Określanie zapotrzebowania na zasoby w propozycji projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można określić zapotrzebowania na zasoby dla proponowanego projektu na poziomie projektu wysoki, poziomu szczegółowych zadań lub obu tych sposobów.

Co chcesz zrobić?

Podaj wysokiego poziomu oszacowanie zapotrzebowania na zasoby

Podaj szczegółowe oszacowanie zapotrzebowania na zasoby

Podaj wysokiego poziomu i szczegółowe oszacowanie zapotrzebowania na zasoby

Podaj wysokiego poziomu oszacowanie zapotrzebowania na zasoby

Plan zasobów umożliwia komunikowanie się wysokiego poziomu oszacowania wymaga projektu typach zasobów.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Projekty kliknij pozycję Centrum projektów.

 2. Kliknij nazwę projektu w kolumnie Nazwa projektu.

 3. Na karcie Projekt w grupie Nawigacja kliknij Plan zasobów.

 4. Na karcie Planzasobów w grupie kliknij przycisk Buduj zespół.

 5. Zaznacz pole wyboru w kolumnie po lewej stronie okna po lewej stronie dla każdego zasobu nazwane lub ogólnego, które uważasz, że wymaga projektu.

  Uwaga : Wybierając zasoby ogólne, należy wybrać zasoby, które używają "< Nazwa roli > - żądanie" konwencji nazewnictwa. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie zasobów rodzajowych reprezentować zapotrzebowania na zasoby.

 6. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść zaznaczone zasoby do pola po prawej stronie.

 7. Na karcie zespołu w grupie zespołu kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

 8. Na karcie Planowanie w grupie Zakres dat kliknij Zakres dat.

 9. Wprowadź daty od i do w okresie, w którym są wymagane zasoby, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Na karcie Planowanie w grupie Wyświetlanie Zmień ustawienia Jednostki pracy i skali czasu, aby wybrać sposób wprowadź szacowaną ilość pracy. Na przykład wybierz Równoważne pełnym wymiarze czasu pracy na liście Jednostki pracy, a potrzebny miesiące z listy skali czasu, o podanie szacowany liczba miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy zasobów dla tego projektu.

 11. Na karcie PlanowanieWykorzystania zasobów w grupie kliknij pozycję Plan zasobów na liście Oblicz z.

 12. Określ wielkość (jednostki pracy) wymaganych dla każdego zasobu na jednostkę skali czasu dla każdego zasobu w tabeli. Na przykład jeśli skali czasu jest ustawiona na miesięcy, można wypełnić tabeli, aby wskazać, ile każdego zasobu tego projektu będą potrzebne podczas każdego z miesięcy w określonym zakresie dat.

 13. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij pozycję Publikuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć plan zasobów.

Początek strony

Podaj szczegółowe oszacowanie zapotrzebowania na zasoby

Jeśli masz bardziej szczegółowe harmonogramu projektu w miejscu, za pomocą oczekiwanych zadania, daty i czasu trwania, można udostępnić szczegółowe oszacowanie zapotrzebowania na zasoby Twojej propozycji poprzez przypisanie nazwanych lub ogólnego zasobów do zadań w propozycji projektu.

Początek strony

Podaj wysokiego poziomu i szczegółowe oszacowanie zapotrzebowania na zasoby

Jeśli znasz tylko szczegóły projektu, takich jak zadania, daty i czasu trwania do określonego punktu w Twojej propozycji projektu, można użyć kombinacji szacuje szczegółowe, poziomie zadań i szacuje wysoki, poziomie projektu. Zacznij przypisując nazwanych lub ogólnego zasobów do zadań, które zostały zdefiniowane w projekcie, a następnie dodaj oszacowania wysoki, poziomie projektu za pomocą planu zasobów.

 1. Przydziel zasoby nazwane lub ogólnego do zadania, które zostały zdefiniowane w Twojej propozycji projektów.

 2. Tworzenie planu zasobów do końca swojego propozycja projektu, gdy masz pewności szczegóły zadania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Podaj wysokiego poziomu oszacowanie zapotrzebowania na zasoby" sekcja wcześniej w tym temacie.

 3. W planie zasobów na karcie planu w grupie Wykorzystania zasobów kliknij pozycję Planu projektu do daty na liście Oblicz z. Wprowadź datę, kiedy chcesz przełączyć się z pomocą szacuje szczegółowe poziomie zadania, do oszacowania, podanych w planie projektu.

Teraz ograniczeń zasobów dla tej propozycji będą analizowane, za pomocą przydziałów zadań, podana i planu zasobów szacuje po dacie Oblicz z określonymi w kroku 3.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×