Określanie ustawień regionalnych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 zapewnia płynną, kultury umożliwiający właściciele witryn do tworzenia witryn w danym języku i konfigurowanie ustawień regionalnych, które są odpowiednie dla tych witryn. Język używany w witrynie programu należy określić podczas tworzenia witryny i nie można zmienić w późniejszym terminie. Jeśli administrator serwera zainstalował language Pack na serwerze, właściciel witryny lub administrator zbioru witryn można wybrać język, który będzie używany dla nowej witryny, oparte na pakiety językowe są zainstalowane.

W tym artykule

Ustawienia regionalne, które są dostępne dla witryn Office SharePoint Server 2007

Zmienianie ustawień regionalnych witryny

Zmienianie ustawień regionalnych osobistych

Ustawienia regionalne, które są dostępne dla witryn Office SharePoint Server 2007

Ustawienia regionalne witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn są ustawiane automatycznie na podstawie języka domyślnego zbioru witryn. Gdy jest tworzona podwitryna, ustawienia regionalne określone dla witryny nadrzędnej są propagowane w podwitrynie. Administratorzy zbioru witryn mogą zmienić ustawienia regionalne witryny najwyższego poziomu. Właściciel witryny może wybrać używanie ustawień regionalnych dziedziczonych z witryny nadrzędnej lub określić inne ustawienia regionalne dla dowolnej podwitryny.

Uwagi: 

 • Ustawienia regionalne, które zostaną zmienione w określonej witrynie nadrzędnej, nie są propagowane do istniejących podwitryn. Dzieje się tak dlatego, że podwitryny otrzymują ustawienia regionalne skonfigurowane w witrynie nadrzędnej tylko wtedy, gdy są tworzone.

 • Ustawienia regionalne dla podwitryn, które są tworzone w inny język interfejsu użytkownika (UI) niż witryny nadrzędnej należy używać ustawień regionalnych witryny nadrzędnej. Zamiast tego są używane domyślne ustawienia regionalne języka interfejsu użytkownika, który został wybrany podczas tworzenia podwitryny.

Użytkownicy indywidualni mogą używać domyślnych ustawień regionalnych ustawionych w określonej witrynie lub ustawić własne ustawienia regionalne. Ta możliwość ułatwia użytkownikom z różnych krajów lub regionów wspólną pracę nad dokumentami znajdującymi się w jednej witrynie programu SharePoint, niezależnie do regionu, w którym aktualnie znajduje się użytkownik. W poniższej tabeli opisano ustawienia regionalne dostępne dla wszystkich witryn i pokazano, które ustawienia mogą konfigurować właściciele witryn, a które użytkownicy indywidualni.

Ustawienie

Opis

Poziom witryny

Poziom osobisty

Zgodnie z ustawieniami sieci Web

Zawsze są używane domyślne ustawienia regionalne ustawione przez właściciela witryny.

Nie

Tak

Ustawienia regionalne

Określa, w jaki sposób informacje specyficzne dla danej lokalizacji, takie jak liczby, daty i ustawienia kalendarza, są wyświetlane w witrynie. Wartości domyślne wszystkich innych ustawień regionalnych (wymienionych poniżej) są tworzone na podstawie wybranych ustawień regionalnych. Po zmianie ustawienia regionalnego witryny wszystkie inne ustawienia regionalne będą mieć nowe wartości domyślne zgodne z wybranym ustawieniem regionalnym. Po wybraniu odpowiednich ustawień regionalnych można zmienić inne ustawienia.

Tak

Tak

Kolejność sortowania

Określa kolejność sortowania na listach i w bibliotekach.

Tak

Nie

Strefa czasowa

Określa strefą czasową witryny sieci Web.

Uwaga: Administratorzy serwerów i administratorzy zbiorów witryn mogą również określić domyślną strefę czasową dla wszystkich witryn w aplikacji sieci Web. To ustawienie na poziomie witryny zastępuje ustawienie na poziomie aplikacji sieci Web.

Tak

Tak

Ustawianie kalendarza

Określa typ kalendarza, który ma być kalendarzem podstawowym. Można również określić, czy ma być wyświetlany numer tygodnia w roku, gdzie numer 1 odpowiada pierwszemu tygodniowi w roku, a numer 52 odpowiada ostatniemu tygodniowi w roku.

Tak

Tak

Włączanie kalendarza alternatywnego

Włącza ustawienia opcjonalnego kalendarza, który można dodać do kalendarza ustawionego dla witryny programu SharePoint.

Tak

Tak

Definiowanie tygodnia roboczego

Określa dni tygodnia, z których składa się tydzień roboczy, pierwszy dzień każdego tygodnia roboczego i pierwszy tydzień roku. Można także określić godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia roboczego.

Uwaga: Te informacje są używane przez Microsoft Office Outlook 2007 w celu wyświetlania dni roboczych w kalendarzu w innym kolorze z nonwork dni.

Tak

Tak

Format godziny

Określa, czy godzina będzie wyświetlana w formacie 12-godzinnym czy 24-godzinnym.

Uwaga: W zależności od wybranych ustawień regionalnych może być możliwe wybranie tylko formatu 24-godzinnego.

Tak

Tak

Uwaga: Jak pokazano w powyższej tabeli, użytkownicy mogą określać osobiste preferencje dla wszystkich ustawień regionalnych za wyjątkiem kolejności sortowania.

Gdy użytkownik zażąda strony, Office SharePoint Server 2007 najpierw próbuje załadować ustawienia regionalne, które zostały określone przez użytkownika. Jeśli ustawienia regionalne są niedostępne, zostaną użyte ustawienia na poziomie witryny określone przez właściciela witryny. Te ustawienia regionalne są następnie używane do formatowania danych zależne od ustawień regionalnych na stronie.

Zmienianie ustawień regionalnych witryny

Każdej witryny programu SharePoint (najwyższego poziomu witryny sieci Web i podwitryny) można dostosować w taki sposób, aby określone ustawienia regionalne, które są używane jako domyślne ustawienia regionalne dla wszystkich użytkowników witryny. Poszczególni użytkownicy mogą być użyć domyślnego ustawienia określonych przez właściciela witryny lub określić własne ustawienia osobiste.

Musisz być administratorem zbioru witryn lub właściciela witryny, aby zmienić ustawienia regionalne dla witryny.

Wykonaj następujące czynności w każdej witrynie programu SharePoint, w której chcesz zmienić domyślne ustawienia regionalne:

 1. Otwórz witrynę, w której chcesz zmienić domyślne ustawienia regionalne.

 2. W menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja witryną kliknij pozycję Ustawienia regionalne.

 4. Na stronie Ustawienia regionalne wybierz odpowiednie ustawienia dla tej witryny, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie ustawień regionalnych osobistych

Poszczególni użytkownicy mogą użyć domyślnego ustawienia regionalne są ustawione w określonej witrynie lub ustawić własne ustawienia regionalne. Ta możliwość ułatwia użytkownikom, którzy znajdują się w różnych krajów lub regionów do współpracy nad dokumentami znajdującymi się w tej samej witrynie programu SharePoint, niezależnie od tego, jakie region użytkownik pracuje z. W tabeli, w tym artykule opisano ustawienia regionalne, które są dostępne dla wszystkich witryn i pokazano ustawień, które można konfigurować właściciele witryn i które z nich można skonfigurować przez poszczególnych użytkowników.

Wykonaj następujące czynności w każdej witrynie programu SharePoint, w której chcesz skonfigurować osobiste ustawienia regionalne:

 1. Otwórz witrynę, w której chcesz skonfigurować osobiste ustawienia regionalne.

 2. Na górnym pasku łączy kliknij strzałkę obok pozycji Witaj nazwa domeny\nazwa użytkownika, a następnie kliknij Moje ustawienia.

 3. Na stronie Informacje o użytkowniku kliknij łącze Moje ustawienia regionalne.

 4. Na stronie Ustawienia regionalne w sekcji Zgodnie z ustawieniami sieci Web wyczyść pole wyboru Zawsze zgodnie z ustawieniami sieci Web.

 5. Wybierz odpowiednie ustawienia dla tej witryny, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×