządzanych uwzględnianych w wyszukiwaniu w schemacie wyszukiwania, określanie stron o wysokiej jakości w celu poprawienia dokładności wyników, zarządzanie regułami kwerend i źródłami wyników oraz usuwanie poszczególnych wyników. Możesz także oceniać wszelkie zmiany, wyświetlając raporty na temat użycia i wyszukiwania.

Zmiany wprowadzane na stronie administracji wyszukiwania dotyczą całej dzierżawy, ale możesz także dostosowywać wyszukiwanie na poziomie zbioru witryn lub określonej witryny.

Uzyskiwanie dostępu do strony administracji wyszukiwania

  1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

  2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

  3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

  4. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Wyszukiwanie .

Co chcesz zrobić?

Opcja:

Czynność:

Zarządzanie schematem wyszukiwania

Dowiedz się, jak utworzyć niestandardowe wyszukiwanie, zmieniając schemat wyszukiwania. W schemacie wyszukiwania można wyświetlać, tworzyć i zmieniać właściwości zarządzane oraz mapować właściwości przeszukane na właściwości zarządzane.

Zarządzanie słownikami wyszukiwania

Dowiedz się, jak zarządzać słownikami wyszukiwania. Przy użyciu słowników wyszukiwania można dołączać i wykluczać nazwy firm ekstrahowane z zawartości indeksowanych dokumentów lub dołączać i wykluczać wyrazy na potrzeby sprawdzania pisowni kwerend.

Zarządzanie stronami autorytatywnymi

Wskazując strony o wysokiej jakości, nazywane też stronami autorytatywnymi, można wpływać na to, które strony lub dokumenty będą wyświetlane na początku listy wyników wyszukiwania.

Zarządzanie ustawieniami sugestii dotyczących zapytań

Dowiedz się, jak dodawać frazy, które system ma sugerować użytkownikom wyszukującym element, oraz jak dodawać frazy, których system ma nie sugerować użytkownikom. Ponadto sprawdź, jak włączyć i wyłączyć tę funkcję.

Zarządzanie źródłami wyników

Źródła wyników ograniczają wyszukiwania do określonej zawartości lub określonego podzestawu wyników wyszukiwania. Dowiedz się, jak tworzyć własne źródła wyników lub zmieniać wstępnie zdefiniowane źródła wyników.

Zarządzanie regułami zapytań

Ulepszanie wyników wyszukiwania za pomocą tworzenia reguł kwerend i zarządzania nimi. Dzięki regułom kwerend można usprawnić proces wyszukiwania treści przez użytkowników.

Zarządzanie typami klienta zapytań

Dowiedz się, jak typy klienta kwerend określają kolejność wykonywania kwerend.

Usuwanie wyników wyszukiwania

Dowiedz się, jak można tymczasowo usuwać elementy z wyników wyszukiwania — ze skutkiem natychmiastowym. Elementami tymi mogą być dokumenty, strony lub witryny, które mają być niewidoczne dla użytkowników korzystających z funkcji wyszukiwania.

Wyświetlanie raportów wyszukiwania i użycia

Wyświetl raporty użycia i raporty wyszukiwania, aby sprawdzić, jak często użytkownicy korzystają z wyszukiwania, jakie są ich najczęstsze kwerendy i w przypadku których kwerend występują problemy z uzyskaniem odpowiedzi.

Zarządzanie ustawieniami Centrum wyszukiwania

Wybieranie, gdzie mają być przeprowadzane wyszukiwania przez podanie adresu URL Centrum wyszukiwania.

Importowanie i eksportowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania

Dowiedz się, jak eksportować i importować niestandardowe ustawienia konfiguracji wyszukiwania między dzierżawami, zbiorami witryn i witrynami.

Zarządzanie uprawnieniami dziennika przeszukiwania

Dowiedz się, jak udzielać użytkownikom i grupom dostępu do odczytu informacji dziennika przeszukiwania dotyczących dzierżawcy. Typowym przypadkiem użycia jest zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych, w którym użytkownicy mogą sprawdzić, czy przeszukana zawartość została rzeczywiście dodana do indeksu wyszukiwania.

Uwaga : Tezaurus nie jest dostępna w usłudze SharePoint Online.

Zobacz też: limity wyszukiwania dotyczące usługi SharePoint Online

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×