Określanie nowych ustawień domyślnych dla kształtu lub pola tekstowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł dotyczy temat zmienić ustawienia domyślne, które są używane po wstawieniu kształtu lub pola tekstowego w dokumencie Microsoft Office 2007. Jeśli chcesz zmienić formatowanie do kształtu lub pola tekstowego, zobacz następujące artykuły:

Ustawienia domyślne formatowania skojarzone z kształtem, polem tekstowym lub innym obiektem można zmienić i wskazać je jako nowe ustawienia domyślne dla wszystkich dodawanych kształtów, pól tekstowych i innych obiektów. Można na przykład zmienić kolor wypełnienia, grubość linii obramowania kształtu lub czcionki używane w polu tekstowym.

Uwaga : Nowe ustawienia domyślne dotyczą tylko bieżącej prezentacji, skoroszytu, dokumentu lub wiadomości e-mail. Aby stosować te nowe ustawienia domyślne w innych prezentacjach lub skoroszytach, można zapisać bieżący motyw w programie PowerPoint 2007 i korzystać z niego w innych prezentacjach lub skoroszytach. Inne rozwiązanie to zapisanie prezentacji jako szablonu lub zapisanie skoroszytu jako szablonu i korzystanie z tego szablonu w celu tworzenia nowych prezentacji lub skoroszytów.

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. Dodaj kształt lub pole tekstowe, dla którego chcesz zmienić domyślne ustawienia formatowania.

 2. Zaznacz kształt lub pole tekstowe.

 3. Zmienianie kształtu lub wypełnienia pola tekstowego , koloru, stylu lub grubości obramowanie kształtu lub tekstu, Kolor czcionkii inne żądane zmiany.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako kształt domyślny.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie pola tekstowego, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako domyślne pole tekstowe.

   Uwaga : Jeśli nie widzisz Ustaw jako kształt domyślny lub opcji Ustaw jako domyślne pola tekstowego, upewnij się, że najpierw zaznaczonym kształcie lub polu tekstowym, a następnie kliknął prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub obramowanie pola tekstowego, nie wewnątrz kształtu lub pola tekstowego.

Początek strony

Outlook

 1. Dodaj kształt lub pole tekstowe, dla którego chcesz zmienić domyślne ustawienia formatowania.

 2. Zaznacz kształt lub pole tekstowe.

 3. Zmień ustawienia kształtu albo pola tekstowego dotyczące wypełnienia, koloru, stylu lub grubości obramowania bądź koloru tekstu albo dowolne inne ustawienia.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, a następnie kliknij polecenie Ustawienia domyślne Autokształtu.

 5. Po wstawieniu obok kształtu lub pola tekstowego, wydaje się z formatowaniem domyślnym że.

  Uwagi : Nie można skonfigurować osobnych ustawień domyślnych dla kształtów i pól tekstowych. Zmiana ustawień domyślnych kształtu skutkuje zastosowaniem tych samych ustawień domyślnych do wszystkich pól tekstowych w wiadomości e-mail.

  Jeśli nie widzisz opcji Ustawienia domyślne Autokształtu, upewnij się, że najpierw zaznaczonym kształcie lub polu tekstowym, a następnie kliknął prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub obramowanie pola tekstowego, nie wewnątrz kształtu lub pola tekstowego.

Początek strony

PowerPoint

 1. Dodaj kształt lub pole tekstowe, dla którego chcesz zmienić domyślne ustawienia formatowania.

 2. Zaznacz kształt lub pole tekstowe.

 3. Zmień ustawienia kształtu albo pola tekstowego dotyczące wypełnienia, koloru, stylu lub grubości obramowania, koloru tekstu bądź koloru czcionki albo dowolne inne ustawienia.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako kształt domyślny.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie pola tekstowego, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako domyślne pole tekstowe.

Porada : Jeśli te nowe ustawienia domyślne mają być zawsze dostępne podczas tworzenia nowej prezentacji, zmień motyw domyślny stosowany w nowych prezentacjach.

Uwaga : Jeśli nie widzisz Ustaw jako kształt domyślny lub opcji Ustaw jako domyślne pola tekstowego, upewnij się, że najpierw zaznaczonym kształcie lub polu tekstowym, a następnie kliknął prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub obramowanie pola tekstowego, nie wewnątrz kształtu lub pola tekstowego.

Początek strony

Word

 1. Dodaj kształt lub pole tekstowe, dla którego chcesz zmienić domyślne ustawienia formatowania.

 2. Zaznacz kształt lub pole tekstowe.

 3. Zmień ustawienia kształtu albo pola tekstowego dotyczące wypełnienia, koloru, stylu lub grubości obramowania bądź koloru tekstu albo dowolne inne ustawienia.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, a następnie kliknij polecenie Ustawienia domyślne Autokształtu.

 5. Następnie wstawić kształt, spowoduje wyświetlenie przy użyciu domyślnego formatowania ustawionych. Wstawianie pola tekstowego z domyślnego formatowania, na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij przycisk Pole tekstowe, a następnie kliknij przycisk Rysuj pole tekstowe. Po wybraniu pola tekstowego z wbudowanych sekcji nie będzie ono wyświetlane przy użyciu domyślnego formatowania ustawionych.

  Uwagi : Nie można skonfigurować osobnych ustawień domyślnych dla kształtów i pól tekstowych. Zmiana ustawień domyślnych kształtu skutkuje zastosowaniem tych samych ustawień domyślnych do wszystkich pól tekstowych w dokumencie.

  Jeśli nie widzisz opcji Ustawienia domyślne Autokształtu, upewnij się, że najpierw zaznaczonym kształcie lub polu tekstowym, a następnie kliknął prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub obramowanie pola tekstowego, nie wewnątrz kształtu lub pola tekstowego.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×