Określanie ustawień zgodności dla szablonu formularza

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas projektowania szablonu formularza można utworzyć szablon formularza, która może być otwarty lub wypełniać w programie InfoPath lub przeglądarki sieci Web. Jeśli szablon formularza, można go otworzyć i wypełniać przy użyciu przeglądarki, jest on nazywany szablon formularza zgodny z przeglądarką. Ten rodzaj szablonu formularza można następnie być obsługiwanych w przeglądarce po opublikowaniu na serwerze z InfoPath Forms Services.

W tym artykule opisano, jak wybrać ustawienia zgodności dla szablonu formularza podczas tworzenia go lub później. Jeśli nie ma pewności co do bieżących ustawień zgodności danego szablonu formularza, należy sprawdzić obszar Zgodność na pasku stanu programu InfoPath, który znajduje się w prawym dolnym rogu okna programu InfoPath.

W tym artykule

Omówienie zgodności z przeglądarkami

Określanie ustawień zgodności podczas tworzenia szablonu formularza

Zmienianie ustawień zgodności istniejącego szablonu formularza

Omówienie zgodności z przeglądarkami

Wszystkie szablony formularzy są zgodne z programem InfoPath — to znaczy, że użytkownicy mogą otwierać i edytować formularze przy użyciu programu InfoPath, o ile mają ten program zainstalowany na komputerze.

Mając dostęp do serwera z uruchomionym programem InfoPath Forms Services, można zaprojektować jeden szablon formularza dla dwóch rodzajów użytkowników — tych, którzy na swoich komputerach mają zainstalowany program InfoPath, i tych, którzy nie mają. Użytkownicy z drugiej grupy będą wypełniać formularze przy użyciu obsługiwanej przeglądarki sieci Web, a nie programu InfoPath. Jeśli użytkownicy mają zainstalowany program InfoPath, mogą otwierać formularz w programie InfoPath i używać wszystkich funkcji formularza. Użytkownicy wypełniający formularz przy użyciu przeglądarki mają dostęp do ograniczonej liczby funkcji, ale mogą stosować formularz mimo braku zainstalowanego programu InfoPath. Planując opublikowanie szablonu formularza na serwerze z uruchomionym programem InfoPath Forms Services, należy pamiętać o tych ograniczeniach.

Proces projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami obejmuje określenie ustawień zgodności albo od razu, podczas tworzenia szablonu formularza, albo później, podczas projektowania szablonu formularza. Zaprojektowany szablon formularza zgodny z przeglądarkami można testować i publikować, a ponadto włączać w nim obsługę przeglądarek, dzięki czemu użytkownicy będą mogli go wypełniać w swojej przeglądarce.

Początek strony

Określanie ustawień zgodności podczas tworzenia szablonu formularza

W oknie dialogowym Projektowanie formularza można włączyć do zastosowania w szablonie formularza tylko funkcje zgodne z przeglądarkami. W takim przypadku formanty i funkcje programu InfoPath, które nie są obsługiwane przez szablony formularzy zgodne z przeglądarkami, są ukryte lub wyłączone, co uniemożliwia ich użycie w szablonie formularza.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Projektuj szablon formularza.

 2. W obszarze Projektuj nowy w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij opcję Szablon formularza.

 3. W galerii Na podstawie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zdefiniować źródło danych podczas projektowania szablonu formularza, kliknij pozycję Puste.

  • Aby użyć usługi sieci Web lub bazy danych jako źródła danych dla szablonu formularza, kliknij pozycję Usługa sieci Web lub Baza danych. Ta opcja umożliwia wykonywanie kwerendy lub przesyłanie danych do zewnętrznego źródła danych.

  • Aby użyć pliku dokumentu XML (xml) lub pliku schemat XML (xsd) jako źródła danych, kliknij opcję Dokument lub schemat XML.

  • Aby użyć informacji o połączeniu danych z plik połączenia danych jako podstawy źródła danych, kliknij pozycję Biblioteka połączeń.

 4. Aby szablon formularza był zgodny z programem InfoPath Forms Services, zaznacz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodne z przeglądarką, a następnie kliknij przycisk OK.

  Ustawienie zgodności w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza

  Nowy szablon formularza zostaje otwarty w programie InfoPath. W prawym dolnym rogu okna programu InfoPath na pasku stanu jest wyświetlany tekst Zgodność: Program InfoPath i usługi InfoPath Forms Services, który informuje, że szablon formularza będzie działał zarówno z przeglądarką sieci Web, jak i z programem InfoPath.

 5. Zaprojektuj szablon formularza w zwykły sposób.

  Jeśli jakaś funkcja nie jest obsługiwana na serwerze z uruchomionym programem InfoPath Forms Services, w interfejsie użytkownika ta funkcja jest wyświetlana wygaszona i nie można jej dodać do szablonu formularza. Podobnie nieobsługiwany formant nie jest wyświetlany w okienku zadań Formanty.

Początek strony

Zmienianie ustawień zgodności istniejącego szablonu formularza

W dowolnym momencie procesu projektowania można zmienić bieżące ustawienia zgodności istniejącego szablonu formularza. Jeśli na przykład użytkownik odziedziczył standardowy szablon formularza po współpracowniku i chce go zmienić w szablon formularza zgodny z przeglądarkami, może zmienić jego ustawienia zgodności szablonu formularza.

Szablon formularza obsługiwany tylko przez program InfoPath może zawierać funkcje, które nie są obsługiwane w przypadku szablonów formularzy zgodnych z przeglądarkami, takie jak role użytkowników, niestandardowe okienka zadań lub formanty główne/szczegółowe. Po określeniu nowych ustawień zgodności w okienku zadań Sprawdzanie projektu można wyświetlić listę problemów ze zgodnością, które powstały w wyniku zmiany ustawień.

 1. Otwórz szablon formularza.

 2. Aby otworzyć okienko zadań Sprawdzanie projektu, kliknij polecenie Sprawdzanie projektu w menu Narzędzia.

 3. U góry okienka zadań Sprawdzanie projektu kliknij łącze Zmień ustawienia zgodności.

  Łącze Zmień ustawienia zgodności w okienku zadań Sprawdzanie projektu

 4. W oknie dialogowym Opcje formularza w obszarze Zgodność przeglądarek kliknij opcję Zaprojektuj szablon formularza, który będzie można otwierać w przeglądarce lub programie InfoPath, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: W niektórych przypadkach przy próbie zmieniania ustawień zgodności może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli na przykład użyto usługi zarządzania prawami dostępu do informacji (IRM), aby ograniczyć uprawnienia do istniejącego szablonu formularza, należy najpierw usunąć te ustawienia, aby następnie zmienić ustawienia zgodności.

  W okienku zadań Sprawdzanie projektu zostaną teraz wyświetlone błędy i komunikaty, które wynikły ze zmiany ustawień zgodności.

  The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

  Icon

  Typ

  Opis

  Obraz ikony

  Error

  The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

  Obraz ikony

  Message

  The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

 5. W obszarze Zgodność przeglądarek w okienku zadań Sprawdzanie projektu kliknij tekst błędu lub komunikatu, który chcesz przejrzeć. W tym momencie zazwyczaj następuje jedna z dwóch sytuacji:

  • Jeśli problem wiąże się z formantem lub innym obiektem w szablonie formularza, który nie jest obsługiwany, program InfoPath automatycznie zaznaczy ten formant lub obiekt. Aby dowiedzieć się więcej o problemie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy formant lub obiekt w szablonie formularza, a następnie kliknąć polecenie Więcej szczegółów w menu skrótów.

  • Jeśli przyczyną problemu jest ustawienie, którego program InfoPath nie obsługuje — na przykład określenie w szablonie formularza ról użytkowników, które nie działają w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami — zostanie wyświetlony bardziej szczegółowy alert z wyjaśnieniem problemu.

 6. Przejrzyj błędy zgodności z przeglądarkami i usuń je.

  Uwaga: Nawet jeśli błędy nie zostały usunięte, można opublikować szablon formularza zgodny z przeglądarkami na serwerze z uruchomionym programem InfoPath Forms Services. Nie będzie jednak można włączyć obsługi przeglądarek dla szablonu formularza na serwerze, co oznacza, że użytkownicy nie będą mogli wyświetlać ani wypełniać formularza przy użyciu przeglądarki sieci Web.

 7. Przejrzyj komunikaty o zgodności z przeglądarkami i zdecyduj, czy zgłoszone problemy wymagają rozwiązania.

 8. Aby zaktualizować listę błędów i komunikatów po rozwiązaniu problemów, kliknij przycisk Odśwież.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×